Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv

Febiofest vizual 2 3 300x212 1

Febiofest_vizual_2Film s názvem Ve Středu 9. Května při­bli­žu­je život mla­dé man­žel­ky, kte­rá od tra­gic­ké smr­ti rodi­čů žije u své kon­zer­va­tiv­ní tety a zákeř­né­ho bra­tran­ce, kte­rým by ráda před­sta­vi­la své­ho muže, se kte­rým se taj­ně vda­la. Jenže sezná­me­ní s její­mi pří­buz­ný­mi není tak jed­no­du­ché, pro­to­že oni mají jiné před­sta­vy o výbě­ru man­že­la. Vše navíc zkom­pli­ku­je kon­flikt bra­tran­ce s jejím man­že­lem, kte­rý se sna­ží mla­dič­ká snou­ben­ka vyře­šit, pro­to­že k tomu má navíc ješ­tě jeden důle­ži­tý důvod. A také je tu pří­běh jed­né peču­jí­cí ženy o své­ho ochr­nu­té­ho man­že­la, kte­rý je upou­tán na inva­lid­ní vozík a může mu pomo­ci jen finanč­ně náklad­ná ope­ra­ce. Tyto rodi­ny by nemě­li spo­lu nic spo­leč­né­ho, kdy­by jis­tý muž nevy­dal v novi­nách inze­rát, že v urči­tý den, daru­je tomu, kte­rý to bude oprav­du potře­bo­vat znač­nou sumu peněz. Tím roz­pou­tá davo­vé šílen­ství před svým domem, kde se lidé s růz­ný­mi těž­ký­mi osu­dy schá­ze­jí ve vel­kém. A pak je tu poli­cie, kte­rá štěd­ré­ho muže obvi­ňu­je z pode­zře­lé­ho cho­vá­ní. Lidí, kte­ří by potře­bo­va­li pomo­ci je více než si mys­lel a tak z původ­ně jed­no­du­ché­ho před­se­vze­tí rych­lé pomo­ci, vybí­rá z něko­li­ka desí­tek lid­ských nešťast­ní­ků.

Hlavní hrdina filmu, který svojí chutí někomu nezištně pomoci se dostal až pod drobnohled Policie.
Hlavní hrdi­na fil­mu, kte­rý svo­jí chu­tí něko­mu nezišt­ně pomo­ci se dostal až pod drob­no­hled Policie.

Vahid Jalilvand, Iránský reži­sér uka­zu­je sou­čas­ný život v Teheránu i neleh­ký postoj žen ve spo­leč­nos­ti. Film vede k zamyš­le­ní nad lid­ský­mi osu­dy, kte­rých je dale­ko více, než může napo­vrch vypa­dat.  Jsou zavře­ny za vstup­ní­mi dveř­mi domác­nos­tí. Pozitivní myš­len­ka, že nikdy není poz­dě něco změ­nit, stří­dá situ­a­ce, kdy v dneš­ní době, kdy se lidé sta­ra­jí jen o své sta­ros­ti, je pode­zře­lý ten, kte­rý chce cizí­mu člo­vě­ku pomo­ci, pro­to­že svo­jí zaži­tou život­ní tragé­dií, při­jde na to, že někdy sta­čí i malá pomoc, kte­rá je pro něko­ho nedo­stup­ná, ale může život udě­lat šťast­něj­ší­mi. Irán je země ozna­čo­ván za stát, kte­rý poru­šu­je lid­ská prá­va a potla­ču­je svo­bo­du pro­je­vu, jak je v tom­to pří­bě­hu dob­ře vidět a nomi­na­ce na cenu Amnesty International Febiofest Award, kte­rá pod­po­ru­je reži­sé­ry a fil­mo­vé tvůr­ce za fil­my o lid­ských prá­vech je na správ­ném mís­tě. Mluvit o lid­ských prá­vech a osvě­tu šířit těmi­to fil­my je to nejmen­ší co může kaž­dý pro lep­ší budouc­nost těch­to zemí udě­lat.

Jedním z adeptů o pomoc je i ochrnutý muž.
Jedním z adep­tů o pomoc je i ochr­nu­tý muž.

Na fil­mu se mi líbi­lo to, že při­ná­ší reál­ný obraz o sou­čas­ném Iránu i to, že děj pří­bě­hu nebyl do samé­ho kon­ce pře­dem jas­ný, jak dopad­ne a také pře­svěd­či­vá role mla­dé man­žel­ky.

Hodnocení : 80%

Režie: Vahid Jalilvand Hrají: Niki Karimi, Amir Aghaei, Shahrokh Forootanian, Vahid Jalilvand, Borzou Arjmand, Afarin Obeisi Scénář: Ali Zarnegar, Vahid Jalilvand, Hossein Mahkam Kamera: Morteza Poursamadi Střih: Vahid Jalilvand, Sepehr Vakili Hudba: Karen Homayounfar Producent: Ali Jalilvand, Mohammad Hossein Latifi Distributor: Noori Pictures Kopie: Noori Pictures Země: Írán Rok výro­by: 2015 Délka fil­mu (min.): 102 Formát fil­mu: 2k digi­tal Původní zně­ní: per­sky Titulky: ang­lic­ké, čes­ké

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Kinsey17. června 2005 Kinsey Životopisný film, jehož hlavní postavou je profesor Alfred Kinsey, který se v první polovině 20. století proslavil otevřenou studií lidské sexuality. Roli Alfreda Kinseyho ztvárnil Liam […]
  • Zvětšenina3. listopadu 2005 Zvětšenina Chladně odtažité, komplikované podobenství o skutečnosti, jež nám neustále uniká; strhující profil fascinující doby; vizuální a hudební obžerství, fatální symbolismus kontra zdánlívá […]
  • Devátá brána1. listopadu 2004 Devátá brána Okultní satanistický film z prostředí starých knih opředených tajemstvím devíti bran, jejichž autor byl za jejich vydání upálen. Není ani divu, protože kdo odhalí, to co devět bran […]
  • Zdroj9. ledna 2006 Zdroj Ropa jako Zdroj – zdroj bídy, utrpení, nesvobody, ponižování,... Ropa jako Zdroj - zdroj bohatství, blahobytu, pohodlí, svobody,... Říká se jí černé zlato. Zatímco to opravdové "zlaté" […]
  • Příběh žraloka8. listopadu 2004 Příběh žraloka Animovaný film od tvůrců Shreka usazuje svůj příběh do podmořských hlubin, kde rybky dělají vše jako lidé. Humor tohoto filmu je založen především na tom, že přenáší lidský svět do […]
  • Podfu(c)k13. června 2006 Podfu(c)k Aspoň dvakrát. Tenhle film musíš vidět aspoň dvakrát, pokud chceš pochopit zápletku a napsat o něm recenzi! Bylo mi řečeno… Hmm, tak jsem ho viděla jen jednou a asi si dost troufám, když o […]