23 - I Jim Carrey si zahrál v jednom thrilleru v režii Joela Schumachera. Tahle spolupráce dopadla... no, rozporuplně je asi to nejlepší slovo.

23j

Joel Schumacher a neu­stá­le pro­pí­ra­ná kva­li­ta jeho sním­ků. Někdy nato­čí něco, co vám vyra­zí dech (Telefonní bud­ka nebo 8 MM), ale jin­dy se zase před­sta­ví tako­vou kra­vi­nou („Batman a Robin“ nebo „Krvavý potok“), až to pěk­né není. Dnes jsem se roz­ho­dl recen­zo­vat sní­mek „23“, kte­rý by se dal zařa­dit někam do prů­mě­ru, kte­rý se Schumacherovi daří točit. Zajímavé téma pro thriller, kte­ré je nako­nec roz­měl­ně­no ve sna­ze ohro­mit divá­ka, kte­rý pod­le vše­ho nic jiné­ho nikdy nevi­děl.

Že by Ace Ventura potřetí?

Kdybych měl k něče­mu sní­mek „23“ při­rov­nat, tak k fil­mu Dream House, kte­rý jsem viděl v nedáv­né době v kině a ješ­tě teď toho litu­ji. V obou pří­pa­dech se tvůr­ci sna­ži­li o to, aby měl sní­mek neče­ka­nou poin­tu. Příběh se od začát­ku zamo­tá­vá, na kon­ci pak dochá­zí k „pro­zře­ní“, kde si koneč­ně máme uvě­do­mit, jak to vlast­ně bylo. Tohle pro­zře­ní nás má praš­tit do žalud­ku, jako se to poved­lo sním­kům „Šestý smy­sl“ nebo „Ti dru­zí“. Jenže ani v jed­nom pří­pa­dě to nefun­gu­je.

Na první pohled šťastná rodinka.

Když se měl film „23“ dostat do kin, dost lidí si kle­pa­lo na hla­vu. Jim Carrey má zase hrát váž­nou roli? Dokonce v thrille­ru? Tohle se niko­mu moc nechtě­lo líbit. Ale Jim Carrey je prá­vě tou sil­nou strán­kou, kte­rou „23“ má. Že je skvě­lým her­cem, doká­zal už ve fil­mu „Muž na Měsíci“, a i v tomhle pří­pa­dě podá­vá skvě­lý výkon. V tomhle pří­pa­dě to není tedy Schumacher, kte­rý by nedo­ká­zal zvlád­nout her­ce nebo film, vlast­ně se mu doce­la daří budo­vat napě­tí, ale je to scé­nář, kte­rý sní­mek potá­pí do hlu­bin.

Kdopak je ta černovláska?

Představte si, že se váš život bude řídit jedi­ným čís­lem. Všude bude­te vidět čís­lo 23 a najed­nou zjis­tí­te, že všech­no, co dělá­te, je tímhle čís­lem ovlá­dá­no. Nic není z vaší vůle, všech­no je dáno tím čís­lem, ale proč? Ne, neče­kej­te vysvět­le­ní toho, proč je to čís­lo 23, pros­tě to tak je. Nehledejte v tom vel­kou logi­ku nebo vel­kou prav­du. Ve fil­mu se uvá­dí, že Ted Bundy byl popra­ven 23. led­na. Ve sku­teč­nos­ti k tomu došlo až 24. led­na. Film si upra­vu­je fak­ta, aby se mu hodi­la do krá­mu. Už tohle samo o sobě svěd­čí o tom, že scé­nář není na nijak vyso­ké úrov­ni.

Konečně našel, co hledal.

Nápad musí člo­věk uznat jako dob­rý. Posedlost jed­ním čís­lem vede k tomu, že se dosta­vu­je para­no­ia, pří­pad­ně i mani­o­de­pre­siv­ní poru­cha. Kolikrát jste roz­sví­ti­li a zhas­li, když jste šli ven? Zamkli jste dve­ře? Je všech­no na svém mís­tě v rov­no­běž­kách a pra­vých úhlech? Kolikrát jste si utře­li zadek, než jste splách­li? Z toho­hle téma­tu se dalo vytřís­kat mno­hem víc než jen tohle dra­ma jed­no­ho člo­vě­ka, co se zcvok­nul, ale nako­nec je mu urči­tým způ­so­bem odpuš­tě­no.

Hodnocení: 55%


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hráči se smrtí - Dobrý thriller z dílny Joela Schumachera.15. února 2019 Hráči se smrtí - Dobrý thriller z dílny Joela Schumachera. Keifer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin a Oliver Platt, to není rozhodně špatné obsazení, naopak je to obsazení, z kterého se dá něco vytřískat. Režie filmu se před […]
  • Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.29. října 2018 Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže. „Muž bez stínu“ je jedním z filmů, na který jsem neměl odvahu. Už ani moc nevím proč. Mám pocit, že v době, kdy šel ven, jsem na něj slyšel nějaké špatné názory, a tak jsem se jím prostě […]
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […]
  • Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje8. června 2019 Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje Nový Transformeři? No nevím, prostě se svět zbláznil a filmoví producenti vymysleli další ždímání peněz filmových fanoušků. Hlavně Američanů, kteří mají svojí hrdost a jsou šťastní, když […]
  • King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl. Ale stejně je to pro mě televizní klasika11. října 2018 King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl. Ale stejně je to pro mě televizní klasika Když jsem byl malý – relativně – tak jsem si tenhle film zamiloval. Ano, bylo to hlavně proto, že tam byla obrovská opice, kterou si můžete snadno oblíbit, protože se jedná o tragického […]
  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […]
  • Potomci lidí - Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě!3. června 2019 Potomci lidí - Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě! Filmy Alfonsa Cuaróna patří k dílům, která uspokojují jak diváky, tak filmové kritiky. Vynikají přímočarým vyprávěním, jsou vizuálně přitažlivé, zábavné a inteligentní. Řemeslně zdatní […]
  • Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u.20. dubna 2019 Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel s počítačově animovanými ještěry a […]
  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […]
  • blackdot1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […]