Paddington 2 - 80 %

Paddington 2 - 80 %
Ohodnoťte člá­nek

V Londýně žije něko­lik mili­o­nů růz­ných lidí, a s nimi žije i jeden nový oby­va­tel. Je to peru­án­ský med­ví­dek Paddington, kte­rý byd­lí u rodi­ny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi sta­ra­jí i o své dvě děti a byd­lí s nimi i své­rázná paní Birdová. Paddingtona mají všich­ni rádi, i lidé v jejich uli­ci. Jen nepří­stup­ný pan McGinty není Peddingtonem nad­šen, pro­to­že je pro něj pří­liš jiný. I když žije Paddington s Brownovými, neza­po­mí­ná na svo­ji tetu, kte­rá ho vycho­va­la. Proto když se blí­ží její naro­ze­ni­ny, hle­dá pro ni ten nej­lep­ší dárek. Ve sta­ro­žit­nic­tví pana Grubera naštěs­tí obje­ví tajem­né a sta­ré lepo­re­lo, kte­ré je jako děla­né pro tetu. Bohužel ale sto­jí dost peněz, a tak se musí Paddington sna­žit, aby si vydě­lal dost peněz. Daří se mu to v rám­ci svých mož­nos­tí a je jen kou­sek od spl­ně­ní své­ho snu. Bohužel sho­dou okol­nos­tí se při­ple­te do krá­de­že ve sta­ro­žit­nic­tví, je dopa­den a odsou­zen na mno­ho let ve věze­ní. Ale ani tam neztrá­cí svůj pověst­ný opti­mis­mus a nadě­ji v dob­ré lidi. Postupně si zís­ká­vá přá­te­le a pomo­cí nich a své rodi­ny se i za zdmi věze­ní dává do boje za očiš­tě­ní své­ho jmé­na.

Snímek je pokra­čo­vá­ním fil­mu Paddington, kte­rý byl nato­čen pod­le kniž­ní před­lo­ny. Scénář k fil­mu Paddington 2 napsa­li spo­leč­ně Michael Bond, Jon Croker, Simon Farnaby a Paul King. Podařilo se jim vytvo­řit zají­ma­vý, ale záro­veň akč­ní scé­nář, se spous­tou vti­pů a nará­žek, kte­ré pocho­pí děti a jejich dospě­lý dopro­vod. Děj je opět zasa­zen do Londýna, ale hlav­ní hrdi­no­vé se pro­je­dou vla­kem i nád­her­nou pří­ro­dou v oko­lí Londýna.

V hlav­ních rolích rodi­čů se opět obje­vu­jí Hugh Bonneville a Sally Hawkins, stej­ně jako Julie Waltersová v roli paní Birdové. Toto herec­ké trio dopl­ňu­je pan Gruber v podá­ní Jimiho Broadbenta a v hlav­ní­ho „zápo­rá­ka“ pře­kva­pi­vě hra­je Hugh Grant. Jeho hrdi­na je pro divá­ky zpo­čát­ku sym­pa­tic­kým chla­pí­kem, kte­rý ale v prů­bě­hu fil­mu odha­lí všech­ny své strán­ky, aby byl v závě­ru dopa­den. Hugh Grant si asi musel vel­mi vyhrát s pře­vlé­ká­ním a sty­li­zo­vá­ním do růz­ných postav, aby byl k nepo­zná­ní. Je to tro­chu jiná polo­ha, než jakou ho divá­ci, ale hlav­ně divač­ky, zna­jí. Konečně si zahrál zápor­nou posta­vu a daří se mu to oprav­du skvě­le.

Film uka­zu­je, že i když je někdo odliš­ný, nemu­sí být nepří­jem­ný či zlý. Jde hlav­ně o to, aby si kaž­dý udě­lal svůj názor na danou posta­vu a ne ji hned odsu­zo­val, ať už se jed­ná o „zví­ře“, při­stě­ho­val­ce, trestan­ce, apod. Zároveň dodá­vá nadě­ji, že i když se něco neda­ří nebo se sta­ne nega­tiv­ní věc, může se vše změ­nit k lep­ší­mu, ale musí se za tím jít.

Snímek se bude líbit malým divá­kům, pro kte­ré může být Paddington mlad­ším kama­rá­dem, a budou s ním zaží­vat jeho dob­ro­druž­ství. Dospělé pak oce­ní výtvar­nou strán­ku fil­mu, ang­lic­ký humor a herec­ké výko­ny.

Emma Orphe

Související příspěvky:

  • Harry Potter a Fénixův řád - Harry Potter and the Order of Phoenix21. července 2007 Harry Potter a Fénixův řád - Harry Potter and the Order of Phoenix Harry Potter, kdo je v dnešním filmovém fantasy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prstenů tak trošku utichla, ale ta, která propukla kolem studenta čar v Bradavicích je naopak silnější a […]
  • 294673_113. května 2012 Piráti - 80% Tak znova se dostávám k recenzi. Tentokrát dětského filmu Piráti. Je to film z tvůrčí dílny studila Aardman, která ve spojení se Sony Pictures Animationv vytvořit 3D film. Už jsem se teďka […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 219. července 2011 Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 Poslední díl Harry Pottera přišel do kin a byl velice očekáván, čekalo se na 3D, čekalo se na konec, a tak píši poslední recenzi slavného fenoménu, který byl první 3D. Podle očekávání měl […]
  • Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%30. ledna 2018 Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90% Blízká budoucnost. Na Zemi zaútočili mimozemšťané a úspěšně obsadili celou Evropu (pokud jsem to správně pochopil, tak invaze začala v ČR, což je roztomilé). Hrozí, že začnou expandovat do […]
  • Zloba – Královna černé magie - 50 %30. května 2014 Zloba – Královna černé magie - 50 % Zapomeňte na Šípkovou Růženku a poslechněte si příběh o královně Zlobě. Příběh téhle tajemné sudičky, která malé princezně Růžence prorokuje jen 16 let a pak navždy spánek, umožňuje ukázat […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)29. dubna 2012 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I) Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. Nový Harry Potter mě totiž nehorázným způsobem překvapil, můj skepticismus se v prvních minutách […]
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film!5. dubna 2004 Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film! Bydlíte-li v Praze a jezdíte-li občas tramvají, možná jste si reklamy na tenhle film všimli. (Prokázaný výskyt na linkách 7, 9, 18, 22 a 24.) A nejspíš vás ničím zvláštním nezaujala. V […]
  • Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)19. prosince 2004 Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-) Harrymu Potterovi je nyní třináct let a zanedlouho pro něj začne třetí školní rok v čarodějné škole v Bradavicích. Co tento nový školní rok s sebou přinese?Příběh začíná, jako ostatně […]
  • Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire15. dubna 2006 Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire Ještě teď se stydím, když si uvědomím, co jsem si myslel, poté co jsem se dozvěděl, že v kinech se objevuje první dobrodružství Harryho Pottera a jeho přátel. Ohrnoval jsem nos nad těmi, […]
  • V srdci moře - i Thor má svojí Bílou velrybu8. října 2018 V srdci moře - i Thor má svojí Bílou velrybu Dobrodružný film V srdci moře vypráví skutečný příběh lovců velryb na lodi Essex, který inspiroval spisovatele Hermana Melvilla k napsání Bílé velryby. Nicméně s tímto románem, pokud jste […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *