Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %

StrazciNahl

Tam se nám vrá­til Marvel do vesmí­ru Strážců Galaxie. Znova je to film o par­tě nesou­ro­dých lidí/mimozemšťanů, kte­ří v prv­ním dílu zachrá­ni­li  svět před vel­kým zlo­sy­nem.

Tentokrát ale neza­chra­ňu­jí ihned svět, ale řeší zakáz­ky pro pla­ne­ty, kte­ré si nemů­žou dovo­lit ochrá­nit svo­jí pla­ne­tu před vel­kým „šmejdem“ z vesmí­ru. Při jed­né akci, kte­rá se sice pove­de, ale  Rocket zase něco ukrad­ne, se z nich zno­vu stá­va­jí hle­da­ní zlo­čin­ci.

Během toho utí­ká­ní obje­ví Peter Quill své­ho otce a zjis­tí, že není všech­no tak dob­ré, jak se zdá a že se zno­vu bude jed­nat o záchra­nu vesmí­ru před vel­kým zápo­rá­kem.

Režisér James Gunn si při psa­ní scé­ná­ře dovo­lil všech­no, co ho napadlo. Zapojil nové i sta­ré (dle komik­su) Strážce Galaxie, vytě­žil z nej­zá­bav­něj­ších postav (Groot + Rocket + Drax) ješ­tě více vtíp­ků. Je to ješ­tě více plné nará­žek na moder­ní dobu, na seri­á­ly, na slav­né fil­my. Domluvil si něko­lik cameí, mezi kte­rý­mi vyni­ká Knight Rider Hasselhoff, Michelle Yeoh, Ving Rhames… Nesmíme zapo­me­nout i pra­vi­del­né cameo Stana Leeo a Family Guy (Griffinovi) Setha Greena.

To že od pro­du­cen­tů dostal režisér/scénárista napros­to vol­nou ruku, tak jde až na dřeň humo­ru, aby se fanouš­ci fil­mu bavi­li v kaž­dém oka­mži­ku. Ale od začát­ku do kon­ce (5 titul­ko­vých scén) jde kva­li­ta fil­mu tro­chu niž a níž, a tak za dvě hodi­ny už z toho vznik­ne nuda.

Na začát­ku fil­mu při­jde nej­zá­bav­něj­ší sek­ven­ce, kdy úvod­ní bit­ku pro­ží­vá­me pomo­cí baby Groota, kte­ré­mu je jsou sou­bo­je napros­to šumák a kde se ostat­ní čle­no­vé Strážců Galaxie  sna­ží pře­žít a zabít zlé­ho emzá­ka.

Nebít pís­nič­ko­vé­ho soudrac­ku, kte­rý tvo­ří pře­váž­nou část hud­by, tak by ani neby­lo co poslou­chat, skla­da­tel Tyler Bates slo­žil hud­bu, kte­rá pros­tě opro­ti slav­ným pís­nič­kám vůbec neob­sto­jí. Snad nej­zá­bav­něj­ší hudeb­ní motiv zazní při úvod­ním logu Marvel, jinak pros­tě není o co stát a jed­ná se pou­ze o pod­kres pod obraz, kte­ré­ho si nevšim­ne­te.

Od hlav­ní pěti­ce - Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper a Vin Diesel - víme co  čekat. Nezklamou. Velmi šikov­ně je dopl­ni­li Michael Rooker a Karen Gillan, kte­ří mají opro­ti prv­ní­mu o dost vět­ší roli. Je dob­ře, že seri­ál Pán času (Dr. Who) zplo­dil dobrou hereč­ku, tak slav­ná spo­leč­ni­ce 12. dok­to­ra má svůj vel­ký film. 12. dok­tor (Matt Smith) bohu­žel nezvo­lil správ­ný film, kte­rým by se v Americe pro­sla­vil a jeho Hollywoodská šta­ce skon­či­la posled­ním Terminátorem.

Více na Kritiky.cz
Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm Kniha Vikingové popisuje úžasné strategie jednotlivých bojů, všemožné manipulace, lstivé p...
Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bud...
Jorgen Brekke: Říše milosti Tato kniha je jedna z těch, kterou nechcete odložit, dokud se nedozvíte víc, a tak čtete, doku...
Kapka Naděje: rozhovor s ředitelkou Elen Švarcovou ...
Finále Plzeň dnes slavnostně zahajuje filmem Ani ve snu! Letošní Finále Plzeň zahájí od 19 hodin pro pozvané hosty ve Velkém sále, Měšťanské Bes...

Bohužel se mi noví Strážci Galaxie neli­bí, je to pros­tě až moc humor­ný film. Kdybych nevě­děl, že je ze stej­né­ho vesmí­ru jako Avengers (i Dr. Strange), tak by mi to ani nepři­šlo. Příběh se ode­hrá­vá pros­tě jin­de, než bychom čeka­li. Tentokrát ke kon­ci fil­mu hlav­ní zápo­rák umře, ale není to vůbec Thanos, což je tro­cha zkla­má­ní. Neobjeví se ani nikdo z ostat­ních fil­mů, žád­ná zmín­ka, že by vědě­li, že bude je Thorovo krá­lov­ství pod vlád­nu­tím Lokiho, Kapitán Amerika je v exi­lu a Hulk se někde tou­lá po aré­nách v sou­bo­jích.

Je to pros­tě výpl­ňo­vý film, kte­rý časo­vou osu od Dr. Strange po Avengers 3 (4) vůbec nepo­su­nu­je. Prostě je to pro mě zkla­má­ní, a i moje hod­no­ce­ní bude doce­la sla­bé. 70 %. Míň, než film před 3 lety a samo­zřej­mě i méně než loň­ské Dr. Strange, kte­rý mně pros­tě bavil více.

Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios, která do kin uvedla obrovsky úspěšné filmové série Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Doctor Strange a Avengers, […]
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích             CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jedním z nejžádanějších herců současného Hollywoodu.             Pratt se zatím naposledy objevil ve vědeckofantastickém dramatu […]
  • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […]
  • Strážci Galaxie Vol. 21. března 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Poslední trailer na druhý díl Strážců Galaxie. Celý trailer na TraileryCesky.net.
  • Guardians of the Galaxy Vol. 219. října 2016 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer na druhý díl Strážců galaxie. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Strážci Galaxie - 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie - 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho […]
  • Strážci Galaxie - první dojem30. července 2014 Strážci Galaxie - první dojem James Gunn natočil nové Star Wars. Tentokrát se stromem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou taková letní zábavná oddychovka s mnoha popkulturními odkazy na 80. léta. Peter Quill je […]
  • Strážci Galaxie na Blu-ray7. ledna 2015 Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kteří jsou každý z jiné planety. Mezi nimi je i mýval i strom a samozřejmé lidský potomek […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]