Do boje - boj jedince proti nadnárodní filmě v jednom malém francouzském kraji

DoBoje01

Laurent Amédé je muž, kte­rý má rád svo­ji rodi­nu a prá­ci. Ale jak jde život, může se lec­cos změ­nit. Pracuje totiž v jed­né z pobo­ček nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­ti Perrin Industrie, kte­rá se roz­hod­ne tuto poboč­ku zru­šit. Na tom by neby­lo nic div­né­ho, vždyť fir­my vzni­ka­jí a zani­ka­jí, ale v tom­to pří­pa­dě je to závaž­něj­ší. Jedná se totiž o jedi­nou továr­nu a tím i pra­cov­ní pří­le­ži­tost v daném kra­ji. A navíc před dvě­ma lety byla uza­vře­na doho­da mezi vede­ním fir­my a zaměst­nan­ci, že fir­ma bude fun­go­vat mini­mál­ně pět let. Zaměstnanci se cítí být pod­ve­de­ni a dáva­jí se do boje s fir­mou. Nebude to ale nic jed­no­du­ché, pro­to­že fir­ma je nad­ná­rod­ní kor­po­ra­ce, se síd­lem a vede­ním v Německu. Ale zaměst­nan­ci v čele s Laurentem mají pro strach udě­lá­no a jdou smě­le za svým cílem.

DoBoje02

Scénář k fil­mu napsa­li Stéphane Brizé a Oliver Gorce. Brizé nato­čil něko­lik fil­mů o cito­vých, vzta­ho­vých a soci­ál­ních pro­blé­mech, kte­ré obdr­že­ly oce­ně­ní na fil­mo­vých fes­ti­va­lech. Ve fil­mu Do boje divák sle­du­je zaměst­nan­ce fir­my, kte­ří chtě­jí poboč­ku zru­šit bez ohle­du na důsled­ky zru­še­ní důle­ži­tých pra­cov­ních míst. Hlavně aby měla fir­ma stá­le zisk a akci­o­ná­ři byli spo­ko­je­ní. Oproti tomu jsou zaměst­nan­ci, kte­ří by měli ztra­tit jis­tou prá­ci a tím i svůj pří­jem a život­ní per­spek­ti­vu.

Do hlav­ní role vyjed­na­va­če Laurenta Amédé obsa­di­li tvůr­ci zná­mé­ho fran­couz­ské­ho her­ce Vincenta Lindona (Deník komor­né, Zákon trhu). Pro Lindona je to dal­ší film, na kte­rém spo­lu­pra­co­val se Stéphanem Brizé. Za svo­ji roli v Zákonu trhu obdr­žel i cenu (nej­lep­ší herec) na FF v Cannes a fran­couz­skou fil­mo­vou cenu César. Ztvárnění hrdi­nů, kte­ří při­šli o prá­ci, a musí ji hle­dat nebo o ni bojo­vat, jako by byla Lindonovi na tělo uši­ta. Proto je jeho posta­va tahou­nem fil­mu, se kte­rým se divák může zto­tož­nit a celou dobu mu drží pal­ce.

Více na Kritiky.cz
Lincoln speciál - část 3 - Tým soupeřů Spielberg si byl od začátku dobře vědom, že existuje nekonečná řada knih, pojednávajíc...
Den nezávislosti: Nový útok - PODÍVÁNÁ Roland Emmerich je mistr v kombinování velkoleposti a zábavy. Filmový výtvarník Barry Chusid p...
Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ             Olivia Munn září v roli evoluční bioložky Dr. Casey Brackettové. „Ca...
Titulky k American Housewife S03E21 - Locked In The Basement Na scéně se opět vyskytne Katieina úhlavní nepřítelkyně Chloe Brown Muellerová. Jelikož je...
OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA Před časem jsme vás informovali o chystaném osmém ročníku Festivalu otrlého diváka. Zaháje...

DoBoje03

Velmi půso­bi­vé jsou ve fil­mu scé­ny, kdy se setká­va­jí zástup­ci zaměst­nan­ců a vede­ní fir­my, aby spo­lu jed­na­li. Je to slov­ní boj, ve kte­rém má kaž­dá stra­na svo­ji prav­du, ale jak jde čas, tak se vše stup­ňu­je a nabý­vá na síle. Od mlu­ve­né­ho slo­va je to jen krů­ček k fyzic­kým pro­je­vům, kte­ré se ve fil­mu také obje­ví. Emoce totiž pra­cu­jí stá­le více a ovlá­dat je není úpl­ně jed­no­du­ché.

Film uka­zu­je, jak je těž­ké vyjed­ná­vat v závaž­ných a důle­ži­tých věcech. Zvláště jsou-li do jed­ná­ní zapo­je­ni nejen lidé, ale také stát či nad­ná­rod­ní spo­leč­nost. Každý z nich má totiž své zájmy a pri­o­ri­ty, kte­rých chce dosáh­nout. A může se i stát, že aby bylo vyho­vě­no vyš­ší­mu zájmu, musí dojít k obě­to­vá­ní jedin­ce.

Hodnocení: 70 %


Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Do boje
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Nominace na Českého lva 20.1.2016 Záznam z nominace Nominace na Českého lva - 20.1.2016....
GALERIE: Otec omylem poslal synovi svou NAHOU fotku. Jeho nechutná reakce vás totálně rozseká! Takovou situaci by se svým synem nechtěl zažít žádný otec. Následujícími tatínkovi se tot...
Soutěž o knihu Dobr Obr - výherce Vyhlašujeme vítěze zářijové soutěže....
Sběratel Filmová adaptace stejnojmenné románové prvotiny britského spisovatele Johna Fowlese v podání...
Listopad v kinech Do kin přijde očekáváné Matrix Revolutions, nejúspěšnější animovaný film Finding Nemo od...
Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Parchanti spí dobře - 55 %3. prosince 2013 Parchanti spí dobře - 55 % Kapitán Marco Silvestri se plaví na své lodi po moři a vše probíhá jako vždy. Jediným vyrušením klidné plavby je telefonát od sestry Sandry. Léta se neviděli, ale její prosba je velmi […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Nejdelší den (The Longest Day) 196213. července 2010 Nejdelší den (The Longest Day) 1962 Nejdelší den patří mezi nejslavnější válečné filmy, což navzdory jeho stáří zhruba padesáti let platí i pro dnešek.Děj tohoto známého snímku se odehrává v červnu 1944, kdy spojenci […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Divočina - recenze15. května 2006 Divočina - recenze Ve čtvrtek měl v kinech premiéru nový anomovaný gfilm Divočina a my jsme se mu podívali na zoubek. Jak dopadl? Upřímně - žádná sláva to tedy není... Recenze našeho partnera:  Viděli […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Román pro muže, který nemůže14. září 2010 Román pro muže, který nemůže Šest let po Renčově filmové adaptaci Románu pro ženy přichází zopakovat komerční úspěch na plátnech kin další z úspěšných bestsellerů Michala Viewegha Román pro muže. Projekt, který si na […]
  • Divoši / Savages - 60 %12. září 2012 Divoši / Savages - 60 % Pomalu ztracející se režisér Oliver Stone natočil svůj další film - dramatický thriller okolo obchodu s drogami. SAVAGES, nebo-li v překladu DIVOŠI. Autor proslulé Čety a dramatu JFK […]
  • Ptačí svět26. října 2002 Ptačí svět Nádherný dokument o ptácích z rukou tvůrců snímku MicrocosmosJak je zřejmé z úvodu, potažmo z názvu filmu, jedná se o dokument o ptácích. Žádného velkého děje, natožpak zábavného se zde […]
  • Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%)26. dubna 2012 Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%) Událost roku, za kterou bylo avizováno setkání dvou hereckých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém distribučním celovečerním hraném filmu režiséra Jiřího Stracha (Anděl […]