Pařížská blbka - 60%

  •  
parizska blbka

Svižně nato­če­ná fran­couz­ská kome­die, kte­rá může člo­vě­ka jen pře­kva­pit. Jak už samot­ný název fil­mu napo­ví­dá, o žád­ný napí­na­vý film se slo­ži­tou záplet­kou se nejed­ná. Hlavní posta­vou fil­mu je excen­t­ric­ká Camilla (Camille Cottin), kte­rá má skrom­ný plán. Přestane cho­dit do prá­ce a roz­hod­ně se, že se sta­ne šlech­tič­nou. Ve Francii nevi­dí moc pří­le­ži­tos­tí, a tak vyrá­ží do Velké Británie, kde se ji líbí jeden zrzek. Tím zrzkem není nikdo jiný než samot­ný princ Harry. A tak jí už jen zbý­vá dostat se do Buckinghamského palá­ce a potkat svou “lás­ku“ prin­ce Harryho, kte­rý se pod­le jejich před­stav do ní na prv­ní pohled zami­lu­je. Ačkoliv to není nic snad­né­ho, tak se o to Cammila dále pokou­ší a mezi­tím tak tro­chu pře­vrá­tí Anglii vzhů­ru noha­ma. Tedy ale­spoň lidi, kte­ré potká­vá, se s ní dosta­nou do nejed­né pre­kér­ní situ­a­ce, kte­rou Cammila řeší po svém ve sty­lu Borata.

   Možná svým cho­vá­ním při­po­mí­ná legen­dár­ní­ho výlet­ní­ka Borata a něco prav­dy na tom urči­tě bude, ale roz­hod­ně se nejed­ná o žád­nou Boratovskou kopii v suk­ni . Scény jsou natá­če­ny skry­tou kame­rou, kdy se za dopro­vo­du ener­gic­ké hud­by hlav­ní hrdin­ka dostá­vá do nevšed­ních situ­a­cí, při­čemž její oko­lí netu­ší, že se prá­vě natá­čí. Přes jed­not­li­vé tragi­ko­mic­ké scén­ky se daří reži­sé­ro­vi sním­ku udr­žet děj fil­mu, kde vyni­ká bez­pro­střed­ní a sebe­vě­do­mé cho­vá­ní Camilly, kte­rá se cho­vá jako pra­vá zla­to­kop­ka. Z toho­to pohle­du mohou být muži více poba­ve­ní, pro­to­že Camilla zapa­dá do typic­ké muž­ské před­sta­vy o zla­to­kop­ce. Asi to není film, kte­rý si bude člo­věk dlou­ho pama­to­vat, ale svůj cíl poba­vit roz­hod­ně spl­ní a vět­ši­na lidí nebu­de lito­vat návště­vu kina. Naopak si mys­lím, že půjdou z kina dob­ře poba­ve­ní a s dobrou nála­dou.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Cesta kolem světa za 80 dní - recenze27. ledna 2005 Cesta kolem světa za 80 dní - recenze Báječná dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelná nebezpečí čekají na mezinárodní hvězdné obsazení… Již první věta z obsahu, který hlásá distributor, je k smíchu. Báječná dobrodružství? […]
  • Samuraj - Zatoichi3. dubna 2004 Samuraj - Zatoichi Další japonský film, který k Čech přišel. Tentokrát o slepém masérovi, který je skrytým samurajem. Režie se ujal Takeshi Kitano.Masér Zatoichi se lehce přemisťuje z vesničky do vesničky, […]
  • Slovensko 2.0 - 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 - 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v […]
  • Sama nocí tmou (2014)18. ledna 2015 Sama nocí tmou (2014) Íránské filmy se mi líbí prakticky všechny, možná je to kvůli tomu, že se ke mně dostaly mnoha síty jen ty dobré, možná tím, že jsou dobré všechny. Ale to je v podstatě […]
  • Osm hrozných - 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných - 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Hitchcock - 40%20. ledna 2013 Hitchcock - 40% Film debutanta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dobrý. Spíše by se, kdyby to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom televizní inscenace. Nejen, že se pouze o prostory […]
  • Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres3. května 2013 Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres „O jednu bytost víc, o jednu bytost míň. A na duši padl černý stín.“ Život manželů Catherine a Marcella se zhroutí ve chvíli, kdy jim náhle zemře devítiměsíční dcerka Camille. […]