Sebevražedný oddíl - 95 %

Seb03

Mám svo­jí sbír­ku Supermanů a Batmanů na Blu-ray a DVD. Od Snydera přes Nolana až k Burtonovi. Z celé­ho uni­ver­sa DC Comics k nám při­šel nový film. Sebevražedný oddíl. Co nám to tedy při­nes­lo? Něco vel­ké­ho, nebo jen nechy­bě­jí­cí člá­nek do fil­mů z celé­ho Supermanova a Batmanova uni­ver­sa?

Světe div se, je to něco vel­ké­ho a úspěš­né­ho. Ve svě­tě, kte­rý aktu­ál­ně řídí Snyder spo­lu s Batmanem se oprav­du našlo čer­stvé dílo, kte­ré z ostat­ních fil­mů, o Supermanovi nebo Batmanovi, vyční­vá.

Seb01

Do Sebevražedného oddí­lu dáme pří­tel­ky­ni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nej­lep­ší­ho střel­ce vesmí­ru Deadshota (Will Smith) a dal­ší už méně slav­né osob­nos­ti zápo­rác­ké­ho svě­ta. Do jejich rolí obsa­dí­me mla­dé hvězdy, kte­ré mají už něko­lik slav­ných fil­mů za sebou, ale ješ­tě se jim nepo­da­ři­lo najít film, po kte­rém si může­te říct, ten je slav­ný herec. Po dvo­ji­ci Margot Robbie a Will Smith je to hvězdou niž­ší záře Joel Kinnaman, kte­rý se pro­sla­vil rema­kem Robocopa. Nesmíme zapo­me­nout i na Scotta Eastwooda, kte­rý už vystr­ku­je růž­ky po svém otci.

Více na Kritiky.cz
Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 2012 Zlatá palma z Cannes pro naší nejnovější akvizici – film LÁSKA Michaela Hanekeho a další...
DVD:Do poslední kapky krve(Time And Tide) Drsná akce z rukou hongského režiséra Tsui Harka(Double Team, Kontraband)....
Druhý báječný hotel Marigold - Shaadi, neboli svatba “Jediné dvě věci, které můžeme předat našim dětem, jsou kořeny a křídla. Sonnyho a ...
X-Men: Poslední vzdor Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vš...
Malované pranostiky Chtěli byste, aby vaše děti vyrůstaly s povědomím o tom, jak žili jejich předkové v soula...

Tím, že jde o svět film Supermana i Batmana záro­veň, tak nesmí­me zapo­me­nout i na to, že se můžou obje­vit i camea. Tím nej­dů­le­ži­těj­ším je návrat Batmana, kte­rý hra­je vel­mi ved­lej­ší, ale i přes­to důle­ži­tou, roli a už dru­hé cameo (po fil­mu Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti) má Flash.

David Ayer je reži­sé­rem tako­vých hitů jako jsou Železná srd­ce i S.W.A.T., a tak se pro­du­cen­tům poda­ři­lo sehnat reži­sé­ra, kte­rý mimo režii zvlá­dá i řemes­lo sce­náris­ti­ky. To, že si sám reži­sér nato­čil svůj vlast­ní scé­nář je oprav­du ku pro­spě­chu celé­ho fil­mu. Opravdu ví, jak své her­ce při­mět ke své vizi, kte­rá v rám­ci DC, vyční­vá.

To, že Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti nebyl až tak úspěš­ný film, jak se oče­ká­va­lo, to už teď všich­ni víme. Druhý film ze svě­ta Supermana, ten­to­krát v hlav­ních rolích se zápo­rá­ky, se ten­to­krát pove­dl. Je to čer­s­tvý a hra­vý film, se kte­rým se bude­te dob­ře bavit. Neuškodily mu ani dotáč­ky, ani camea Batmana, kte­ré­ho bohu­žel v podá­ní Bena Afflecka musím igno­ro­vat. Asi Ben Affleck ztloust­nul, nebo to dělá jeho nový oblek, že mu jeho akč­nost vůbec nevě­řím. V nej­no­věj­ším Supermanovi jsem mu ale­spoň star­ší poje­tí Batmana věřil, ale teď vůbec ne. To je jedi­ná výt­ka k fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Nová verze starých pověstí českých pro děti Každý rodič – čtenář, doufá, že ve svém dítku také zažehne tuto vášeň a v období ...
Filmové hity ve Valdštejnské zahradě Hudba z Harryho Pottera, Sedmi statečných či Pyšné princezny – takové hity si 27. srpna Pra...
Prchavý čas světla V roce 1929 přijíždí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy padne do oka slavnému surrealistick...
Farma SK – 8. série – 57. díl (Duel) https://www.youtube.com/watch?v=Pw0ju1a1eqo...
Komedie Líbáš jako Bůh vychází na DVD V pondělí 19. října proběhl křest DVD nejúspěšnějšího českého filmu roku 2009...

Seb02

Parta her­ců od Willa Smithe po Joelu Kinnamana vytvo­ři­la dobrou par­tu, na kte­ré je vidět vzá­jem­ná pod­po­ra a spo­lu­prá­ce. Zdárně dopl­ňu­jí celou par­tu i CGI tri­ky (nevě­řím tomu, že Adewale Akinnuoye-Agbaje byl jenom namas­ko­ván) a vhod­ně zvo­le­né mas­ky v kom­bi­na­ci s přes­ný­mi detai­ly jed­not­li­vých postav. Celá Harley Quinn je přes­ně tako­vá, jak by se od fil­mu čeka­lo, na drob­nos­ti, jako ply­šo­vý jed­no­ro­žec pro Boomeranga i celá posta­va Jokera, se neza­po­mně­lo.

To, že Jokera za posled­ných 30 let hra­je už tře­tí herec, to už vůbec neva­dí. Po Heathovi Ledgerovi pře­vzal Jokera Jared Leto, kte­rý svo­jí zápor­nou posta­vu hra­je zas po svém, ale je také dost mani­a­kál­ní a k posta­vě Harley Quinn je přes­ně tím zami­lo­va­ným tem­ným milen­cem, jak by mělo správ­ně být.

Příběh je zas o zni­če­ní nepří­te­le, kte­rý není z této pla­ne­ty, ale na roz­díl od jiných fil­mů, je pří­běh pro­tkám odbočka­mi v ději, kte­ré nám důvo­dy, proč vlast­ně je ten svět tak zni­če­ný jak je. A také odha­du­je důvo­dy hlav­ních postav, proč se vlast­ně doká­žou spo­jit pro dob­ro svě­ta.

Skoro půl­ka pří­bě­hu fil­mu se věnu­je postup­ným odha­lo­vá­ním postav, kus po kusu, se vysvět­lí její původ, a proč se dosta­li k tomu, aby zabrá­ni­li svět. Příběh má i své sebe­obě­to­vá­ní a smrt pro vět­ší dob­ro.

O hud­bu se posta­ral Steven Price, kte­rý krom toho, že je dvor­ní skla­da­tel reži­sé­ra Davida Ayera, je i drži­tel Oscara za Gravitaci. Moc původ­ní hud­by ke sním­ku moc nevznik­lo, pro­to­že se hlav­ně jed­ná o pís­nič­ko­vý soun­d­track, kte­rý je z 80. let.

Je půl­ka roku 2016, čeká nás ješ­tě hod­ně fil­mů, ale pro mě to je film roku, kte­rý mi zane­chal dob­rý vzpo­mín­ky. Dvě hodi­ny trva­jí­cí zába­vy a oddychu uběh­lo straš­ně rych­le, o dost rych­le­ji, než Superman, a tak dopo­ru­ču­ji na film zajít, pokud si chce­te spra­vit nála­du po před­cho­zím fil­mu ze stej­né­ho uni­ver­sa.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Sebevražedný oddíl - Recenze1. srpna 2016 Sebevražedný oddíl - Recenze Tak mám pro Vás připraven termín vydání recenze.  Recenze filmu Sebevražedný oddíl bude vydána přesně 3.8.2016 - v 6:05 hod. Recenze je vydána tady […]
  • Železná srdce - 60 %11. listopadu 2014 Železná srdce - 60 % Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […]
  • Bright - Recenze - 70%10. února 2018 Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní současnosti, která není úplně růžová, ale vskutku velmi pestrá a zajímavá. Po světě běhají různá magická […]
  • Noční běžec - film není jako laciná střílečka14. května 2019 Noční běžec - film není jako laciná střílečka Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spolu leccos zažili a spojuje je bouřlivý život v podsvětí, kde si každý vybudoval svou pevnou pozici. Ale jak už to v přátelství bývá, jsou […]
  • Liga spravedlnosti - 50 %25. listopadu 2017 Liga spravedlnosti - 50 % Tak jako Marvel se snaží o komiksové filmy i DC. Po vynikajícím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině několik odboček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a […]
  • Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 %24. března 2016 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 % Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seriálů a samozřejmě i komiksů. Ve filmovém světě se setkali až teď v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti […]
  • Hacker na Blu-ray23. června 2015 Hacker na Blu-ray Před několika dny jsme vydali recenzi filmu Hacker. Něco krátkého napíšeme i o Blu-ray, které teď došlo do prodejen DVD a Blu-ray. Citace z recenze filmu:Záleží tedy více než jindy […]
  • Margot Robbie3. srpna 2016 Margot Robbie Margot Robbie, rodným jménem Margot Elise Robbie (* 2. července 1990) je australská herečka. První role přišla s rolí Donny Freedman v telenovele Neighbours (2008-11), za kterou získala […]
  • John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu13. května 2019 John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu John Wick je zabiják na odpočinku, který by se nejraději zavřel ve svém domě a vzpomínal na mrtvou ženu. Přesto musel oprášit své zbraně a dát za vyučenou jedné partě lumpů. John to udělal […]
  • Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60%23. dubna 2018 Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60% Další americká komedie o tom, jak chce partička lidí zažít nejlepší maturitní ples svého života a tak trochu se to zvrtne? Ne! Tohle je neotřelá komedie z pohledu rodičů. Rodičů příliš […]