Blade - Ve své době byl tenhle snímek docela pořádná pecka pro milovníky komiksů, ale hlavně pro milovníky upírů. Rozhodně jedna z nejklasičtějších postav upířího žánru současnosti.

Stephen Norrington roz­hod­ně není z těch reži­sé­rů, kte­ré­ho bude­me bez­mezně milo­vat za adap­to­vá­ní komik­so­vých fil­mů. Mluvím o fil­mu „Liga výji­meč­ných“, kdy z výji­meč­né­ho komik­so­vé­ho díla udě­lal ubo­hou akč­ní podí­va­nou. Ale je prav­da, že „Blade“ mu zazlí­ván nebu­de. Snad je to tím, že scé­nář napsal David S. Goyer, kte­ré­ho může­me pova­žo­vat za spe­ci­a­lis­tu na adap­ta­ce komik­sů – ať už v pří­pa­dě „Blade“ ane­bo v pří­pa­dě fil­mů jako „Batman začí­ná“ či „Temný rytíř“. Ale i on se může tro­chu sek­nout, jak doká­zal fil­mem Blade: Trinity, kde z tem­né­ho akč­ní­ho horo­ru udě­lal jen akč­ní film a tro­chu tak nahlo­dal sílu celé série.

Souboj na meče v novodobém New Yorku? Proč ne!

Ale série by neby­la tak dobrou, kdy­by tu nebyl ješ­tě jeden prvek – Wesley Snipes. Herec, kte­rý byl doko­na­le vybrán pro roli tro­chu jiné­ho upí­ra. Jeho Blade je málo­mluv­ný, drs­ný, odta­ži­tý a vra­žed­ný, navíc se pohy­bu­je jako spe­ci­a­lis­ta na bojo­vá umě­ní, ale zachá­zet umí snad s kaž­dou zbra­ní. No jo, to byly ješ­tě časy, kdy si Wesley na daně jen šet­řil a ješ­tě se nepro­va­li­lo, že má s pla­ce­ním tro­chu pro­blémy. Teď, když je chudák ve věze­ní, může jen mlu­vit o tom, že by bylo fajn nato­čit „Blade 4“, čemuž bych se osob­ně vůbec nebrá­nil, jen by to asi zase chtě­lo tro­chu jiné­ho reži­sé­ra. Koneckonců to by moh­la být tra­di­ce – pro kaž­dý díl jiný reži­sér. Uvidíme, jest­li se čtvr­té­ho pokra­čo­vá­ní ješ­tě dočká­me. Wesley by se měl ven z věze­ní dostat až v roce 2013.

I spálené maso má rádo krev.

Příběh „Blada“, i když to nemu­sí být pří­liš v pově­do­mí čes­ké­ho divá­ka, vychá­zí z komik­so­vé adap­ta­ce. Blade je jed­ním z hrdi­nů Marvelu, i když je prav­dou, že je stej­ným hrdi­nou jako tako­vý Ghost Rider. Je to zabi­ják, kte­rý se zají­má o upí­ry a jejich vyhla­ze­ní. A přes­ně tak se nám Blade před­sta­vu­je i ve fil­mu. Nelítostný, nemi­lo­srd­ný, bez sli­to­vá­ní. Jeho údě­lem je upí­ry zabí­jet a neza­sta­ví se před ničím. Jako kdy­by neměl city. Ale je to jen póza, kte­rou má před svě­tem. Jinak je stej­ně zra­ni­tel­ný jako kaž­dý jiný.

Blada nikdo jen tak nezlomí.

Nejen Blade, ale i sta­ří upí­ři, se musí vypo­řá­dat s moder­ní­mi upí­ry, kte­ří chtě­jí změ­nit řád svě­ta. Vytvořit novou rasu upí­rů, lep­ší a doko­na­lej­ší, tako­vou, kte­rá se nebu­de muset skrý­vat před lid­mi, ani před Bladem. Film má výteč­nou atmo­sfé­ru, kte­rá je pod­bar­ve­na taneč­ní hud­bou – hlav­ně úvod­ní scé­na v klu­bu je neza­po­me­nu­tel­ná. Ta melo­die vám zůsta­ne v hla­vě, stej­ně jako hek­to­li­t­ry krve. „Blade“ je tem­ným, drs­ným fil­mem, kte­rý je mír­ně odleh­če­ný, ale pořád je to v prv­ní řadě horor. Jedná se o jed­no­ho z prv­ních zástup­ců moder­ních akč­ních horo­rů, na kte­rý navá­za­ly fil­my jako „Underworld“ nebo pří­šer­ný a nevtip­ný Van Helsing. Snímek nás nešet­ří, jen když při­jde na digi­tál­ní efek­ty, tak je ješ­tě tro­chu nedo­mr­lý.

Tohle je prostě Wesleyho životní role.

David S. Goyer napsal dob­rý scé­nář, kte­rý baví, sem tam i děsí a kte­rý není úpl­ně hloupý. Ale hlav­ně, udě­lal z Blada iko­nu nejen komik­so­vou, ale i fil­mo­vou. Naverbování Wesleyho Snipese bylo geni­ál­ním tahem, i když je prav­da, kdo jiný by to měl hrát? Na Denzela Washingtona mi role úpl­ně nese­dí. „Blade“ se stal kul­tem a je jen dob­ře, že se dočkal i pokra­čo­vá­ní. Hlavně to dru­hé ješ­tě ujde.

Hodnocení: 70%

Blade - Ve své době byl tenhle snímek docela pořádná pecka pro milovníky komiksů, ale hlavně pro milovníky upírů. Rozhodně jedna z nejklasičtějších postav upířího žánru současnosti.
Hodnocení: 2.5 - ‎17 hl.

Martin Štefko

Související příspěvky:

  • Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.3. prosince 2018 Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě. „Blade 2“ není až tak špatným pokračováním, i když to říkám hlavně proto, že jej natočil můj oblíbenec Guillermo del Toro. Když se však člověk na film podívá kritickým okem, je to přece […]
  • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
  • Spider-Man8. května 2003 Spider-Man Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
  • Blade II31. července 2002 Blade II Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52 a navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev a další upíři mohou poklidnu žít a […]
  • Akta X - Film - první Akta X film z roku 199813. října 2018 Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998 Nejen přižloutlým členům springfieldské rodinky či sprostým hochům ze South Parku se podařilo z televizní obrazovky probojovat až na stříbrné plátno. V roce 1998 se slavný seriál Akta X […]
  • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […]
  • n200804240957_Colin28. dubna 2008 Telefonní budka (Phone Booth) Kdyby každého z nás měl na mušce odstřelovač, asi bychom všichni říkali jenom pravdu. Svět by se změnil a dost možná k lepšímu. Vzniká ovšem otázka, kdo a podle čeho bude vybírat […]
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […]
  • Chameleon / The Pretender – symfonie intelektu a lehkého humoru, který není pro každého3. července 2018 Chameleon / The Pretender – symfonie intelektu a lehkého humoru, který není pro každého „Existují mezi námi chameleoni. Géniové obdaření schopností stát se kýmkoli z nás. V roce 1964 unesla instituce známa jako Centrum, mladého chameleona jménem Jarod a podrobila jeho génia […]
  • Expendables: Postradatelní 3 - 55 %15. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - 55 % Tým složený z elitních žoldáků je opět v plné práci. Nejprve se vydávají osvobodit bývalého parťáka Surgeona, který je na cestě do vězení, což se jim také podaří. Po odvedení této práce má […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *