Johnny English - Co se stane, když všichni vynikající i dobří tajní agenti Velké Británie umřou?

Eng1

 Nastoupí mís­to nich jeden dal­ší agent Johnny English. 🙂   Když se řek­ne James Bond, tak si všich­ni před­sta­ví, že to je vyni­ka­jí­cí chlap, vše­mi mož­ný­mi žena­mi zbož­ňo­va­ný, ale je to prav­da, ženy se na něj lepí jako mou­chy na mucho­lap­ku. Ale v tom­to fil­mu James Bond nevy­stu­pu­je, pou­ze je tam agent Jedna, kte­rý zane­dlou­ho zemře a při jeho pohřbu zemřou i dal­ší a potřeb­ní agen­ti, a tak agent­ská čin­nost zůsta­ne pou­ze na Johnnym Englishovi, kte­rý je klo­nem mis­tra Beena, kte­rý vůbec nemů­že být agen­tem a všech­no na co při­jde je nějak uje­tý a neprav­dě­po­dob­ný. A ten­to agent dosta­ne nej­dů­le­ži­těj­ší úkol, chrá­nit brit­ské koru­no­vač­ní kle­no­ty před zlo­dě­ji a tím vlast­ně i sám sebe, pro­to­že ten­to nej­dů­le­ži­těj­ší úkol je jeho vysně­ným snem a jest­li chce v prá­ci taj­né­ho agen­ta pokra­čo­vat, tak musí kle­no­ty uchrá­nit. Bohužel se tak nesta­ne a všech­no se zha­tí.

   Tak tohle je úvod jed­no­ho z mno­ha paro­dií na Jamese Bonda, James Bond je paro­dií sám o sobě, ale Johnny English pova­žu­je za paro­dii J. B. Všechno sto­jí a padá na výko­nu her­ců, hlav­ně na Mr. Beanovi, tedy na Rowanu Atkisonovi, kte­rý se doká­zal odvá­zat od neši­kov­né­ho Mr. Beana a utvo­řit kom­plex­ní posta­vu, kte­rá dokon­ce mlu­ví, dělá něja­kou akci, a dokon­ce i hra­je, bohu­žel je jedi­nou světlou chvil­kou, pro­to­že jeho zápo­rák se mu nemů­že rov­nat. Pascal Sauvage - John Malkovich, pou­ze Francouzky breb­tá a chce zís­kat krá­lov­nou koru­nu, proč asi, ale to Vám nepo­vím, jde o pře­ci o to, nepro­zra­dit nej­dů­le­ži­těj­ší akce, hlav­ní myš­len­ku. Ale Rowan Atkinson a John Malkovich nejsou jedi­ný­mi slav­ný­mi her­ci. Přitakává jim taky zpě­vač­ka Natalie Imbruglia v roli kla­sic­ké Bond girl, tedy English girl. Je roz­hod­ně vidět, že na roz­díl od jiných zpě­va­ček mož­ná i umí hrát, a tak všem těm zku­še­ným her­cům zku­še­ně sekun­du­je.

Nesmím zapo­me­nou i na tro­chu trap­nos­ti, jako Englishova chy­ba při sesko­ku padá­kem, nebo jeho chy­ba, když si sple­te pra­vý pohřeb s faleš­ným. Nesmíme taky zapo­me­nout na to, že trpí Beanovským kom­plexem, že nedo­ká­že nic sku­teč­ně udě­lat správ­ně. Nedokáže zatknout zlo­du­chy, nedo­ká­že jít po správ­ně ces­tě a hlav­ně nedo­ká­že, jak by správ­ně jako taj­ný agent měl, vůbec vystře­lit, pro­to­že je střel­ná zbraň se neu­stá­le roz­pa­dá.

   A teď tro­cha pozi­ti­va, film je vlast­ně doce­la dobrou paro­dií na Jamese Bonda, v někte­rých chví­lích i lep­ší. A kdy je lep­ší? Ihned v ústřed­ních titul­cích, pro­to­že mís­to Madonny zpí­vá Bond, tedy English, song Robbie Williams, kte­rý Madonnin hit napros­to zdo­lá­vá a zpí­vá tak, jak by měl správ­ně song Jamese Bonda být. A co má J. E. a J. B. spo­leč­né­ho? To jsou pře­ci scé­náris­té.

Recenze napsá­na: 4. červ­na 2003

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Johnny English

|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

 • Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes Again) – Recenze – 40%24. října 2018 Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes Again) – Recenze – 40% Nejnemožnější britský tajný agent Johnny English (opět Rowan Atkinson), toho času na agentské penzi a povoláním učitel, se po sedmi letech vrací do akce. Když se totiž Anglie stane obětí […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • Maigret a noc na křižovatce - 75 %21. ledna 2018 Maigret a noc na křižovatce - 75 % Jako v loni, tak i tento měsíc dali na Primě dalšího Maigreta. Třetí díl z anglické produkce nás přivádí na vesnickou křižovatku, kde se odehraje vražda, které zamotá osazenstvu […]
 • Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)24. října 2018 Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%) Po dlouhé době jsme se dočkali druhého dílu trhlé komedie, kde je opět hereckým hrdinou Rowan Atkinson, který má jako herec určitě ještě co nabídnout. V akční komedii Johny English se […]
 • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
 • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
 • Mr. Bean: Největší filmová katastrofa15. října 2018 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa Někteří autoři považují za potřebné do akčních a drastických filmů vkládat vedle vážných, svalnatých hrdinů i připosraženého poskoka vyvolávajícího svým nemehlovstvím tzv. komické […]
 • Paddington 2 - 80 %2. prosince 2017 Paddington 2 - 80 % V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
 • Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean2. ledna 2019 Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean Tak Prima se pochlapila. Už nedává jenom blbě nekonečné seriály, reality show a další blbosti, začala dávat detektivky. První dobrou detektivkou je Maigret. První díl z britské série, kde […]
 • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *