Auta 3 - 50 %

Auta03

Ve fil­mu Auta 3 se závo­dí bez ohle­du na věk.

Z mla­dých a namyš­le­ných suve­ré­nů nemu­sí mít nikdo min­d­rá­ky, spíš mohou být dobrou moti­va­cí, jak se popa­so­vat s tech­nic­ký­mi novin­ka­mi. A to nepla­tí jen pro lidi, ale na toto téma by mohl vyprá­vět auto­mo­bil Blesk McQueen.  Je to závod­ní auto, kte­ré už má hod­ně vítěz­ství za sebou a svým vzhle­dem nepat­ří mezi žha­vé novin­ky. Jedna pro­hra s nováč­kem, a už musí bojo­vat se svým ztra­ce­ným sebe­vě­do­mím. Ale nehá­zí flin­tu do žita a pouš­tí se do tré­nin­ku pod vede­ním Cruz Ramirézové. I ona milu­je auto­mo­bi­lo­vé závo­dy, ale doká­že jen dob­ře moti­vo­vat ostat­ní k dob­ré­mu výko­nu. Blesk a Cruz jsou sice od sebe vzdá­le­ni věkem, ale oba milu­jí rych­lost a umí se vzá­jem­ně pomá­hat. A to se cení!

Společnost Disney-Pixar uved­la v roce 2005 ani­mo­va­ný film Auta, kte­rý při­blí­žil pro­střed­nic­tvím per­so­ni­fi­ko­va­ných autí­ček svět závo­dů, si zís­kal zájem divá­ků. Hlavním hrdi­nou čer­ve­né závod­ní autíč­ko Blesk McQueen, kte­ré si spl­ní svůj sen a doká­že jet nároč­né závo­dy. Z nezku­še­né­ho auta se sta­ne sebe­vě­do­mý závod­ník, kte­rý má své­ho uči­te­le a par­tič­ku fan­dí­cích kama­rá­dů. V roce 2011 se v dal­ším fil­mu vydá­vá Blesk s kama­rá­dem Burákem za dal­ším závo­dem. V letoš­ním pří­bě­hu se sice žád­né vel­ké dob­ro­druž­ství neko­ná, ale Blesk musí bojo­vat s vlast­ním sebe­vě­do­mím a vůlí. Závody jsou opět stře­dem pozor­nos­tí, ale je tu víc výchov­ných momen­tů než závo­dě­ní. Scénář pro film Auta 3 napsa­la dvo­ji­ce scé­náris­tů Robert L. Baird a Daniel Gerson, oba se podí­le­li na scé­ná­ři úspěš­né­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu Univerzita pro pří­šer­ky. Vtip a komic­ké scén­ky se jim však do fil­mu o autech nepo­da­ři­lo dostat. Scénář je plný dia­lo­gů, kte­ré potá­pí neu­stá­lé hod­no­ce­ní a moti­vač­ní slo­ga­ny. Režisér Brian Fee se sna­žil fil­mu pone­chat maxi­mum atmo­sfé­ry z před­cho­zích fil­mů a spo­lé­há na to, že Blesk je sym­paťák a milá­ček fil­mo­vé­ho plát­na. Parta kama­rá­dů v čele s komi­kem Burákem sice občas vne­sou do pří­bě­hu odleh­če­ní, ale Blesk stej­ně balan­cu­je na hra­ně mezi otrá­ve­ným sta­ří­kem před důcho­dem a závod­ní­kem s bojov­ným duchem. Brian se na před­cho­zích dvou fil­mech o autech podí­lel jako výtvar­ník a výtvar­ně tak všech­no na sebe nava­zu­je. Jenže scé­nář nabí­zí jen málo sku­teč­ně zají­ma­vých a dra­ma­tic­kých scén bez vti­pu.

Více na Kritiky.cz
Kill Bill vol. 2 - recenze Recenze 2. dílu filmu Kill Bill...
Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah ...
Režisér Terry Giliam osobně představí na karlovarském festivalu svůj nový film Muž, který zabil Dona Quijota, který měl premiéru na letošním MFF v Cannes Snímek Muž, který zabil Dona Quijota (The Man Who Killed Don Quixote), vznikal řadu let a prová...
ILUZIONISTA lLUZIONISTAZapomeňte na kouzelný svět Harryho Pottera. Zapomeňte na kouzla, která jste již vid...
Most Krátký česko-americký film Most bojoval koncem února o Oskary. I když bude mít v našich kine...

Film je určen pro děti a dabing této věko­vé kate­go­rii odpo­ví­dá. Z čes­kých her­ců je tře­ba zmí­nit Richarda Krajča, kte­rý si v roli Bleska i tro­chu zano­to­val.

Film nepře­vý­šil kva­li­tou své před­chůd­ce, ale pro obdi­vo­va­te­le autí­ček a Bleska je pocho­pi­tel­ně i ten­to pří­běh při­ja­tel­ný. Hlavní hrdi­na má vlast­nos­ti dob­ré­ho kama­rá­da a rýsu­je se, že bude stej­ně dob­rý tre­nér jako závod­ník. Asi není na ško­du, když ve fil­mu zazní život­ní moud­ra, ale výchov­ný akcent se výraz­ně pro­sa­dil pro­ti akci a humo­ru. V dal­ším pokra­čo­vá­ní už by moh­la na závod­ní tra­ti řádit tem­pe­ra­ment­ní Cruz a snad se do fil­mu dosta­ne víc komic­kých situ­a­cí.

Více na Kritiky.cz
Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea. Informacemi nedotčený divák by mohl snadno nabýt dojmu, že je letošní filmová sezóna pln...
Kasalová Martina: Zdravá výživa pro celou rodinu - 90% Uvařit pokrm, který bude chutný a zároveň zdravý, není snadné. Pomoci nám může tato nápa...
Žut - Der Schut (1964) Ještě než se producent Artur Brauner pustil do natáčení své první mayovky Old Shatterhand, ...
Génius Záznam ze 4. 5. 2017, první ze dvou bonusových přednášek, završujících tříletý cyklus Fy...
Česká zima Zvlášť po nedávném úspěchu Ester Ledecké na Zimních olympijských hrách v Pchjongčangu n...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici26. března 2019 Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici Již samotný a výstižný název animovaného 3D filmu od společnosti Pixar napovídá, o čem bude 116 minutový snímek z USA. Ano, jsou to auta, obyčejná i závodní, mezi něž patří i zářící […]
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […]
  • Hledá se Nemo16. ledna 2013 Hledá se Nemo Příběh o otcovské lásce, o hledání a schledání, o zvířatech v moři, o rybách, žralocích a o všem, co se všechno může stát, když neposlušného zlobivého malého synka uloví potápěč a otec se […]
  • Život brouka - Bug's Life18. září 2018 Život brouka - Bug's Life Probrav se nabídkou filmů usoudil jsem, že nejlepším snímkem pro onu chvíli bude něco pro děti. Ano, milí čtenáři, Váš hnidopišský recenzent, druhdy bažící po prudké akci a temném […]
  • Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok12. listopadu 2018 Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok Příští rok se vrátí do kin animovaná stálice Toy Story 4. Do dabování hlavních rolí se samozřejmě vratí Tom Hanks a Tim Allen. K nim se přidají další slavní herci, například i Patricia […]
  • BlacKkKlansman – Recenze – 70%15. srpna 2018 BlacKkKlansman – Recenze – 70% Začátek 70. let, středoamerický stát Colorado. Do služeb policie se dává mladý černoch Ron Stallworth (John David Washington, syn Denzela Washingtona), který se z potupné práce v kartotéce […]
  • MIIB29. července 2002 MIIB Dobrý den mimozemšťani. Vítejte na naší planetě Zemi, ukažte vaše pasy a prosím, pokud chcete vycházet, vycházejte pouze v noci a pokud vás někdo potká považujte se za Teplouše. A pokud […]
  • Nespoutaný Django - O FILMU8. ledna 2013 Nespoutaný Django - O FILMU Cesta Nespoutaného Djanga na filmová plátna začala už před více než deseti lety, když scenáristu a režiséra Quentina Tarantina poprvé napadl hlavní hrdina tohoto snímku, Django. „Původním […]
  • Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“6. srpna 2018 Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“ ...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chvíli, kdy pozoruje své parťáky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chladnokrevně dorážejí polomrtvého „mobstera“, […]
  • Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%13. května 2015 Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50% Na americké komedii Je prostě báječná je nejzajímavější to, jak zcela otevřeně a přiznaně hlásá, že se snaží napodobit styl komedií, které se v Hollywoodu natáčely v jeho Zlaté éře, tedy […]