Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%

Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Kraťas? Proč ne.... Banány? Proč ne....
Tuhle recen­zi bude­te mož­ná číst stej­ně dlou­ho jako kou­kat na „film“ Mad Unicorn Pictures. Skupinka lidí nato­či­la krát­ký film na pře­dem dané téma. Bylo to v rám­ci pro­jek­tu 48 Hour Film Project Brno. Ten spo­čí­vá v tom, že má pře­dem poža­do­va­né zadá­ní v podo­bě postav a urči­tých rekvi­zit. Díky tomu­to pro­jek­tu se může kdo­ko­liv díky své­mu fil­mu dostat na mezi­ná­rod­ní scé­nu a pro­ra­zit tak do veli­ké­ho fil­mo­vé­ho svě­ta. Co je na pro­jek­tu výzva je zmí­ně­ných 48 hodin. To je čas, kte­rý mají tvůr­ci na kom­plet­ní tvor­bu své­ho díla, fan­ta­zii se meze nekla­dou.

Asi kaž­dé­mu došlo, že ten­to rok byla rekvi­zi­ta dosti zají­ma­vá - BANÁN. A proč ne tako­vý banán „zabi­ják“?? V oko­lí Brna je nebez­peč­no a s baná­ny není rad­no si zahrá­vat.
Tento horo­ro­vý sní­mek si bere na paškál spous­tu fil­mů dané­ho žán­ru a dává vzpo­me­nout spous­tě kla­si­kám, ale i věcem, kte­ré by vás nena­padly. Mě film tro­chu při­pa­dal jako kom­bi­na­ce Vetřelce, Pátek Třináctého a Červeného Trpaslíka (díl s Emocucem). Prostě parád­ní kom­bi­na­ce, kte­rá je plná napě­tí a nebez­peč­né­ho pro­ná­sle­do­vá­ní. Když se tako­vý film nebe­re váž­ně (a to dou­fám, že nebe­re), tak může svo­jí tro­chou iro­nie a paro­die zapů­so­bit na divá­ka.
Není tře­ba super her­ců, není tře­ba super exte­ri­é­rů, nebo tri­ků. Stačí dob­rý nápad, tro­cha sna­hy a solid­ní nača­so­vá­ní. Tady je oprav­du veli­kou nad­stav­bou a devi­zou kame­ra. Statické zábě­ry a poma­lé nájezdy jsou vel­mi pove­de­né a kva­li­ta zábě­rů se dá srov­ná­vat s mno­hem vět­ší­mi sním­ky. Dramatické pro­ná­sle­do­vá­ní má sice spád a půso­bí tro­chu str­nu­tě, ale účel spl­ni­lo. Tady by i kame­ře pomoh­la vět­ší sta­bi­li­za­ce obra­zu. Hudba dosta­teč­ná, občas pří­jem­ně pře­kva­pí.
Vizuální zpra­co­vá­ní je jinak vel­mi pove­de­né a maskér(ka) se vyřádil(a). Hlavně ten krva­vej banán je hrů­zostraš­nej 😀
Takže kolem a kolem je tohle parád­ní vtip­ný horor s neob­vyk­lým zápo­rá­kem a sto­jí za to si ho pus­tit (už jen pro­to, že je zdar­ma na YouTube).
Já dávám 75% s pod­mín­kou, že je na tako­vý krvák mít tro­chu nála­du a „kou­le“.

P.S. Určitě by si to zaslou­ži­lo reži­sér­skou ver­zi, pří­pad­ně pokra­čo­vá­ní. Představte si tře­ba dal­ší vra­žed­né exo­tic­ké ovo­ce masa­kru­jí­cí oko­lí Brna (ano jsem pra­žák). Takový Sériový vrah „Meloun“ nebo Terorista „Kiwi“

Více o pro­jek­tu na:
http://www.48hourfilm.com/brno
nebo
https://www.facebook.com/48HFPBrno/

A zde již recen­zo­va­ný sní­mek:

David Buša

Související příspěvky:

  • Banánový Joe - Recenze - 80%15. srpna 2018 Banánový Joe - Recenze - 80% Venku je šílené vedro - jak na Divokým západě. Je to určitě na kraťasy. Tak si pojďme dát další kraťas. Opět je to dílko zařazené do projektu The 48 Hour Film Project Brno. A tentokrát […]
  • StudentFilm: Třída smrti1. července 2014 StudentFilm: Třída smrti Pavel Soukup nám ve svém bakalářském filmu předkládá silně atmosferickou záležitost, která je podpořena stylistickou černobílou kompozicí. Jedná se o krátkometrážní animovaný horor, jehož […]
  • Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia5. dubna 2016 Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia Jedna místnost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spíše – nikdo opravdu nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je možná postapokalyptický film a možná taky ne. Divák je po […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – velkolepá série filmů se konečně dočká konce26. června 2018 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – velkolepá série filmů se konečně dočká konce Twilight sága je opravdovým fenoménem, který zná skoro každý. I když má mnoho odpůrců, většina lidí tuto filmovou sérii miluje. Tento rok se všichni fanoušci mohou kochat prvním dílem […]
  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *