John Wick – čistokrevný akční balet

wick

Mám rád žánro­vé sty­lov­ky. Mám rád fil­my, kte­ré se zamýš­le­jí nad růz­ný­mi otáz­ka­mi. Mám rád fil­my, kte­ré pře­kra­ču­jí svo­je hra­ni­ce a zasa­hu­jí do více žánrů. Ale musí to fun­go­vat. A pro­to mám obec­ně vel­mi rád fil­my, kte­ré si na nic nehra­jí a nesna­ží se před­stí­rat, že jsou něco víc, než co oprav­du obsa­hu­jí.

Titul John Wick mě zau­jal díky Keanu Reevesovi. Poslední, co jsem s ním viděl, byl Constantin, a moje pově­do­mí o jeho herec­kých akti­vi­tách se od té doby cel­kem vytra­ti­lo. U Wicka mě zau­ja­la „obál­ka“, kte­rá při­po­mí­ná spíš něja­ké dra­ma jed­no­ho muže a přes­to­že náboj­ni­ce po natá­če­ní muse­li asi odvá­žet kami­o­nem, není na ní ani jed­na bou­chač­ka.

Dějová linie je napros­to jed­no­du­chá a není důvod v ní hle­dat coko­li navíc. Nájemný vrah na odpo­čin­ku prá­vě pohřbil svou man­žel­ku a chce si uží­vat živo­ta v ústra­ní. Nicméně samo­li­bý syná­tor zlo­či­nec­ké­ho rus­ké­ho bos­se mu ukrad­ne auto, s par­tič­kou dá Wickovi přes hubu a zabi­je jeho psa, kte­ré­ho dostal jako posmrt­ný dárek od man­žel­ky.

Od toho­to bodu by se moh­la roz­vi­nout nor­mál­ní dějo­vá linie zabi­já­ka, kte­rý jde pro­ti stov­kám dal­ších zabi­já­ků, aby puber­ťá­ko­vi uštědřil pořád­nou lek­ci.

John Wick tak činí. Prvním plu­sem je absen­ce jaké­ko­li milost­né záplet­ky, kte­rá by naše­mu hrdi­no­vi zastí­ra­la úsu­dek. Protože má obdo­bí smut­ku, nepů­so­bí to nijak umě­le. Co ale film vyzdvi­hu­je z prů­mě­ru akč­ních náře­zů, je pří­tom­nost obrov­ské spous­ty drob­ných nápa­dů a situ­a­cí, kte­ré z něj děla­jí pre­cis­ní sty­lo­vou jízdu, kte­rou si může akč­ní fanou­šek pouš­tět ne kvů­li poin­tě, ale kvů­li ono­mu zvlád­nu­tí jed­not­li­vých sek­cí fil­mu. Navíc si sní­mek vtip­ně hra­je s nej­růz­něj­ší­mi klišé akč­ních fil­mů a díky tomu­to nad­hle­du se zase posou­vá někam tro­chu dál.

Nebudu spo­i­le­ro­vat a zmi­ňo­vat ony drob­nůst­ky. Každý si asi najde tro­chu jiné – je jich tam oprav­du hod­ně. A když si u jed­no­ho fil­mu vzpo­me­nu na prv­ní­ho Bladea, Equilibrium (od té doby mám rád Ch. Balea), Leona, Ronina, Kurýra a mno­ho dal­ších, tak už to o něčem vypo­ví­dá.

Někomu může vadit to, jak je John Wick po celou dobu fil­mu glo­ri­fi­ko­ván jako nesku­teč­ně obá­va­ný nájem­ný vrah. Ovšem jeho peč­li­vě stři­že­ný hitman v šedé ves­tič­ce, oble­ku a s vou­sem si to zaslou­ží. Tohle není rutin­ní bou­chač, se kte­rým se sejde­te v bis­tru na tře­tí uli­ci. Tohle je aris­to­krat. John Wick, seznam­te se…

Blog auto­ra - http://jensovsky.blog.idnes.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • John Wick - 101 minut nenáročné filmové podívané13. května 2019 John Wick - 101 minut nenáročné filmové podívané Smutné probuzení do prázdného bytu Johna Wicka nenaplňuje žádnou radostí. Všechno mu připomíná milovanou ženu, která náhle umírá. John propadá smutku a chmurnou náladu v rozlehlém domě […]
  • John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu13. května 2019 John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu John Wick je zabiják na odpočinku, který by se nejraději zavřel ve svém domě a vzpomínal na mrtvou ženu. Přesto musel oprášit své zbraně a dát za vyučenou jedné partě lumpů. John to udělal […]
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
  • Matrix Reloaded - Wake up Neo... again.30. září 2018 Matrix Reloaded - Wake up Neo... again. Když před čtyřmi lety vpadl do kin film neznámé dvojice režisérů a scénáristů, který nás utvrdil v tom, že vše okolo nás je ve skutečnosti výplodem počítačového programu, jen málokdo mohl […]
  • Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník14. dubna 2019 Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník Když máte rádi animované filmy, když máte rádi filmy o bojových uměních a dozvíte se, že se chystá animovaný film o bojových uměních, začnete skákal radostí tak vysoko, že máte v ofině […]
  • Bez kalhot XXL - 50%20. července 2015 Bez kalhot XXL - 50% Po třech letech od prvního dílu přichází do českých kin jeho pokračování s názvem Bez kalhot XXL. Vážný příběh anebo zajímavou zápletku u tohoto filmu rozhodně nehledejte. Jedná se o […]
  • Vykolejená | Trainwreck [45%]14. srpna 2015 Vykolejená | Trainwreck [45%] Judd Apatow patří minimálně v Americe mezi komediální komerční jistoty. Jeho komedie, ať již ty, na kterých se podílí scenáristicky, režijně nebo je produkuje, vydělávají a díky tomu mu […]
  • Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla5. března 2015 Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla Když si Cheryl Strayedová rozvazuje tkaničku od pohorky, má už chůze po Pacifické dálkové trase plné zuby. Chce si především odpočinout. Jenže stačí trocha nepozornosti a k nejbližšímu […]
  • Komando na BLU-RAY30. června 2015 Komando na BLU-RAY Novinky to mají snadné. Na digitálních nosičích vychází půl roku po jejich kinové premiéře. Starší filmy to mají už těžší, je potřeba o nich napsat, protože je třeba jenom většina mladé […]
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]