Chartúm (Khartoum, 1966)

Chard

Bývaly časy, kdy do kin nešla pře­hr­šel fil­mů, kdy vypra­vit se do kina s sebou obná­še­lo i něja­kou tu skle­nič­ku (čeho­ko­li) před nebo po sním­ku, kdy si do kin lidé bra­li svá­teč­ní oble­če­ní, pro­to­že to neby­la běž­ná situ­a­ce, ale něco výji­meč­né­ho, na co je potře­ba se nále­ži­tě ustro­jit.
Jistě, nepla­ti­lo to vždy a pro kaž­dé­ho, ale asi chá­pe­te co tím mys­lím.
No a prá­vě z tako­vé doby je film Chartúm.
Tedy ne že by se v ní ode­hrá­val, ale byl v ní nato­čen, což je konec­kon­ců pro kine­ma­to­gra­fii snad i smě­ro­dat­něj­ší.
U fil­mů zabý­va­jí­cích se něja­kou his­to­ric­kou udá­los­tí je vždy pro­blém v tom, že nemo­hou být strikt­ně přes­né. Výsledkem by byla pro val­nou vět­ši­nu divá­ků nekou­ka­tel­ná nuda. Přiznám se, že ohled­ně povstá­ní der­višů toho zase tolik nevím, což ale se nako­nec ve výsled­ku uká­za­lo jako vel­ké plus. Nevědomost bývá někdy slad­ká a doká­že tak fil­mo­vý záži­tek nále­ži­tě zpes­t­řit.
Snímek půso­bi­vě zob­ra­zu­je poli­tic­ké poza­dí brit­ské kolo­ni­ál­ní poli­ti­ky v Egyptě a Súdánu. Hlavní posta­va - Gordon - v podá­ní Charltona Hestona je nesmír­ně cha­risma­tic­kou figu­rou podob­ně jako Mahdí Laurence Oliviera. Výsledkem je střet dvou zarpu­ti­lých a tvr­do­hla­vých mužů, díky němuž se dneš­ní fil­mo­vý divák může poko­chat fas­ci­nu­jí­cí­mi bitev­ní­mi scé­na­mi, jaké se dnes už prak­tic­ky neto­čí (pro­to­že CGI). To vše vede k tomu, že film půso­bí vel­mi pře­svěd­či­vě, cel­kem svě­že s vel­mi dob­rým tem­pem, tak­že doká­že zdat­ně sekun­do­vat i dneš­ním sním­kům a ve výsled­ku zaujmout i sou­čas­né divá­ky.
Krásná kame­ra uží­va­jí­cí si za dob­ro­vo­du sty­lo­vé hud­by nád­her­nou afric­kou kra­ji­nu, v bojo­vých scé­nách pře­su­nu­jí­cí se jako­by nad hla­vu jedou­cí­ho koně pro­ti čeka­jí­cí pěcho­tě, zábě­ry plné slun­ce a pís­ku na for­má­tu Ultra Panavision 70,...
Ano, bylo to moc hez­ké pokou­ká­ní.
I don’t trust any man who con­sults God befo­re he con­sults me.“ - Gladstone


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Gandhi27. října 2003 Gandhi „Když je mi nejhůř, vzpomenu si, že v celé historii cesta pravdy a lásky vždy zvítězila. Vždy tu byli tyrani a vrahové a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. […]
  • Lawrence z Arábie24. července 2016 Lawrence z Arábie To co David Lean natočil v roce 1957 bylo dokonalé. Pár let na to si sehnal na natočení filmu ještě větší hvězdy a natočil ještě větší umění. Tentokrát z Arábie a z pouště. Film z roku […]
  • Projekt 100 - Planeta opic - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Planeta opic - O filmu Producent Planety opic, Arthur P. Jacobs, byl v branži nováčkem. Předtím než 20th Century Fox přesvědčil, aby film zafinancovali, produkoval jen dva filmy. Získat si důvěru velkého studia […]
  • Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott18. října 2018 Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott „Hannibal“ je důvod, proč jsem nějakou dobu nemohl Ridleyho Scotta vystát. Nadále jsou filmy, které od něj přímo nesnáším a „Hannibal“ je pořád na vrcholu tohoto žebříčku. Blízko v závěsu […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 201621. dubna 2017 Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 2016 Pokud se nějaký film odehrává v Transylvánii, tak to nemusí nutně znamenat, že by hlavní hrdina byl nějaký krvežíznivý nemrtvý. Naopak, klidně to může být i člověk, který životy zachraňuje […]