Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana

Interstellar 035

Interstellar_035Nolanův Interstellar pat­ří mezi fil­my, kte­ré neško­dí vidět na vel­kém moni­to­ru a tele­vi­zi.

Příběh je to jed­no­du­chý, Země je na pokra­ji smr­ti, celou Zemi ohro­žu­jí praš­né bou­ře. Vládnoucí vrst­va zaká­že vesmír­né ces­ty a začne mysti­fi­ko­vat. NASA je zaká­za­ná a vše je věno­vá­no pro záchra­nu plo­din a zdro­jů naší pla­ne­ty.

Farmář Cooper pěs­tu­je jedi­nou plo­di­nu, kte­rou lze v této kri­zi pěs­to­vat. Co mu zbý­va­lo, byl to letec, mož­ná i kos­mo­naut, kte­ré­mu k živo­by­tí sta­čí dce­ra, syn a jeho táta. V jeho domě stra­ší Poltergeist, kte­rý děsí jeho dce­ru. Snaží se to vyře­šit a jeho řeše­ní se týká vesmí­ru a toho, jak by se moh­la Země zachrá­nit.

Více už Vám nepo­vím. Spíše napíšu, že Christopher Nolan si umí své fil­my nato­čit doko­na­le. Právem se říká, že je to jeden z nej­lep­ších fil­mů posled­ní doby. Vezmeme-li tech­nic­kou strán­ku věci. Co by se moh­lo stát, kdy­bychom měli Zemi před záni­kem a sku­pi­na vyho­ze­ných věd­ců z NASA, kte­rá už nee­xis­tu­je, najde řeše­ní, jak lidi na zemi zachrá­nit.

Více na Kritiky.cz
Simon Lancaster - Na co lidí slyší Simon Lancaster je odborník na komunikáciu naslovovzatý. Existuje skutočne mnoho príručiek o ...
Pavel Tomes - Inzeraty ...
Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek Alena Thomas má na svém kontě už dvě knížky věnující se výrobě domácí kosmetiky, droge...
Jiří Bruder Jiří Bruder (13. dubna 1928 v Praze - 31.května 2014) byl český herec. Pocházel z uměleck...
Tradiční české JARO Jaro klepe na dveře a stejně jako se po zimním spánku probouzí příroda je třeba probudit na...

Nolan se sna­žil nato­čit novou Vesmírnou Odyseu, na kte­rou se neza­po­mí­ná. Padesát let sta­rý film je stá­le lep­ší. Neříkám, že Vesmírná Odysea má nad­ča­so­vou myš­len­ku, ale scé­nář Interstellaru bohu­žel má myš­len­ku typic­ky ame­ric­kou. Vše skon­čí spl­ně­ný­mi tuž­ba­mi a shle­dá­ním hlav­ní­ho hrdi­ny s jeho dce­rou, kte­rá vypa­dá o dost star­ší než je on sám.

Interstellar_050Radši budu kou­kat na tech­nic­kou strán­ku fil­mu. Jak obraz, tak zvuk jsou doko­na­lé. Je vidět, že Interstellar je natá­čen ana­lo­go­vý­mi kame­ra­mi. Klasický fil­mo­vý obraz je kaž­dém bitu Blu-ray vidět. Jeden z mála ana­lo­go­vých fil­mů, kte­ré sto­jí vidět v IMAX for­má­tu. Proto  se stří­dá na Blu-ray kla­sic­ký fil­mo­vý obraz 1:2,4 se širo­ko­úh­lým obra­zem 16:9. Je oprav­du vidět, že se oprav­du někte­ré čás­ti jsou nato­če­né na IMAX kame­ry. Tyto čás­ti jsou to nej­lep­ší, co jsem viděl za posled­ních pár let.

Nebudu to porov­ná­vat ale s Gravitací. Oba dva fil­my sto­jí za to, aby jste je vidě­li. Každý film má něco klad­né­ho, něco zápor­né­ho. Každý film si najde své fanouš­ky. Gravitace je krat­ší a celá pro IMAX. Je to krát­ká hodi­na a půl jed­no­hub­ka. Interstellar je nece­lé tři hodi­ny dlou­hý vel­ko­film, kte­rý se sna­ží mít myš­len­ku o ohro­že­ní lid­stva.

Více na Kritiky.cz
Šípková marmeláda Při toulkách podzimní a krásně zbarvenou přírodou můžeme narazit na rudé zlato podzimu, a ...
Zombík a fastfood ...
#1835: 100 nábojů 13: Smůla - 80 % 100 nábojů 13: Smůla (100 Bullets: Wilt)Vydalo nakladatelství BB/art v brožované vazbě v...
Wimbledon Snímek Wimbledon navazuje na tradici romantických komedií společnosti Working Title Films, jako ...
Barbara Nesvadbová: Laskonky Kniha pro pobavení i lehké zamyšlení. Pokud hledáte nenáročnou četbu a jste žena, pak jsou ...

Hodnocení: 85 % (40 % za pří­běh)

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […]
  • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou […]
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […]
  • Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...21. října 2018 Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, kdo měl tu čest ho zhlédnout. I ke mně se tato vlna (respektive tsunami) nadšení dostala a tak byla má […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %8. června 2018 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 % Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *