PiratiNahl


Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %

Když mi bylo dva­cet tři, tak se mi líbi­li Piráti z Karibiku. Chtělo to tro­cha šou­men­ství Johnyho Deepa, osu­do­vou lás­ku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samo­zřej­mě zlé­ho Geoffreye Rushe. To ve spo­je­ní s let­ní sezó­nou byla vel­ká oddycho­vá udá­lost, na kte­rou se dalo sluš­ně nava­zo­vat.

Druhý díl a tře­tí díl se natá­če­li spo­lu a vylep­ší­li úspěš­nost roků 2006 a 2007. Čtvrtý díl byl tro­cha jiný, pří­běh se věno­val pou­ze Jacku Sparrowovi a jeho pomo­ci při zni­če­ní Černovouse a pra­me­ne mlá­dí.

Po dlou­hých 14 letech se vrá­ti­la zno­va ta samá sesta­va a to včet­ně Keiry Knightley, kte­rá oprav­du už nemá žád­ný úspěš­ný film. Ostatní už jsou tro­cha slav­něj­ší. Hlavně Johny Deep je vel­ká hvězda, Geoffrey Rush už má svo­je zku­še­ná léta, tak pokud chce­te ve fil­mu něja­ké­ho vel­mi schop­né­ho her­ce, tak je tím pra­vým. Novými, i mož­ná vychá­ze­jí­cí­mi, hvězda­mi jsou Brenton Thwaites (Bohové Egypta) a Kaya Scodelario (Labyrint), kte­ří se ve spo­leč­nos­tí zku­še­ných her­ců z celé série sna­ží pro­sa­dit novou gene­ra­ci pro dal­ší fil­my.

Nová reži­sér­ská dvo­ji­ce Joachim Rønning a Espen Sandberg nato­či­la dost dob­ré pokra­čo­vá­ní fil­mů z prv­ní troj­ky. Příběh ze čtvr­té­ho dílu se pou­ze lehce zmí­ní, spí­še se věnu­je­me řeše­ní pro­blé­mu, že stá­le od tře­tí­ho  dílu je Will Turner stá­le kapi­tá­nem Bludného Holanďana, a tak se jeho syn sna­ží najít Poseidonův troj­zu­bec, kte­rý doká­zal zru­šit klet­bu jeho otce.

Děkuji pro­du­cen­tům, že dáva­jí mož­nost nové reži­sér­ské dvo­ji­ci, aby doká­za­la, že umí nato­čit úspěš­ný vel­ko­film, kte­rý by svým chle­bo­dár­cům vydě­lal mno­ho dola­rů. Režiséři jsou šikov­ní. Chabý scé­nář doká­za­li správ­ně pro­vá­zat humo­rem a ani během více než dvou hodin se člo­věk nenu­dí, pros­tě pří­běh v kli­du ces­tu­je ke zdár­né­mu cíli, protka­ný­mi humor­ný­mi vlož­ka­mi. Jedná se o lás­ku, vztah otce a syna/dcery. Samozřejmě jde taky o zni­če­ní zápo­rá­ka (Javier Bardem), kte­rý jde se svou tem­nou duší za Jackem (chce ho zabít), aby se osvo­bo­dil od své­ho pro­kle­tí.

Nakonec samo­zřej­mě všich­ni dob­ří pře­ži­jí a koneč­ně se dočká­me Willa Turnera na pev­né zemi, aby mohl obe­jmout svo­jí ženu, syna a jeho milou.

Porovnat pět fil­mů jde doce­la lehce, prv­ní díl byl pře­lo­mo­vý, dru­hý a tře­tí díl byl pros­tě moc dlou­hý a čtvr­tý byl pros­tě dost sla­bý. A jaký je pátý díl? No je dru­hý nej­lep­ší. Je na něm vidět, jak se reži­sé­ři odvá­za­li, her­ci bavi­li a tri­ko­ví tvůr­ci před­ved­li. Čeká nás něko­lik pěk­ných oka­mži­ků k dob­ré­mu zapa­ma­to­vá­ní.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Popis: Když mi bylo dva­cet tři, tak se mi líbi­li Piráti z Karibiku. Chtělo to tro­cha šou­men­ství Johnyho Deepa, osu­do­vou lás­ku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samo­zřej­mě zlé­ho Geoffreye Rushe. To ve spo­je­ní s let­ní sezó­nou byla vel­ká oddycho­vá udá­lost, na kte­rou se dalo sluš­ně nava­zo­vat Rating: 8 z 10

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Mladý herec Brenton Thwaites, který ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvárnil postavu Henryho, byl fanouškem této filmové série už jako školák v australském státě […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu             OBSAH             V novém filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na filmová plátna v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp. V dalším […]
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje...9. srpna 2006 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje... Piráti z Karibiku jsou snad čímkoliv, avšak rozhodně ne filmem, který by se do kina pomalu přikradl, skoro neslyšně, v přítmí stínů jiných projektů a bez jakéhokoliv zájmu ze strany […]
  • Piráti z Karibiku : Na konci světa – Recenze11. června 2007 Piráti z Karibiku : Na konci světa – Recenze Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srdce Davy Jonese, zákeřné plány lorda Becketta, vypuštění bohyně Kalypsó, […]
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *