GIS_142


Ghost in the Shell na Blu-ray

Chcete si užít hvězdu stří­br­né­ho plát­na v dal­ším fil­mu? Od Zaříkavače koní hereč­ka zdár­ně vyrost­la, pro­šla skrz Iron Mana a Avengers a stá­vá se z ní zku­še­ná akč­ní hereč­ka. U fil­mu Luca Bessona si v Lucy vyzkou­še­la akč­ní úlo­hu a doce­la se jí to poved­lo.

V rám­ci japon­ské­ho kul­tu Ghost in the Shell se doká­za­la do své role zno­vu vžít a zahrát uvě­ři­tel­nou akč­ní posta­vu. Film jsem recen­zo­val už v rám­ci fil­mo­vé pre­mi­é­ry a před něko­li­ka týd­ny si odbyl pre­mi­é­ru pro domác­nos­ti. Vyšel jak na DVD, tak na Blu-ray. Vyšel i 3D, ale to zůsta­lo bez dabin­gu.  Pouze 2D ver­ze médií při­ná­še­jí čes­ký dabing, kte­rý je dost kva­lit­ní. Na roz­díl od růz­ných tele­viz­ních a seri­á­lo­vých čes­kých zně­ní je dabing vel­mi pove­de­ný, nejen pře­kla­dem, ale i režií a hlav­ní­mi role­mi. Zuzana Kajnarová, Jiří Krejčí i Stanislava Jachnická své posta­vy doko­na­le pře­vza­li a roz­díl mezi ame­ric­kým ori­gi­ná­lem a čes­kou ver­zí je mini­mál­ní.

I když si pus­tí­te film v čes­kém zně­ní, tak o nic nepři­jde­te a vychut­ná­te si film lépe, než když si pus­tí­te titul­ky. Zastánci ori­gi­nál­ních zně­ní si samo­zřej­mě řek­nou, že dabing kazí film, ale ten­to­krát je to pou­ze mini­mál­ně. Určitě najdu mno­ho fil­mů, kte­ré lze poslou­chat pou­ze v ori­gi­ná­le, ale čes­ká ver­ze fil­mu Ghost in the Shell pat­ří mezi nej­lep­ší dabin­gy roku.

Ohledně obra­zu nemám co vytknout, v rám­ci čes­ké­ho zně­ní samo­zřej­mě při­jde­me o 3D, ale to vůbec neva­dí, s obra­zem si napros­to vysta­čí­me. Digitální kame­ry, počí­ta­če a dal­ší nové tech­no­lo­gic­ké vymo­že­nos­ti umož­ňu­jí film vidět na LCD tele­vi­zích tak, jak si tvůr­ci před­sta­vu­jí.

S bonu­sy si jako základ vysta­čí­me. Důležité věci už jsme vidě­li na Youtube a tak nám Film o fil­mu, Sekce 9: Kyberpolicie a Člověk a stroj: Filosofie Ducha dopl­ní infor­ma­ce k uve­řej­ně­ným doku­men­tům na inter­ne­tu.

Já jako fanou­šek sci-fi tech­no­lo­gií i komik­sů jsem rád, že mám Blu-ray Ghost in the Shell ve své knihov­ně. Až se doma budu nudit, tak se na to zno­va podí­vám a vychut­nám japonsko-americké ani­me.

Blu-ray si může­te kou­pit u naše­ho part­ne­ra DVD-Premiery.cz za 539 Kč..


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Bitrate

Screeny z Blu-ray

Ghost in the Shell na Blu-ray
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Ghost in the Shell - 80 %29. března 2017 Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, že.   Ale to bychom měli mít opravdu zkušeného tvůrce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, […]
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Hitchcock - 40%20. ledna 2013 Hitchcock - 40% Film debutanta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dobrý. Spíše by se, kdyby to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom televizní inscenace. Nejen, že se pouze o prostory […]
  • Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray5. listopadu 2016 Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray Den nezávislosti vyšel na digitálních nosičích. Vyšel nejen druhý díl, ale i první. V tomto článku se budu věnovat druhému dílu. Recenzi film jsem ohodnotil celými 80 %, co značí, že to […]
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […]
  • RECENZE: Boj8. srpna 2017 RECENZE: Boj    Dnes se Pilou Asbæk u většiny z nás zapsal jako nevypočitatelný mořeplavec Euron Greyjoy ve Hře o trůny. Někteří z Vás ho mohli zaregistrovat v Ghost in the Shell nebo Lucy, kde si […]
  • Den nezávislosti: Nový útok - 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
  • Ben-Hur - 50%23. srpna 2016 Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  režíroval známé filmy jako Noční hlídka nebo Wanted, který se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *