Black Panther - Recenze - 70%

blak panther

Film nás bere spo­leč­ně s T’Challou/Black Pantherem (Chadwick Boseman) zpět do jeho domo­vi­ny - Wakandy - tech­no­lo­gic­ky a eko­no­mic­ky vel­mi vyvi­nu­tou zemič­ku v Africe, kte­rá je skry­ta před okol­ním svě­tem. Po smr­ti své­ho otce se musí T’Challa ujmout vlá­dy ve své zemi a musí vyře­šit morál­ní a poli­tic­ké dile­ma, jakým smě­rem by se měl jeho národ ubí­rat. Všechno začne nabí­rat spád ve chví­li, kdy zjis­tí, kde se nachá­zí Ulysses Klaue (Andy Serkis), jedi­ný bílý muž, kte­rý Wakandu viděl a ješ­tě z ní navíc ukra­dl spous­tu vibra­nia. Tento hon na zlo­čin­ce dopad­ne zdán­li­vě dob­ře, nyní král T’Challa spo­lu­pra­cu­je se CIA agen­tem na výsle­chu Klaueho.
Do hry se zde ale vlo­ží Erik Killmonger (Michael B. Jordan). Původním jmé­nem N’Jadaka, bra­tra­nec krá­le má spo­leč­ně s Klauem jiné plá­ny a to samé pla­tí pro celou Wakandu. Stává se z něj hlav­ní opo­nent Black Panthera a je pohá­něn nená­vis­tí k němu. V plá­nu má Wakandu ovlád­nout a poté uká­zat svě­tu, co díky vibra­niu Wakandští váleč­ní­ci dove­dou se svě­tem udě­lat. Povede se Killmongerovi usku­teč­nit jeho plán?

No ano i ne. Jak už to v tako­vých fil­mech bývá, hap­py end se sám neu­dě­lá. Kdyby šlo jen o ten hap­py end, tak mi to ani neva­dí. Bohužel je celý film jed­no veli­ké klišé a celý tak nějak kři­čí do prázd­na. Já jsem od Black Panthera čekal akč­ní film, kte­rý bude solid­ně zasa­zen do uni­ver­sa Avengers (aby se na něj pak dalo navá­zat).
Akce tu je, nemys­le­te, že ne. Ale je to nemast­né, nesla­né, někte­ré tri­ko­vé zábě­ry vyslo­ve­ně špat­né. Jak už jsem řekl, scé­nář je jed­no klišé a divák ví vždy co se bude dít dal­ších 10 minut. Mladý reži­sér Ryan Coogler dostal důvě­ru po úspě­chu fil­mu Creed. Bohužel jeho nezku­še­nost je zde vidět a žád­ná veli­ká „řeme­sl­ná“ reži­sér­ská prá­ce se neko­ná. Herci jsou naštěs­tí nato­lik kva­lit­ní, že doká­ží film udr­žet pohro­ma­dě. Jinak to vypa­dá cel­kem hez­ky (nic jiné­ho jsem ani neče­kal), hud­ba je taky osvě­žu­jí­cí směs tra­dič­ní Africké muzi­ky (i když někdy tro­chu iri­tu­jí­cí) a moder­ní­ho popu a hipho­pu.

V někte­rých chví­lích fil­mu jsem se dokon­ce při­sti­hl, že se nudím, a to je fakt zlý. Veliký podíl na tom má fakt, že stu­dio Marvel se už napros­to odpou­tá­vá v pří­pa­dě Ulyssese Klaueho od komik­sů. Nejen, že z něj udě­lá úpl­ný­ho idi­o­ta (aspoň, že to Andy umí zahrát supro­vě), ale také se s ním vypo­řá­dá, jako by to byl něja­ký budižkni­če­mu, kte­rý se v komik­sech musel mih­nou náho­dou. NE!!! Ulysses Klaue je ve svě­tě komik­su super zápo­rák, kte­rý pro­po­ju­je něko­lik sérií a postav včet­ně Spider-Mana, Avengers a Fantastickou Čtyřku. To, jak dopad­ne tady, je fakt ostuda. Zpracování Erika Killmongera je, až na přesla­ze­ný konec, dob­ře napsa­ná posta­va.
Tomuhle já nemůžu dát víc než 70% a to ješ­tě díky tomu, že jsem fakt nad­še­nec komik­sů od Marvelu a doce­la se mi tam líbi­la hud­ba. Rozhodně to ale nebe­ru jako pochva­lu fil­mu. Spíš je to ostuda, že to moh­lo být mno­hem lep­ší.


Black Panther - Recenze - 70%
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Black Panther - 90 %14. února 2018 Black Panther - 90 % Před kolika lety začal Marvel produkovat filmy? Ani nepamatuji, je to prostě dost dobrá porodnice dobrých filmů. Předzvěstí  3. a 4. dílu Avengers je Black Panther. Kdysi dávno narazil do […]
  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […]
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […]
  • Black Panther - recenze - 7/1017. února 2018 Black Panther - recenze - 7/10 Krok vedle Nový film od Marvelu mě opravdu mile překvapil. Podle toho co jsem se dozvěděl z traileru, tak mi přišlo, že děj bude příliš jednotvárný, ale naštěstí tomu tak nebylo. Film se […]
  • CHADWICK BOSEMAN15. února 2018 CHADWICK BOSEMAN             CHADWICK BOSEMAN (T'Challa/Black Panther) je rodák z Jižní Karolíny, který vystudoval Howardovu univerzitu a následně navštěvoval Britskou americkou dramatickou akademii v […]
  • MICHAEL B. JORDAN15. února 2018 MICHAEL B. JORDAN MICHAEL B. JORDAN (Erik Killmonger) vloni na podzim dokončil natáčení adaptace 451 stupňů Fahrenheita společnosti HBO Films. Jordan, který se na filmu podílel také jako vedoucí výroby, si […]
  • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […]
  • ANDY SERKIS15. února 2018 ANDY SERKIS ANDY SERKIS (Ulysses Klaue) je úspěšný herec, který sklízí u kritiky i diváků velké úspěchy za velkou škálu rozmanitých a památných rolí, které před kamerami ztvárnil. Po celém světě si […]
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […]
  • Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%13. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90% Tam, kde skončila sedmá epizoda Star Wars: Síla se probouzí, plynule navazuje osmá epizoda, tudíž hrstka rebelů hodného Odboje prchá před obří flotilou zlého Prvního řádu a Rey podává […]