Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998

Akta X - Film - prv­ní Akta X film z roku 1998
Ohodnoťte člá­nek

Nejen při­žlout­lým čle­nům sprin­g­field­ské rodin­ky či spros­tým hochům ze South Parku se poda­ři­lo z tele­viz­ní obra­zov­ky pro­bo­jo­vat až na stří­br­né plát­no. V roce 1998 se slav­ný seri­ál Akta X roz­ho­dl svůj dal­ší pří­běh vyprá­vět pro­střed­nic­tvím celo­ve­čer­ním fil­mu. Přesně deset let před tím, než se toho dočká­me podru­hé.

Režisér Rob Bowman ve svém řemes­le mož­ná není žád­ný guru (Království ohně, Electra), s tři­a­tři­ce­ti nato­če­ný­mi epi­zo­da­mi na kon­tě by se ale dalo říct, že v Aktech X se doce­la vyzná. A tak, když mu scé­nář o mimo­zem­ském viru a vše­moc­ném vlád­ním syn­di­ká­tu, navíc poda­ný tak, že jeho pocho­pe­ní zvlád­ne i fanou­šek v seri­á­lo­vé myto­lo­gii nezna­lý, napí­ší samot­ní tvůr­ci Akt X, Chris Carter a Frank Spotnitz, vlast­ně by se na tom nemu­se­lo ani nic moc poka­zit.

V tomhle mají fil­mo­vá Akta X našlápnu­to roz­hod­ně dob­ře. Úvodní minu­ty nás jak odpou­ta­jí od seri­á­lu (na jehož kon­krét­ně pátou sérii má nava­zo­vat), tak i pře­mís­tí do té opoj­né sfé­ry stří­br­né­ho plát­na. Jistě, že vztah ústřed­ní dvo­ji­ce agen­tů Muldera a Scullyové začí­ná zase od píky nebo že někte­ré kom­pli­ko­va­něj­ší posta­vy se pro­za­tím musí ulo­žit k ledu, ale Bowman jde bohu­žel ješ­tě dál.

Po doslo­va výbuš­ném začát­ku tak samot­ná pod­sta­ta Akt X ustu­pu­je do poza­dí a mís­to ní sle­du­je­me jaký­si bez­tva­rý roz­jezd do nezná­ma. Mulderův nový infor­má­tor sice nosí hez­ký oblek jako jeho před­chůd­ci, moče­ní za popel­ni­cí mu však na seri­óz­nos­ti nepři­dá. Zatímco si něja­ká dal­ší pře­by­teč­ná posta­va v jes­ky­ni hra­je na scho­vá­va­nou s mimo­zem­ským hyb­ri­dem, zástup­ce ředi­te­le FBI Skinner jen usta­vič­ně hází popla­še­né obli­če­je a kla­sic­ké trio Mulderových kama­rá­dů fil­mo­vé­mu plát­nu nesto­jí ani za pět minut pří­tom­nos­ti. Člověk tak chví­li ani neví, pro koho ten film vlast­ně má být… Ale!

Pak se to koneč­ně roz­je­de. Kukuřičná pole, heli­kop­té­ry, vče­ly a kra­bič­ka ciga­ret znač­ky Morley vrá­tí děj na správ­né kole­je a díky tomu do jis­té míry zpět­ně doce­ní­me i onen roz­pa­či­tý start (i když trval sko­ro hodi­nu).

Když nás násled­ně čeká malý výlet limu­zí­nou dopl­ně­ný vel­kou dáv­kou infor­ma­cí o spo­je­ní vlá­dy a mimo­zem­ských kolo­nis­tů, vše je odpuš­tě­no. Konečná část na palubě vesmír­né­ho korá­bu se pak tvá­ří přes­ně tím sty­lem, kte­rým se Bowmanovi celou sto­páž utáh­nout nepo­ved­lo: Tajemným, troš­ku cizím a pře­de­vším správ­ně pop­cor­no­vě monu­men­tál­ním.

Verdikt: V koneč­ném souč­tu uspo­ko­ji­vá teč­ka za prv­ní­mi pěti řada­mi seri­á­lu. Je sice prav­da, že z něko­li­ka tele­viz­ních epi­zod bys­te tenhle pří­běh asi nepo­sle­po­va­li, pro samou epo­chál­nost mu však chy­bí not­ná dáv­ka toho kla­sic­ké­ho x fak­to­ru.


Části seriálu: Akta X

Vašek Urbánek

Související příspěvky:

  • The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída.24. února 2016 The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída. Myslím, že epizodu hodně inspirovala dnešní migrační krize. Přijde mi, že si jím tvůrci snažili sehnat trochu víc fanoušků. Jako kdyby prohloubení nenávisti k muslimům byl dobrý reklamní […]
  • The X-Files - My Struggle (S01E01) - Akta X jsou zpátky, nebo ne?4. února 2016 The X-Files - My Struggle (S01E01) - Akta X jsou zpátky, nebo ne? Fenomén, jeden z nejúspěšnějších pořadů, kultovní seriál, který má i po 13 letech od poslední klapky obrovskou fanouškovskou základnu – i tak by se dala popsat Akta X, mysteriózní, sci-fi […]
  • Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 %20. srpna 2018 Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 % Druhý díl Akta X nás znovu vrací na pevnou zem jednoepizodních příběhů s hlavní dvojicí Mulderem a Skullyovou. Není to ale klasický díl, jak bychom mohli čekat, ale je to nejvýraznější […]
  • S10E06 - My Struggle II15. března 2016 S10E06 - My Struggle II Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly […]
  • Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 %19. srpna 2018 Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 % Už jsme si zvykli na nová Akta X. Prvních 9 řad se v televizi pořád opakuje a 10. byla uvedena před dvěma lety. Producenti se rozhodli pro další sérii, tentokrát desetidílnou, a tak se […]
  • Akta X - S11E05 - Ghouli (největší překvapení 11. série)31. srpna 2018 Akta X - S11E05 - Ghouli (největší překvapení 11. série) Pokud se cíleně vyhýbáte spoilerům, ať už ve formě oficiálních upoutávek či nekončících debat na sociálních sítích, děláte zatraceně dobře. Epizoda Ghouli pro vás bez jakýchkoliv dalších […]
  • Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X18. září 2018 Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X Jak se říká, končit se má v nejlepším (možná – viz závěr). A to je? Setkání Dany a Foxe s jejich synem Williamem, které zakončí celý seriál. Samozřejmě je nutností všechna odplata […]
  • The X-Files - Founder's Mutation (S01E02) - Na druhý pokus to vyšlo.4. února 2016 The X-Files - Founder's Mutation (S01E02) - Na druhý pokus to vyšlo. Diváci u televizí jásají. Ano, dočkali se, jejich oblíbený seriál je zpátky. Úvodní díl by se dal ve srovnání s druhým nazvat jen pokusem o Akta X. Tohle je oproti tomu úplně jiné kafe. […]
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve […]
  • Akta X - 11×04 Počkat, cože? (Za vším stojí alternativní historie a paralelní světy!)29. srpna 2018 Akta X - 11×04 Počkat, cože? (Za vším stojí alternativní historie a paralelní světy!) To vám takhle Darin Morgan jednou ve tři ráno hledal inspiraci pro svůj nejnovější scénář k Aktům X. Rozhodl se, že si pustí některé starší epizody. Jaké pak bylo jeho překvapení, když […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *