Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 2013


Se zavře­ný­mi kuka­dly se někdy sku­teč­ně žije lépe, ale o tom ten­to špa­něl­ský sní­mek reži­sé­ra Trueba není. Modří mož­ná už tuší, že se jed­ná o naráž­ku na text popu­lár­ní pís­ně Beatles „Strawberry Fields Forever“. Notabene se děj fil­mu točí oko­lo roku 1966. Tož, to by v tom byl čert, že... :).
K Beatles mám pozi­tiv­ní vztah, už od mala mě jejich son­gy pro­vá­ze­ly z roz­skří­pa­né­ho mag­ne­to­fo­nu (kte­rý měl zvlášt­ní záli­bu v trha­ní pásek...) a tvo­ři­ly tak tro­chu „soun­d­track“ k mému dospí­vá­ní. Tematika je mi to tedy cel­kem blíz­ká a je pocho­pi­tel­né, že film ješ­tě před jeho zhléd­nu­tím vyvo­lal vlnu mého zájmu.
Zápletka se má zhru­ba tak­to. Učitel ang­lič­ti­ny Antonio (hra­je ho vel­mi sym­pa­tic­ký Javier Cámara, kte­ré­ho mož­ná bude­te znát z fil­mů „Mluv s ní“, či tře­ba i „Špatná výcho­va“, apod.) se sna­ží moti­vo­vat své žac­tvo ke stu­diu roz­bo­rem „beat­le­s­ác­kých“ skla­deb, kon­krét­ně slav­né „Help“ (kte­rou akté­ři vyslo­vu­jí s typic­kým špa­něl­ským pří­zvu­kem jako „chelp“ :)). Když se ale Antonio dozví, že jeho idol John Lennon nahrá­vá prá­vě ve Španělsku film (pod­le mě se jed­ná o sní­mek Jak jsem vyhrál vál­ku pod­le kni­hy P. Ryana), tak nevá­há a v půj­če­ném voze (obrá­zek výše) se vydá na ces­tu za pozná­ním slav­né­ho liver­pool­ské­ho rodá­ka. Na ces­tě ale nara­zí na dvo­ji­ci zají­ma­vých postav....
Film je pod­le mě zář­ným pří­pa­dem těch fil­mo­vých děl, kde zase až tak moc nezá­vi­sí na výsled­ku sna­že­ní postav, ale hlav­ně na tom, že i „ces­ta může být cíl“. Motorem veš­ke­ré­ho dění je sice prá­vě Antonio, ale ve výsled­ku se jeho ces­ta za Lennonem neu­ká­že jako to úpl­ně hlav­ní, o čem sní­mek pojed­ná­vá. Velkým plu­sem fil­mu je pod­le mě také to, že hlav­ní posta­vy jsou vel­mi dob­ře napsá­ny a divá­ka jejich dal­ší osud a vzá­jem­ná inter­ak­ce dost zají­má (aspoň tedy u mě to tak fun­go­va­lo). Slušná kame­ra navíc nabí­zí pohled na impé­ri­um Francesca Franca v šede­sá­tých letech, kte­ré se tu pre­zen­tu­je polo­roz­pad­lý­mi budo­va­mi ven­ko­va, ale tře­ba také více­mé­ně milou atmo­sfé­rou. Ta se doká­že pře­nést i na divá­ky a pod­le mě vydr­ží i dost dlou­ho po závě­reč­ných titul­cích.
Jako vel­ké plus kvi­tu­ji, že ve fil­mu nezní pořád doko­la otře­pa­né šlág­ry oné doby. Píseň od Beatles tu zazní jen jed­na (zkus­te hádat kte­rá...) přes­ně ve svůj pra­vý oka­mžik a pomů­že tak utvo­řit sil­ný závě­reč­ný moment (kte­rý by se v opa­ku­jí­cím „soun­d­trac­ku šede­sá­tek“ jinak asi tro­chu roz­ply­nul).
Velmi pří­jem­ný, tro­chu melan­cho­lic­ký, film, jehož pro­slu­ně­né zábě­ry vám hez­ky zkrášlí nad­chá­ze­jí­cí zimu v ČR.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Recenze - Alvin a Chipmunkové 320. července 2012 Recenze - Alvin a Chipmunkové 3 K! Teď jsem opravdu nas*anej, protože tenhle film jsem stahoval 2x (prvně byla hrozná kvalita, teďkon to bylo o něco lepší a dokonce i s dabingem...), ale říkám si... :D No nebudu sprostý […]
  • Hněv Titánů - 50 %28. března 2012 Hněv Titánů - 50 % Děj filmu sice začíná poklidně, aby se zanedlouho rozjela první z mnoha soubojů a bitev. Děj je dosti přímočarý, žádné velké převraty a změny se nekonají. Až na krátké oddychové […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Shake hands with the devil-Podat ruku ďáblovi-95%21. května 2011 Shake hands with the devil-Podat ruku ďáblovi-95% Shake hands with the devil:Failure of humanity in Rwanda. Tak se jmenuje kniha bývalého generála Roméa Dallaira, podle které byl roku 2007 natočen film se stejným názvem, v českém překladu […]
  • Cesta ven (2014)25. března 2015 Cesta ven (2014) Za film "Cesta ven" jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smyslu, že konečně někdo natočil snímek, který reflektuje aktuální problémy současnosti a neřeší jakousi pohádkovou virtuální […]
  • Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari)31. března 2008 Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari) Tak zase začal projekt 100. V rámci tohoto projektu se tentokrát chystám navštívit 5 filmů. Prvním je právě legendární Kabinet doktora Caligariho. Myslím, že je to zatím nejstarší film, […]
  • Monty Python A Svatý Grál27. února 2005 Monty Python A Svatý Grál Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recenze. Svatý Grál ale rozhodně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sledování některých […]
  • Cesta do Fantazie8. dubna 2003 Cesta do Fantazie Nádherný japonský animovaný film o lásce, bozích a a fantazii Cesta do Fantazie - Sen to Chihiro no kamikakushi - Miyazaki's Spirited Away  Tak máme v Čechách japonský animovaný […]
  • n200806141042 110. srpna 2008 Vlci (Skinwalkers) Otázka: „Co má společného tento film s filmem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykantropii.“ Příběh je, jak jste odhadli z úvodu, velmi prostý. Dvě skupiny vlkodlaků […]