Samba (2014)


Režisérský tan­dem Toledano - Nakache se po vel­kém úspě­chu fil­mu Nedotknutelní zno­vu vrhl do spe­ci­fic­ké­ho žán­ru kome­die, kte­rá cit­li­vě reflek­tu­je důle­ži­té soci­ál­ní otáz­ky.
A v hlav­ní roli je zde zno­vu Omar Sy.

Hlavním hrdi­nou je Samba, sym­pa­tic­ký a mohut­ný čer­noš­ský chla­pík, kte­rý se do Francie dostal asi před 10 lety ze Senegalu. Od té doby ve fran­couz­ské met­ro­po­li pobý­vá jako nele­gál­ní při­stě­ho­va­lec a živí se vším mož­ným. Nejvíce pra­cu­je v jed­né restau­ra­ci jako pomoc­ná síla v kuchy­ni. Přesto se nevy­hne růz­ným pro­blé­mům, na jejichž kon­ci čeká zadr­že­ní a nadě­je v kon­tak­tu s (dočas­nou) soci­ál­ní pra­cov­ní­cí Alice (jako už tra­dič­ně skvě­lá Charlotte Gainsbourgh).

Na film se pocho­pi­tel­ně může­me dívat také způ­so­bem, kte­rý vlast­ně veš­ke­ré Sambovo jed­ná­ní může odsou­dit. Je to zce­la legi­tim­ní otáz­ka k dis­ku­si. I když se sní­mek Samba věnu­je při­stě­ho­va­lec­tví, tak otáz­ku po jeho opráv­ně­nos­ti tak tro­chu nechá­vá stát stra­nou. Samba je sym­pa­tic­ky a šikov­ný chlap, ergo mu divá­ci fan­dí. Vše je navíc nato­če­no sviž­ně, zají­ma­vě a leckte­ré scé­ny vyzní­va­jí i vel­mi vtip­ně (zmat­ky při pře­kla­du, sbli­žo­vá­ní Alice a Samby,...). Není to pocho­pi­tel­ně kome­die sty­lu „lido­vá řachan­da“, ale vel­mi cit­li­vý pří­běh s někte­rý­mi smut­ný­mi mís­ty.

Návštěvy kina roz­hod­ně neli­tu­ji, zane­cha­lo to ve mně podob­ný dojem jako již výše zmí­ně­ní Nedotknutelní, tedy dojem vyni­ka­jí­cí :).

Sluší se ješ­tě dodat, že se jed­ná o adap­ta­ci díla autor­ky Delphine Coulin.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejvyšší nabídka - 70 %5. září 2013 Nejvyšší nabídka - 70 % Místnost plnou obrazů krásných žen si zařídil Virgil Oldman (Geoffrey Rush), uznávaný znalec výtvarného umění a starožitností. Krásné ženy na obrazech jsou jeho vášní a je ochoten pro […]
  • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru […]
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […]
  • Den nezávislosti: Nový útok27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok Věděli jsme, že se jednou vrátí. Den nezávislosti před lety nově vymezil žánr katastrofického filmu a jeho další pokračování slibuje velkolepou podívanou. Lidstvo využilo k obraně planety […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
  • Den nezávislosti: Nový útok - 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, […]
  • Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray5. listopadu 2016 Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray Den nezávislosti vyšel na digitálních nosičích. Vyšel nejen druhý díl, ale i první. V tomto článku se budu věnovat druhému dílu. Recenzi film jsem ohodnotil celými 80 %, co značí, že to […]
  • Jurský svět10. června 2015 Jurský svět Moje první dojmy z 4. dílu o dinosaurech na ostrově! Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v očekávání nemožného, překvapil. Je kvalitnější než druhý díl a to je co říct. Dinosauři […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […]
  • Den nezávislosti: Nový útok - VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY Mimozemšťané před dvaceti lety téměř zdecimovali planetu. Den nezávislosti: Nový útok představuje alternativní realitu dnešního světa. Příběh začíná v roce 1996. Během běžného letního dne […]