Bez kalhot XXL - 50%

  •  
bez kalhot

Po třech letech od prv­ní­ho dílu při­chá­zí do čes­kých kin jeho pokra­čo­vá­ní s názvem Bez kalhot XXL. Vážný pří­běh ane­bo zají­ma­vou záplet­ku u toho­to fil­mu roz­hod­ně nehle­dej­te. Jedná se o odleh­če­nou let­ní road movie, kte­rá je urče­na nejen ženám, i když ty si ho asi vychut­na­jí jiným způ­so­bem než muži. Samotný pří­běh nava­zu­je na prv­ní díl poté, co Mike ukon­čil svou hvězd­nou kari­é­ru stripté­ra a dal­ší čle­no­vé striptér­ské sku­pi­ny mají podob­né úmys­ly. Ale jak to tak u stripté­ru cho­dí, chtě­jí svůj konec udě­lat ve vel­kém sty­lu. A tak se při­pra­vu­jí na posled­ní před­sta­ve­ní v Myrle Beach.

Film je pře­de­vším o vypra­co­va­ných posta­vách hlav­ních hrdi­nů, kte­ré se díky sluš­né cho­re­o­gra­fii hýbou jako sku­teč­ní pro­fí­ci. Na roz­díl od prv­ní­ho dílu je v něm více humo­ru a méně dra­ma­tic­kých oka­mži­ků. Legendární Magic Mike si ucho­vá­vá svůj šarm a ostat­ní čle­no­vé sku­pi­ny nezů­stá­va­jí poza­du. Především trio Tatum, Manganielo a Borner si své herec­ké role uží­va­jí, což oce­ní pře­de­vším ženy, pro kte­ré je pře­ce jenom ten­to film tro­chu více určen. Samotný Channing Tatum vychá­zí také ze svých zku­še­nos­tí z reál­né­ho svě­ta, kdy se živil nejen jako model, ale také prá­vě jako striptér.

Film je určen pro všech­ny, kdo mají rádi odleh­če­né kome­die, i když muži musí na chví­li odlo­žit svá ega a nechat si ho svým pro­tějškům užít plný­mi douš­ky. Dá se oče­ká­vat, že prá­vě muži jej budou v lep­ším pří­pa­dě hod­no­tit jako prů­měr­nou let­ní kome­dii pro odleh­če­ní a u někte­rých se občas nej­spíš setká­me s názo­ry, že je to odpad. Zato u žen se setká­me s vět­ším počtem klad­ných hla­sů a někte­ré jej budou pova­žo­vat za film, kte­rý je určen jen jim a chla­pi ať se jdou...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • ZAČALO NATÁČENÍ FILMU „MAGIC MIKE XXL“1. října 2014 ZAČALO NATÁČENÍ FILMU „MAGIC MIKE XXL“ 29. září začalo natáčení režiséra Gregory Jacobse „Magic Mike XXL“, ve kterém se vedle herců z prvního filmu objeví i nové hvězdy. Hvězdy filmu „Magic Mike“ Channing Tatum, Matt Bomer, […]
  • Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera.30. dubna 2019 Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera. Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
  • Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi25. února 2019 Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi Vznikl kultovní comics, oblíbený kreslený seriál (je mi 25 a stejně se na něj rád na Foxu kouknu), logicky se tak objevil i na stříbrném plátně. Ten, který měl dost odvahy představit […]
  • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
  • LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět31. ledna 2019 LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět Lego film, nejen pro ty nejmenší natočili slavní režiséři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří režírovali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas trakaře (2009) a 21 Jump Street […]
  • John Wick – čistokrevný akční balet3. března 2015 John Wick – čistokrevný akční balet Mám rád žánrové stylovky. Mám rád filmy, které se zamýšlejí nad různými otázkami. Mám rád filmy, které překračují svoje hranice a zasahují do více žánrů. Ale musí to fungovat. A proto mám […]
  • Vedlejší účinky - 60 %9. dubna 2013 Vedlejší účinky - 60 % Když se kamera zaměří na jedno z oken vysokého činžáku, čeká na diváka v poklidném bytě kaluž krve a krvavé stopy.  V manhattanském bytě se hraje hra o život. Ale než dojde ke zločinu, […]
  • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl […]
  • Madagascar 3 - Recenze - 100%23. června 2012 Madagascar 3 - Recenze - 100% Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování uspěšného dobrodružství nerozlučných zvířecích kamarádů. Musím říci, že toto pokračovaní mne […]
  • Dannyho parťáci 2 - tak znovu musí Dannyho parta vyloupit banku30. června 2019 Dannyho parťáci 2 - tak znovu musí Dannyho parta vyloupit banku Dannyho banda se po čas opět schází, ovšem ne zrovna dobrovolně. Majitel kasina, Terry Benedict, si nenechal líbit, že ho parta šikovných lupičů před pár lety připravila o pěkných pár […]