Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia

cloverfield5 xlarge

Jedna míst­nost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spí­še – nikdo oprav­du nechce utéct.

   Ulice Cloverfield 10 je mož­ná posta­po­ka­lyp­tic­ký film a mož­ná taky ne. Divák je po celou dobu držen v nejis­to­tě stej­ně jako Michelle (Mary Elizabeth Winstead), kte­rá prá­vě ujíž­dí nocí před svým pří­te­lem. Hrdinka, kte­rá vypa­dá jako Claire z Jurského svě­ta, a kte­rou prá­vě v jed­né z nej­lé­pe zachy­ce­ných bou­ra­ček vytla­čí ze sil­ni­ce pick-up. Probouzí se do noč­ní můry, při­vá­za­ná v prázd­né míst­nos­ti hlu­bo­ko pod zem­ským povr­chem. Jejím věz­ni­te­lem je zava­li­tý chla­pík Howard ztvár­ně­ný Johnem Goodmanem, kte­ré­ho si vět­ši­na z nás zřej­mě vyba­ví jako cho­le­ric­ké­ho Waltera z Big Lebowskiho. A i ten­to­krát mu ner­vy podráž­dí i sebe­men­ší pod­nět.

   Zatím se ale jeví jako přá­tel­ský ven­ko­van, kte­rý Michelle sdě­lu­je nepří­jem­nou zprá­vu: ven­ku došlo k jader­né­mu úto­ku a všich­ni, kro­mě něj, jí a tře­tí­ho spo­leč­ní­ka Emmetta jsou mrt­ví. Vzduch je kon­ta­mi­no­va­ný a ve vyba­ve­ném bun­k­ru budou muset strá­vit příští roky. Jenže něco chy­bí – důkaz. Michelle Howardovi nevě­ří, a roz­hod­ne se uprch­nout za kaž­dou cenu, ať se ven­ku skrý­vá coko­li. Jenže to nebu­de vůbec jed­no­du­ché a mezi tře­mi pře­ži­vší­mi začne vzrůs­tat nedů­vě­ra a nená­vist, kte­rá eska­lu­je kaž­dou dal­ší hodi­nou.

10-cloverfield-lane-image-1

Více na Kritiky.cz
Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně di...
Přesun serveru na novou doménu Během několika dnů bude server přejmenován na Filmcz a přesunut na novou doménu https://www....
Den nezávislosti: Nový útok Screeny z nejnovějšího traileru....
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti - screeny z nejnovějšího traileru Trailer ve screenech....
Na plný plyn ( Michel Vaillant ) Silné vozy, krásné ženy - prostě film ze světa automobilových závodníků ....

    Film má pří­mo či nepří­mo odka­zo­vat na osm let sta­ré Monstrum. Nutno říct, že kro­mě pár pla­ká­tů a men­ších odka­zů spo­lu ale napros­to nesou­vi­sí. V původ­ním sním­ku nato­če­ném jako found-footage sku­pi­na mla­distvých utí­ká uli­ce­mi vel­ko­měs­ta před gigan­tic­kým mon­strem; zde jsou kla­sic­kou kame­rou zabí­rá­ni tři akté­ři v pod­zem­ním bun­k­ru. Což je námět, kte­rý jsme zde už pár­krát vidě­li. Namátkou napří­klad epi­zo­da seri­á­lu Metal Hurlant Chronicles či výbor­né psy­cho The Divide.

   Přestože fil­mu tedy ori­gi­na­li­ta roz­hod­ně schá­zí, kdo neče­ká mimo­zem­ské spek­ta­ku­lár­ní sou­bo­je, při­jde si na své. Ulice Cloverfield 10 je zvlášt­ní dílo pro spe­ci­fic­kou sku­pi­nu lidí, kte­ří při hodi­ně a půl v jed­né míst­nos­ti se tře­mi her­ci doká­ží udr­žet pozor­nost. Nejzajímavějším fak­tem zůstá­vá, že ačko­li jsou jen dvě mož­ná vysvět­le­ní (Howard lže, nebo ven­ku čeka­jí emzá­ci), divák je po celou sto­páž díky mno­ha zvra­tům držen v nejis­to­tě, jak to vlast­ně je. Závěrečná dese­ti­mi­nu­tov­ka je men­ší úlet ote­ví­ra­jí­cí vrát­ka poten­ci­o­nál­ní­mu pokra­čo­vá­ní, kte­rý vyvo­lá úsměv na rtech a tro­chu ube­re před­chá­ze­jí­cí­mu dění. Jako režij­ní debut ovšem může být Dan Trachtenberg spo­ko­jen a jsem vel­mi zvě­da­vý, zda se pro­du­cen­ti pus­tí do dal­ší­ho seque­lu.

70 %

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
  • Let (Flight) - 70 %9. února 2013 Let (Flight) - 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip […]
  • Legendy zločinu – rozdvojený Hardy jako gangsterské duo3. října 2015 Legendy zločinu – rozdvojený Hardy jako gangsterské duo Tom Hardy se stává stále populárnějším hercem, což vyeskalovalo v jeho dvojroli v nejnovějším snímku Legendy zločinu.     Ve filmu se rozdvojuje do dvojčat Kraynových, dvou gangsterů, […]
  • Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80%5. února 2014 Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80% Aneb jak extrémně homofóbií rodeo jezdec přechytračil smrt. Pěkná pohádka s hezky se vyjímajícím titulem, který by mohl vypadat jako nostalgicky uplakaná podívaná na to, jak jeden nechutně […]
  • Řbitov zviřátek (Pet Sematary) – Recenze – 30%5. dubna 2019 Řbitov zviřátek (Pet Sematary) – Recenze – 30% Hororový román Stephena Kinga Řbitov zviřátek(psáno schválně s lingvistickými nedostatky) vypráví o čtyřčlenné rodině, která se přestěhuje do domu sousedícího s rušnou silnicí, […]
  • Univerzita pro příšerky - 55 %13. června 2013 Univerzita pro příšerky - 55 % Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […]
  • Star Wars: Síla se probouzí16. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul Star Trek. Podařilo se mu to samé i se Star Wars.  Není to reboot, ale je to pokračování se […]
  • Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.13. srpna 2014 Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.1 Poláci se prý až příliš utápějí ve své minulost. To, ale vůbec není na škodu, pokud díky tomu může vzniknout kvalitní kinematografie, tak v tom není vůbec žádný problém. Už nějakou dobu o […]
  • Star Wars: Síla se probouzí - 100 %17. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí - 100 % Dobré ráno světe. Další film, který nikdo nedoufal, měl půlnoční premiéru. Ti, kteří si o půlnoci vystáli frontu, tak už vědí. Pro ty normálnější mám recenzi nejnovějších Hvězdných Válek – […]
  • Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon8. ledna 2016 Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon Kdo natočí v současnosti film, při kterém štáb mrzne v teplotách -40 °C, neobsadí jedinou významnější ženskou roli, prosadí chronologické natáčení navyšující rozpočet o miliony dolarů a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *