King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi

King Kong - správ­ný film na vaši vel­kou LCD tele­vi­zi
Ohodnoťte člá­nek

Co si tak pus­tit v let­ním poča­sí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novin­ky v kinech nejsou až tak dob­ré. V mul­ti­ki­ně lehce nastyd­ne­te a chyt­ne­te rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat si něco do vaše­ho Blu-ray pře­hrá­va­če.

Jedním z fil­mů, se kte­rým zabi­je­te o víken­du celé odpo­led­ne je Jacksonův King Kong. Je tomu už nece­lých 10 let, co se, po úspě­chu s Pánem Prstenů, boha­tí pro­du­cen­ti dohod­li s tvůr­cem, kte­rý si v té době mohl nabíd­ky vybí­rat. Dohodli se, že nato­čí vel­ko­film, kte­rý si přál.

Digitální revo­lu­ce už pro­běh­la. Na Glumovi si ově­řil, že jeho dvor­ní herec  Andy Serkis doká­že oži­vit digi­tál­ní posta­vu. Do herec­ké­ho osa­ze­ní dosa­dil  hvězdy niž­ší záře a dopl­nil komi­kem.

Herecká sesta­va byla dána do hro­ma­dy a teď je na reži­sé­ro­vi to nej­těž­ší. Správně řídit všech­ny her­ce, aby se dopl­ňo­va­li. Pomocí počí­ta­čů vytvo­řit nejen počí­ta­čo­vé měs­to, ale ost­rov a samo­zřej­mě i King Konga, kte­rý je celý digi­tál­ní.

Dle mého názo­ru se to novozéland­ské­mu reži­sé­ro­vi poda­ři­lo. Je prav­da, že vydr­žet tří hodi­no­vý film v kině je doce­la záhul na tělo a výdrž, ale bohu­dík se člo­věk nenu­dí. Jak začá­tek, střed i závěr fil­mu je vel­mi uchva­cu­jí­cí. Jackson doká­že všech­ny her­ce i počí­ta­čo­vé prv­ky spo­jit do dob­ré­ho fil­mu, kte­rý zaujme na celý odpo­led­ne.

Na Blu-ray je samo­zřej­mě i čes­ký dabing. Když jsem ho tak poslou­chal, tak hla­sy mi k posta­vám a jejich her­cům sedě­li. David Novotný, Dana Černá a dal­ší dabé­ři v režii Martina Kolára vytvo­ři­li dabing, kte­rý neka­zí pocit z fil­mu.

Pro dlou­hé let­ní veče­ry je King Kong přes­ně ten pra­vý. Tři hodi­ny uběh­nou jako voda.

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray

Bitrate

KingKong

Screeny z Blu-ray

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - 60 %13. prosince 2012 Hobit: Neočekávaná cesta - 60 % V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Avengers 2 - první dojem27. dubna 2015 Avengers 2 - první dojem Avengers 2 je filmem, který je moderní akční, má příběh, nemá moc velkou myšlenku. Lidé budou určitě na film chodit, když se už natočilo hodně filmů před ním. Je to ale poslední??? […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů:Dvě věže13. ledna 2003 Pán prstenů:Dvě věže S bezmála měsíčním odstupem od „civilizovaného“ světa se i v naší zapadlé zemičce dne 16.1.2003 objeví pokračování veleúspěšného fantasy Pán prstenů. Kamera přelétá nad Mlžnými […]
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *