Evil Dead (2013) - 75% krvavého „zla“ (horror)

LesDuch

Zná někdo Evil Dead z roku 1981, slav­ný kul­ťák, kte­rý tady běžel „na tajňač­ku“ na VHS_kách a shá­něl se na tak­zva­ném „blešá­ku“ pod názvy, jako „Duch lesa“, „Lesní duch“, „Chata“ a podob­ně? No tak pokud tenhle majstrštyk zná­te, pak násle­du­jí­cí recen­ze je urče­na vám. A vy ostat­ní ber­te tuhle recen­zi něco jako upou­táv­ku na skvě­lý horor a ty porov­ná­va­cí kri­tic­ké čás­ti pros­tě neřeš­te „o)

Vizuální strán­ka fil­mu je veli­ce zda­ři­lá. Krevními destič­ka­mi v teku­té podo­bě se roz­hod­ně nešet­ří a v závě­ru, kde krev prší jako déšť všu­de mož­ně - si mys­lím, že tako­vé zábě­ry hned tak neu­vi­dí­te. Tipy a tri­ky v podo­bě gore_sado_maso hrá­tek - jsou na hod­ně sluš­né úrov­ni a muse­li si s tím pořád­ně vyhrát, aby to vypa­da­lo tak, jak to vypa­da­lo - hlav­ně ta sran­dič­ka, jak si jed­na hol­či­na pře­di­za­j­no­vá­vá původ­ně roz­to­mi­lou papul­ku do půl škle­bu „ala Joker“ a nebo jak si tím samým žile­ťá­kem v pří­mém zábě­ru roz­piž­lá lid­ský jazyk na roze­kla­ný hadí. Těch pár ampu­ta­cí kon­če­tin se jim také poved­lo, ale tvůr­ci tak nějak popus­ti­li uzdu fan­ta­zii až moc, pro­to­že aby si někdo jen tak ele­k­ric­kým nožem „on-lajn“ bez umrt­ve­ní uře­zal ruku a nedo­sral se z toho také „on-lajn“ v pří­mém pře­no­su - tak to pochy­bu­ji. Kamera je sluš­ná, střih také cel­kem dost dob­rý.. tak JAK TO, že mi to furt nejde pod frňák?? Řeknu vám proč - můžou si za to tvůr­ci sami, pro­to­že nahus­ti­li všem oko­lo do svě­ta, že „to bude remejk Evil Dýdka a néstra­šňéší fil­mis­ko všech fil­mo­vých járů“ a.. tím sami sobě nasta­vi­li tu laj­snu moc vyso­ko a nedo­sta­li se přes ni.

Jenže.. v prv­ní řadě se měli tvůr­ci vykaš­lat na kopí­ro­vá­ní názvu kul­tov­ní­ho díla a na to, že je to „remejk“. Kdyby to udě­la­li, tak těch pár nará­žek na Evil Dead z jedena­osm­de­sá­té­ho by měli pak oprav­du jako třeš­nič­ku na dor­tu, bonus a dokon­ce bych si dovo­lil tvr­dit, že fan­do­vé „Chaty_Lesního ducha_Ducha lesa_Zlé smrti_a já nevím pod jakým názvem to tady ješ­tě kdy­si běže­lo v dáv­ných dobách“ by se nejed­nou zate­te­li­li bla­hem, když by si uvě­do­mi­li odkaz na jejich kul­tov­ní­ho „miláš­ka“. Ale takhle se tvůr­ci nevy­hnu­li tvr­dé­mu hod­no­ce­ní, zkou­má­ní a hlav­ně porov­ná­vá­ní s kul­tem a v tom­to pří­pa­dě bohu­žel moc neob­stá­li. Být jiný název fil­mu bez těch keců na „remejk“ - tak řek­nu, že je to sak­ra sluš­ný horor, tako­vý tro­chu „Nezvratný osud pokří­že­ný hod­ně Saw-em“, stra­ši­del­nos­ti to sice dosa­ho­va­lo maxi­mál­ně tak z polo­vi­ny původ­ní­ho ori­gi­ná­lu, spí­še to jelo laj­nu poplat­nou gore odno­ži horo­rů, kdy strach není až tak důle­ži­tý a důle­ži­té jsou hlav­ně růz­né ampu­tač­ky, zohy­z­ďo­vač­ky a jiné libůst­ky, kte­ré mají divá­ka spí­še zne­chu­tit a dohnat k něja­ké­mu tomu bli­tíč­ku, než pořád­ně vyle­kat. Mimochodem - musím uznat, že bli­tíč­ko ve vla­sech, zbar­ve­né do vše­li­ja­kých odstí­nů čer­ve­né - bylo fakt nic moc.. ale jinak v poho­dě, nic, proč by nut­ně někdo musel utí­kat z kina.

Alvarez sna­hu měl. Je vidět, že do toho dal kus své­ho umě­ní, ale bohu­žel neu­ko­čí­ro­val všech­no tak, jak by se na „remejk“ slu­še­lo. V prv­ní řadě by mě zají­ma­lo, kde nechal Samuel Raimi oči, když ten scé­nář četl, pro­to­že pochy­bu­ji, že jej pří­mo pomá­hal psát. Maximálně mož­ná něco načr­tl. Ale na něj mi to teda vůbec nese­dí. Není pře­ce nor­mál­ní, že by to tak­to dějo­vě nevy­vá­že­né pus­til ven. Takže scé­nář fakt nic moc a straš­ně mi tam chy­bě­ly Bruceovy (Ashovy) hláš­ky! Tady jsou posta­vy dost nevý­raz­né, jed­na jako dru­há a scé­nař by byl dob­rý výhrad­ně pro nezá­vis­lý film a ne pro rema­ke!

Pojďme dál - „mjůzik“ a jiný zvu­ko­vý dopro­vod - na začát­ku fil­mu je jed­na tako­vá „divác­ky tete­lí­cí“ naráž­ka na kult a to téměř v podo­bě zvu­ku „join us“, ale.. to je asi tak zřej­mě všech­no, co se zvu­ko­vých kulis spo­je­ných s původ­ním kul­tem týká, že? Siréna na kon­ci je dob­rý tah, ovšem vzhle­dem k „remej­ku“ by neby­lo od věci spí­še dát mís­to siré­ny „kví­li­vý“ zvuk, jako byl v ori­gi­ná­le. A kde­pak je to slav­né „join us“, nebo­li „pojď k nám.. při­dej se k nám“?? No není.. teda já si toho nevši­ml. Vy ano?? Taky moh­li uke­cat zvu­ko­vé­ho mága LoDucu, aby jim tro­chu ty zvu­ky usměr­nil, popří­pa­dě, když už je to ten „remejk“ tak snad i vytvo­řil podob­né, no ne?

Závěr:

být to „nere­mejk“, dávám 85%, ale že je to „rema­ke Evil Dead a nejdě­si­věj­ší film všech dob, co jste kdy prej vidě­li“, tak dávám maxi­mál­ně 65% a to můžou být sak­ra ješ­tě rádi, pro­to­že TAKHLE se jmé­no kul­ťá­ku nebe­re nadar­mo do huby. To teda fakt ne!

Srovnání s původ­ním Evil Dead, co se týká horo­ru - 30% (chy­bí vůd­čí a hláš­ko­va­cí posta­va! To nemoh­li taky sehnat něko­ho, jako byl Brůs před pět­a­tři­ce­ti lety??) Když už se, kru­ci­nál, točí rema­ke něja­ké­ho fil­mu, tak z toho MUSÍM cítit jas­ný odkaz na daný původ­ní film a ne že díky názvu ty odka­zy tam budu hle­dat!

Hodnocení horo­ru nezá­vis­le na rema­ke původ­ní­ho díla s tím, že se spí­še jed­ná o gore-horor - 75%

Ti, kdo nevi­dě­li původ­ní Evil Dead, nebu­dou zkla­má­ni a je to fakt dob­rý film. Těm, co vidě­li kult a teď by ho chtě­li hle­dat v tom­to fil­mu - radím: „nehle­dej­te, řek­ně­te si, že je to úpl­ně nezá­vis­lý film, co má pra­má­lo s původ­ním Evil Dead spo­leč­né“ - a pak také nebu­de­te roz­hod­ně zkla­má­ni.

 • Celkové hod­no­ce­ní - 75 % (pokud v tom nebu­de­te hle­dat legen­dár­ní Evil Dead z roku 1981)
 • Děj - 50%
 • Vizuální strán­ka - 80 %
 • Herci - 70 % (za ty útra­py při natá­če­ní)
 • Napětí - 70 %
 • Zvuk - 40 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Evil Dead 2 (1987) - 80% za tu Ashovu single pracku bez závazků13. dubna 2018 Evil Dead 2 (1987) - 80% za tu Ashovu single pracku bez závazků Další pokračování kultovního hororu z roku 1981, tentokrát laděným spíše do černé komedie. Povedlo se jim zachovat i vyváženost mezi komediální částí děje a tou hororovou, takže si […]
 • Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou6. dubna 2018 Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou Pokud jste si někdy mysleli, že už jste viděli opravdu pořádný horor, pak vám samozřejmě věřím. I my si to tehdy v roce 1987 mysleli. Když se však pustilo do televize COSI, co mělo […]
 • Klasika: Escape from L.A.9. srpna 2018 Klasika: Escape from L.A. Asi některým z vás lezu už dost na nervy, neboť jsem ignorantem, který neviděl většinu "klasických" filmů a tudíž jen pustě blábolí bez špetky referencí. Dnes jsem ve videopůjčovně objevil […]
 • Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi25. února 2019 Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi Vznikl kultovní comics, oblíbený kreslený seriál (je mi 25 a stejně se na něj rád na Foxu kouknu), logicky se tak objevil i na stříbrném plátně. Ten, který měl dost odvahy představit […]
 • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
 • Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 %4. března 2013 Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 % Když se kouzelník Oscar Diggs (James Franco) kdesi v Kansasu snaží přesvědčit diváky o svých kouzelnických schopnostech, není moc úspěšný. Jednoduchá kouzla a čáry jsou efektní, ale […]
 • Lupiči paní domácí - "Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!"15. května 2019 Lupiči paní domácí - "Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!" Tak zní podtitul nové komedie s Tomem Hanksem v hlavní roli. Je pravda, že loupež sice byla uskutečněna, ale její strůjci si jejího výtěžku příliš neužijí. V domě svérázné korpulentní […]
 • Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera.30. dubna 2019 Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera. Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Krysař10. března 2004 Krysař Jen 24 hodin stačilo F. A. Brabci, aby natočil téměř hodinový snímek Krysař. Tím se film dostal do slavné Guinessovy knihy rekordů. Nerada bych film kritizovala jen proto, že hold […]