Black Panther - recenze - 7/10

black panther

Krok vedle

Nový film od Marvelu mě oprav­du mile pře­kva­pil. Podle toho co jsem se dozvě­děl z trai­le­ru, tak mi při­šlo, že děj bude pří­liš jed­no­tvár­ný, ale naštěs­tí tomu tak neby­lo. Film se ele­gant­ním způ­so­bem vyhnul zaběh­nu­té tra­di­ci super-hrdinských fil­mů. Sice se ze začát­ku zdá, že na jed­né strá­ně T’Chall a na dru­hé Ulysses Klaue, zave­dou film do kla­sic­kých kole­jí, ale to se mění když nasta­nou rodin­né boje o Wakandský trůn, kte­ré také uká­žou že kaž­dý si nese něja­ký hřích. Plusem fil­mu je i to, že čás­teč­ně odbo­čil od Marvelovského uni­ver­sa a pro­to nemu­sí brát tak vel­ké ohle­dy na před­cho­zí fil­my.

Wakanda

Cílem toho­to fil­mu bylo beze­spo­ru nás sezná­mit s Wakandou. A to se dle mého názo­ru poved­lo na výbor­nou. Ze začát­ku nás čeka­jí úžas­né zábě­ry Wakandy, její pří­ro­dy a jak bylo řeče­no ve fil­mu „Toto se nedá okou­kat.“ Excelentně vypa­dá také hlav­ní měs­to, kte­ré vypa­dá jako z něja­ké­ho dob­ré­ho Sci-fi. Podíl zde má i soun­d­track, kte­rý je mix tra­dič­ní afric­ké hud­by a moder­ní­ho hip-hopu, even­tu­ál­ně fun­ku.

Trio amazonek

Hlavní posta­va T´Challa (Chadwick Boseman) je ztvár­ně­na vcel­ku dob­ře, ale k per­fekt­ní­mu výsled­ku ješ­tě dost chy­bě­lo. Ve fil­mu spíš vyni­ká tro­ji­ce postav/hereček Shuri – Letitia Wright (mlad­ši sest­ra T´Challa), Nakia – Lupita Nyongro (býva­lá T´Challova lás­ka) a Okoye – Dania Gurita (hla­va krá­lov­ské gar­dy). Tyto hereč­ky si ve fil­mu ved­ly oprav­du výbor­ně a mís­ty film také zachra­ňo­va­li (tře­ba část kdy se pří­běh ode­hrá­val v Jižní Korei). Nesmíme ale také zapo­me­nout na agen­ta CIA Rosse. Toho ztvár­nil Martin Freeman, kte­ré­ho může­te znát ze seri­á­lu Sherlock. Hůře je do fil­mu zapra­co­va­ná posta­va prv­ní­ho zápo­rá­ka Ulyssese Klaue. Ve fil­mu že se zde vysky­tl spí­še omy­lem a to je ško­da, pro­to­že tato posta­va měla oprav­du vel­ký poten­ci­ál.

Black Panther - recenze - 7/10
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […]
  • Black Panther - 90 %14. února 2018 Black Panther - 90 % Před kolika lety začal Marvel produkovat filmy? Ani nepamatuji, je to prostě dost dobrá porodnice dobrých filmů. Předzvěstí  3. a 4. dílu Avengers je Black Panther. Kdysi dávno narazil do […]
  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […]
  • Black Panther - Recenze - 70%15. února 2018 Black Panther - Recenze - 70% Film nás bere společně s T'Challou/Black Pantherem (Chadwick Boseman) zpět do jeho domoviny - Wakandy - technologicky a ekonomicky velmi vyvinutou zemičku v Africe, která je skryta před […]
  • Captain America: Občanská válka - 85 %4. května 2016 Captain America: Občanská válka - 85 % Tak kolikátý film už to je? No nějaký něco po desátém. Asi se v tom začínám ztrácet. Jedno ale vím, že je to třetí film o Kapitánovi Amerika, nejhodnějšího drsňáka ze všech. A je to […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […]
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […]