The Pyramid (2014)


Člověk kte­rý už nakou­kal něko­lik základ­ních fil­mů, kte­ré se holedba­jí kolon­kou „horor“, má jas­no. Když už tým ame­ric­kých věd­ců vyko­pe něja­kou sta­rou stav­bu, tak je jas­né, že se bude něco dít.
A to něco bude obsa­ho­vat mno­ho masa a krve nebo­hých arche­o­lo­gů. Jo, arche­o­lo­gie je drs­né povo­lá­ní :).

Člověk jim to však tak tro­chu pře­je. Archeologové v podob­ných fil­mech se totiž cho­va­jí jako absol­ven­ti škol pro men­tál­ně retar­do­va­né a činí jeden kiks za dru­hým.
Může být v pyra­mi­dě zatuch­lý vzduch? Může. Vezmeme si tedy s sebou něja­ké mas­ky, kte­ré ale po chví­li stej­ně sun­dá­me, pro­to­že by jinak neby­lo vidět na naše těž­ce vystaj­lo­va­né ksich­ty. Co by z toho pak divák měl, že?
Hlavní před­sta­vi­tel­ka vypa­dá tro­chu jako porou­cha­ná Reese Whiterspoon a tvůr­ci oči­vid­ně na její zjev hod­ně sází. To je ale bohu­žel asi tak vše, co nám ve fil­mu nabíd­ne. Pohříchu to není její vina, ono toho totiž moc hrát ani nejde.
Nechci půso­bit pře­hna­ně kri­tic­ky a je mi jas­né, že horo­ry mají svá jas­ná pra­vi­dla a hle­dat v nich exis­ten­ci­ál­ní moud­ra může snad jen zfe­to­va­ný Hurvínek, nicmé­ně i tak lze nato­čit kva­lit­ní film. O kva­li­tách se ale pod­le mě v tom­to pří­pa­dě moc mlu­vit nedá. Však popo­řád­ku, tvůr­ci zača­li slib­ně. Příběh zasa­di­li do bouř­li­vé­ho poli­tic­ké­ho pro­stře­dí sko­ro sou­čas­né Káhiry a já taj­ně dou­fal, že to bude zají­ma­vé pokou­ká­ní. Napětí stou­pá, na scé­nu při­chá­zí sofis­ti­ko­va­ný robů­tek zapůj­če­ný z NASA a Ashley Hinshaw (to je ta porou­cha­ná Reese) ve spod­ním prádle a ... pak už to jde jen z kop­ce.
Přitom je to tako­vá ško­da, vyu­žít jako­by „found foo­tage“ sub­žánr, zná­sil­nit k tomu egypt­skou myto­lo­gii a pří­bě­ho­vé poza­dí (a když píši zná­sil­nit, tak mys­lím jen tak decent­ně, něco ve sty­lu výcho­do­ně­mec­ké­ho por­na osm­de­sá­tých let) a občas na divá­ka pořád­ně houk­nout, ať se vyle­ká. To by mož­ná fun­go­va­lo. I na poli „found foo­tage“ lze nato­čit rela­tiv­ně nápa­di­té sním­ky - např. V/H/S, Megan is mis­sing, The Den, apod. Tady fil­mo­vé sou­ko­lí ale dře jako posled­ní děl­ník na stav­bě pyra­mid. Uznávám, že někte­ré nápa­dy (valí­cí se písek) byly doce­la fajn a i když je toto film spí­še jen pro poba­ve­ní nebo na pří­jem­né strá­ve­ní růz­ných „horo­ro­vých dýchán­ků“, tak náro­ky na solid­ní horor má tro­chu výše.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Diktátor (2012)4. června 2012 Diktátor (2012) Zámožný herec, a bůhvíco ještě, pocházející z ortodoxní židovské rodiny - Sacha Baron Cohen - je zpět. Tentokráte se po svých inkarnací do těl Aliho G, Borata a homosexuální hvězdy Bruna […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%19. května 2015 Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50% Poněkud neduživý a nesmělý chlapík jménem Amadeo je už od dětství přeborníkem ve stolním fotbálku (resp. v hospodském fotbálku, chcete-li). Do jeho malého městečka se jednoho dne vrátí […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […]
  • Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%)26. dubna 2012 Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%) Událost roku, za kterou bylo avizováno setkání dvou hereckých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém distribučním celovečerním hraném filmu režiséra Jiřího Stracha (Anděl […]
  • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […]
  • Utržený ze řetězu - Danny the Dog/Unleashed14. března 2006 Utržený ze řetězu - Danny the Dog/Unleashed Akční film. Pokud hodláme sledovat titul, který patří do tohoto žánru, čekáme hlavně a především divoké honičky v autech, zběsilé přestřelky a rychlé pěstní souboje. Příběh? Dobrá, dobrá, […]
  • Zelená míle12. května 2005 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […]
  • Alois Nebel (2011)6. prosince 2011 Alois Nebel (2011) Alois Nebel, aneb jak se stát z komiksového undergroundu hvězdou multikin, i když...s těmi multikiny to asi zase až tak žhavé nebude. Asi je celkem zbytečné znovu opakovat všechny už snad […]