Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)

KralArtusBRNahl

Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prv­ním plá­no­va­ným dílem z dlou­hé sed­mi­díl­né série ze sta­ré Anglie. No, po vel­kém neú­spě­chu se pokra­čo­va­ní neu­sku­teč­ní, tak se může­te dívat pou­ze na prv­ní a záro­veň i posled­ní díl.

Film v režii Guy Ritchieho nám při­ne­sl zro­ze­ní nej­slav­něj­ší­ho ang­lic­ké­ho krá­le na poza­dí bra­trozra­dy, vzpou­ry a samo­zřej­mě magie a mno­ha sou­bo­jů. V hlav­ní roli Charlie Hunnam, pro kte­ré­ho to měl být skok mezi hvězdy, nesta­lo se. V dal­ších rolích se obje­ví Jude Law i Eric Bana (hvězdy), Àstrid Bergès-Frisbey (4. Piráti z Karibiku – Siréna) a David Beckham. A dal­ší her­ci z Hobita a Hry a trů­ny, pro kte­ré to měl být fil­mo­vý vrchol, ale taky se nesta­lo. Film pros­tě zapa­dl mezi ostat­ní a najde si málo fanouš­ků, kte­ří litu­jí, že ze stej­ně sta­ré Anglie už nebu­de žád­ný film.

V kinech šel film v ori­gi­nál­ním zně­ní a do čes­kých obý­vá­ků jde s dabin­gem. Mezi dabé­ry a stu­dii je stá­le vál­ka, a tak při­chá­zí doba, kdy se reži­sé­ři roz­hod­nou vyzkou­šet nezku­še­né dabé­ry ve ved­lej­ších, ale i důle­ži­tých posta­vách. Ondřej Brzobohatý, Klára Jandová, Marek Libert i Igor Bareš jsou hod­ně zku­še­ní, aby se sži­li se svý­mi posta­va­mi, a  tak své posta­vy zdár­ně namlu­vi­li. Někteří jsou v poho­dě v dabin­go­vé šedi, ale vyskyt­nou se i pří­pa­dy, že svo­jí roli dabér pros­tě nezvlá­dl, nebo byl pros­tě zvo­len napros­to nevhod­ně. Tím je Petr Vágner, kte­rý dabu­je Aidana Gillena. Herec má svůj už cha­rak­te­ris­tic­ký hlas zná­mý od dob prv­ní­ho dílu seri­á­lu Hra o trů­ny. Nejlepší čes­ký hlas, mož­ná i nej­vhod­něj­ší pro A. Gillena, je Lagislav Cigánek, pří­pad­ně  Jiří Langmajer, ale Petr Vágner je napros­to nevhod­ným hla­sem. Dokonce se mu nepo­da­ři­lo najít správ­ně syn­chro­ni­zo­va­ný ryt­mus svých slov, aby jeho hlas při mlu­ve­ní her­ce nevy­ční­val. Naštěstí čes­ký hlas s ruchy a hud­bou jsou vel­mi zda­ři­le smí­chá­ny.

Více na Kritiky.cz
Civilization Revolution ...
Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 % Neohrabaný, roztomilý tučňák v černém fraku je jednou z postaviček půvabně ilustrované ...
Deník, který vám pomůže být tady a teď Kolikrát se denně přistihnete, že myšlenkami bloudíte v budoucnosti či minulosti, aniž byst...
Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina ...
DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně. Pro všechny milovníky medu je tato kniha "Medová kuchařka" s více než 160 recepty jako dělan...

Obraz byl doko­na­lý ve dne, ve tmě, nena­šel jsem žád­né kazy, kte­ré by mi vadi­ly při sle­do­vá­ní fil­mu, ale na roz­díl od návštěvy kina byly vidět veš­ke­ré tri­ky, hlav­ně CGI sek­ven­ce, kte­ré jsou snad­no vidět při sou­bo­jích, kdy byli her­ci nahra­ze­ni jejich počí­ta­čo­vý­mi alter­na­ti­va­mi. Programátoři se sice sna­ži­li, ale nepo­da­ři­lo se jim vytvo­řit reál­né sou­bo­je s kopi­e­mi her­ců v počí­ta­čích. Nemluvě o pří­še­rách vznik­lých z tem­né magie.

Své fanouš­ky si film musí hle­dat, ale i s kazy, kte­ré akč­ní film ze sta­ro­vě­ké Anglie, jej lze bez pro­blé­mů sle­do­vat doma v obý­vá­ku. Ti, co jsou zvyklí na nor­mál­ní tele­viz­ní pro­gram, si ten film vychut­na­jí více, než když si člo­věk pus­tí jenom tele­vi­zi, kde je pou­ze pod­prů­měr­ná kva­li­ta.

Bonusy:

 • Artuš s vlast­ním sty­lem– Charlie Hunnam je gentle­man, švi­hák i rebel.
 • Meč z kame­ne – Vydejte se s Guyem Ritchiem na scé­nu a sle­duj­te, jak vde­chu­je nový život a ener­gii nej­kul­tov­něj­ší ang­lic­ké legen­dě.
 • Odrážet rány a krvá­cet – Charlie Hunnam a dal­ší her­ci na šer­míř­ském rych­lo­kur­zu.
 • Jak se sta­ví minu­lost – Sledujte zro­ze­ní stře­do­vě­ké­ho měs­ta a živo­ta v něm při budo­vá­ní Londinia od úpl­ných zákla­dů

Objednejte si Blu-ray nebo DVD.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Bitrate

Více na Kritiky.cz
Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 % Milujete cliffhagery? Druhý díl 4. série je přesně pro Vás. Je to už 15 dílů od vzniku seri...
Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenář...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Richard Linklater ...
Den poté Den poté je novým katastrofickým filmem, ve kterém vlivem globálního oteplování a tání led...
Harry Potter and the Order of the Phoenix Ve hře Harry Potter a Fénixův řád se Harry vrací pátým rokem do školy v Bradavicích a zji...

Screeny z Blu-ray

Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

 • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […]
 • Skyfall [90%]29. června 2018 Skyfall [90%] Jeho jméno je Bond, James Bond. Jeho zálibami jsou ženy, Martini a rychlá auta. Britskou špičku mezi akčními hrdiny filmového plátna snad netřeba představovat. Agent s povolením zabíjet se […]
 • Mumie - 65 %9. června 2017 Mumie - 65 % Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí. To je známá věc, že mumie mají tendenci probírat se z věčného spánku a pronásledovat své objevitele. A když se jedná o […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […]
 • Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film!5. dubna 2004 Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film! Bydlíte-li v Praze a jezdíte-li občas tramvají, možná jste si reklamy na tenhle film všimli. (Prokázaný výskyt na linkách 7, 9, 18, 22 a 24.) A nejspíš vás ničím zvláštním nezaujala. V […]
 • Recenze Sherlock Holmes – Hra stínů - 60 %6. ledna 2012 Recenze Sherlock Holmes – Hra stínů - 60 % Další příběh akčního a důvtipného Sherlocka Holmese láká do kin obdivovatele netradičního zpracování režisérem Guy Ritchie. Bojovný intelektuál Sherlock Holmes( Robert Downey Jr.) se […]
 • Sherlock Holmes [80%]18. ledna 2010 Sherlock Holmes [80%] Filmovým průmyslem nejčastěji recyklovaná literární postava se vrací zpátky na začátek svých dobrodružství. Britský guru kriminální satiry Guy Ritchie upouští od ztvárnění uhlazeného […]
 • Captain Marvel - Obsah & O filmu6. března 2019 Captain Marvel - Obsah & O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios uvádí snímek Captain Marvel, zcela nové dobrodružství z dosud nezmapovaného období v historii filmového světa společnosti Marvel, […]
 • RECENZE: Captain Marvel11. března 2019 RECENZE: Captain Marvel    Blockbusterová sezóna začíná nabírat na obrátkách a po Alitě přichází první ze tří marvelovských filmů, kterých se letos dočkáme. Captain Marvel s tváří Brie Larson se nevyhnula před […]