Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%

MV5BMDAwMDM1ZjEtNzYwNC00MDA5LTg2MDYtNDNhODE0ZmQ3NmVmXkEyXkFqcGdeQXVyMjAyNTQ4NTE@. V1 SY1000 CR007071000 AL

Kraťas? Proč ne.... Banány? Proč ne....
Tuhle recen­zi bude­te mož­ná číst stej­ně dlou­ho jako kou­kat na „film“ Mad Unicorn Pictures. Skupinka lidí nato­či­la krát­ký film na pře­dem dané téma. Bylo to v rám­ci pro­jek­tu 48 Hour Film Project Brno. Ten spo­čí­vá v tom, že má pře­dem poža­do­va­né zadá­ní v podo­bě postav a urči­tých rekvi­zit. Díky tomu­to pro­jek­tu se může kdo­ko­liv díky své­mu fil­mu dostat na mezi­ná­rod­ní scé­nu a pro­ra­zit tak do veli­ké­ho fil­mo­vé­ho svě­ta. Co je na pro­jek­tu výzva je zmí­ně­ných 48 hodin. To je čas, kte­rý mají tvůr­ci na kom­plet­ní tvor­bu své­ho díla, fan­ta­zii se meze nekla­dou.

Asi kaž­dé­mu došlo, že ten­to rok byla rekvi­zi­ta dosti zají­ma­vá - BANÁN. A proč ne tako­vý banán „zabi­ják“?? V oko­lí Brna je nebez­peč­no a s baná­ny není rad­no si zahrá­vat.
Tento horo­ro­vý sní­mek si bere na paškál spous­tu fil­mů dané­ho žán­ru a dává vzpo­me­nout spous­tě kla­si­kám, ale i věcem, kte­ré by vás nena­padly. Mě film tro­chu při­pa­dal jako kom­bi­na­ce Vetřelce, Pátek Třináctého a Červeného Trpaslíka (díl s Emocucem). Prostě parád­ní kom­bi­na­ce, kte­rá je plná napě­tí a nebez­peč­né­ho pro­ná­sle­do­vá­ní. Když se tako­vý film nebe­re váž­ně (a to dou­fám, že nebe­re), tak může svo­jí tro­chou iro­nie a paro­die zapů­so­bit na divá­ka.
Není tře­ba super her­ců, není tře­ba super exte­ri­é­rů, nebo tri­ků. Stačí dob­rý nápad, tro­cha sna­hy a solid­ní nača­so­vá­ní. Tady je oprav­du veli­kou nad­stav­bou a devi­zou kame­ra. Statické zábě­ry a poma­lé nájezdy jsou vel­mi pove­de­né a kva­li­ta zábě­rů se dá srov­ná­vat s mno­hem vět­ší­mi sním­ky. Dramatické pro­ná­sle­do­vá­ní má sice spád a půso­bí tro­chu str­nu­tě, ale účel spl­ni­lo. Tady by i kame­ře pomoh­la vět­ší sta­bi­li­za­ce obra­zu. Hudba dosta­teč­ná, občas pří­jem­ně pře­kva­pí.
Vizuální zpra­co­vá­ní je jinak vel­mi pove­de­né a maskér(ka) se vyřádil(a). Hlavně ten krva­vej banán je hrů­zostraš­nej 😀
Takže kolem a kolem je tohle parád­ní vtip­ný horor s neob­vyk­lým zápo­rá­kem a sto­jí za to si ho pus­tit (už jen pro­to, že je zdar­ma na YouTube).
Já dávám 75% s pod­mín­kou, že je na tako­vý krvák mít tro­chu nála­du a „kou­le“.

P.S. Určitě by si to zaslou­ži­lo reži­sér­skou ver­zi, pří­pad­ně pokra­čo­vá­ní. Představte si tře­ba dal­ší vra­žed­né exo­tic­ké ovo­ce masa­kru­jí­cí oko­lí Brna (ano jsem pra­žák). Takový Sériový vrah „Meloun“ nebo Terorista „Kiwi“

Více o pro­jek­tu na:
http://www.48hourfilm.com/brno
nebo
https://www.facebook.com/48HFPBrno/

A zde již recen­zo­va­ný sní­mek:


Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Banánový Joe - Recenze - 80%15. srpna 2018 Banánový Joe - Recenze - 80% Venku je šílené vedro - jak na Divokým západě. Je to určitě na kraťasy. Tak si pojďme dát další kraťas. Opět je to dílko zařazené do projektu The 48 Hour Film Project Brno. A tentokrát […]
  • Venom - Recenze - 60%5. října 2018 Venom - Recenze - 60% Jeden z nejoblíbenějších antihrdinů komiksového světa je tu. Venom patří ve světě Marvelu k nejoblíbenějším i přes svůj hrůzostrašný vzhled a chuť baštit lidi. Venom je symbiont z […]
  • Halloween - Recenze - 75%16. října 2018 Halloween - Recenze - 75% Když se řekne John Carpenter, tak si spousta lidí kromě filmu Věc vzpomene právě na Halloween. Ano ten pravý 40 let starý snímek, který na dalších spoustu let změnil žánr hororu. A John se […]
  • Halloween (2018) – Recenze – 70%12. října 2018 Halloween (2018) – Recenze – 70% První Halloween natočil v roce 1978 slavný režisér John Carpenter, který tím dal vzniknout kanonické hororové sérii, v níž je nicméně opravdu dobrý jen ten úplně první film (jediný, který […]
  • Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30%26. února 2019 Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30% V rok a půl starém komediálním slasheru Všechno nejhorší se vysokoškolačka Tree (Jessica Rothe), stíhaná maskovaným zabijákem, ocitla v časové smyčce, v rámci níž musela prožívat den svých […]
  • Climax – Recenze – 80%21. října 2018 Climax – Recenze – 80% Kontroverzní umělec a provokatér Gaspar Noé napsal a natočil svůj nový francouzský snímek Climax jako kombinaci psychedelického hororu a tanečního filmu a s touto směsí vytřel zrak divákům […]
  • Ve spárech ďábla (The Possession of Hannah Grace) – Recenze – 30%1. prosince 2018 Ve spárech ďábla (The Possession of Hannah Grace) – Recenze – 30% Dvacetiletá Hannah je posednutá zlým démonem/ďáblem a během neúspěšného exorcismu usmrcuje kněze, takže jejímu otci nakonec nezbyde než ji zabít. O tři měsíce později je její tělo […]
  • Řbitov zviřátek (Pet Sematary) – Recenze – 30%5. dubna 2019 Řbitov zviřátek (Pet Sematary) – Recenze – 30% Hororový román Stephena Kinga Řbitov zviřátek(psáno schválně s lingvistickými nedostatky) vypráví o čtyřčlenné rodině, která se přestěhuje do domu sousedícího s rušnou silnicí, nebezpečnou […]
  • StudentFilm: Třída smrti1. července 2014 StudentFilm: Třída smrti Pavel Soukup nám ve svém bakalářském filmu předkládá silně atmosferickou záležitost, která je podpořena stylistickou černobílou kompozicí. Jedná se o krátkometrážní animovaný horor, jehož […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]