Banánový Joe - Recenze - 80%

  •  
logo

Venku je šíle­né vedro - jak na Divokým zápa­dě. Je to urči­tě na kraťa­sy. Tak si pojď­me dát dal­ší kraťas.
Opět je to díl­ko zařa­ze­né do pro­jek­tu The 48 Hour Film Project Brno. A ten­to­krát rov­nou sní­mek vítěz­ný. Tudíž bude svo­jí tvor­bu hájit na mezi­ná­rod­ním poli na akci Filmapalooza.
Zadání jas­né, záplet­ka vymyš­le­ná, hlav­ní rekvi­zi­ta - BANÁN!
Jak asi tak může vypa­dat wes­tern, ve kte­rém jde vždy něko­mu o kej­hák a tady i o banán??

Banánový Joe je oprav­du skvě­lý počin. Není doko­na­lý, ale to není nic. Zadání se poda­ři­lo spl­nit na 100% a navíc vše půso­bí při­ro­ze­ně a divák nepo­zná, co z obsa­hu bylo prá­vě zadá­ním. Výsledný obraz je na skvě­lé úrov­ni, jen bych při­dal tro­chu fil­trů. Možná by neby­lo od věci udě­lat fil­me­ček celý čer­no­bí­lý. Zvuková strán­ka je hor­ší. Nevyvážené zvu­ky hla­sů a pro­stře­dí, mrzí mě absen­ce hud­by.
Obě hlav­ní muž­ské posta­vy jsou nicmé­ně napsá­ny a zahrá­ny dob­ře. Tady jen pár drob­nos­tí v dia­lo­zích, kte­ré by byla potře­ba dola­dit tro­chu víc do podo­by kla­sic­ké­ho wes­ter­nu. Postava novi­nář­ky byla tako­vá na můj vkus moc roz­pa­či­tá. Buď se měla celou dobu držet zpát­ky a pak by konec byl víc pře­kva­pu­jí­cí, nebo měla být víc gro­tesk­ní. Takhle to bylo pří­liš před­ví­da­tel­né a někte­ré čás­ti dia­lo­gů buď nedo­ta­že­né, nebo nao­pak pře­hra­né.
Já osob­ně bych si s due­lem tro­chu víc pohrál, pří­tom­nost zbra­ní vlast­ně vůbec neby­la nut­ná. Ale oce­ňu­ji, že to zapadlo do kon­cep­tu sním­ku.

Takže cel­ko­vě vza­to je tohle skvě­lý počin. Jak jsem řekl, má svo­je mou­chy, ale zkus­te si něco tako­vé­ho dát taky dohro­ma­dy za 48 hodin!!! Zpětnou vazbu si mož­ná udě­lá kaž­dý, ale o něja­kých vět­ších úpra­vách a pře­táč­kách už tu nemů­že být moc řeč, tak­že to ber­te tak, jak to je 😉
Možná ješ­tě jen drob­ná výt­ka - a to smě­rem k názvu sním­ku. Film s názvem Banánový Joe už exis­tu­je, tak­že to mož­ná chtě­lo vymys­let něco jiné­ho.
Já jsem se zase dob­ře poba­vil a těch pár drob­nos­tí odpouš­tím. Děkuji tím­to za dob­rý let­ní počin a hod­no­tím parád­ní­mi 80%.

A zde již při­klá­dám samot­ný vítěz­ný sní­mek:


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%6. července 2018 Bananocalypse - (ne)Recenze - 75% Kraťas? Proč ne.... Banány? Proč ne.... Tuhle recenzi budete možná číst stejně dlouho jako koukat na "film" Mad Unicorn Pictures. Skupinka lidí natočila krátký film na předem dané téma. […]
  • O koních s nesmrtelnou duší a lidech, kterým není rozumět…20. září 2017 O koních s nesmrtelnou duší a lidech, kterým není rozumět… Píše se rok 1949 a hranici mezi Texasem a Mexikem přeběhli dva chlapci, šestnáctiletý John Grady a jeho kamarád Lacy Rawlins. Jsou to takoví mojado-reverso, uprchlíci naruby, protože […]
  • Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon8. ledna 2016 Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon Kdo natočí v současnosti film, při kterém štáb mrzne v teplotách -40 °C, neobsadí jedinou významnější ženskou roli, prosadí chronologické natáčení navyšující rozpočet o miliony dolarů a […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55%6. března 2018 Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55% Nový snímek, s Jennifer Lawrence v hlavní roli, nás bere do prostředí špiónů a tajných agentů. V podstatě tak sází na pořád vděčné téma Ruské a Americké kontrašpionáže a nekončící hrozbu […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]