Ararat (2002)

Aratat

Atom Egoyan pat­ří mezi mé oblí­be­né reži­sé­ry (zís­kal si mě jed­no­ho veče­ra na čt2 sním­kem Exotica), ale z rela­tiv­ně skrom­né sbír­ky jeho fil­mů (není to roz­hod­ně něja­ký fil­mo­vý „gra­fo­man“) jsem roz­hod­ně nevi­děl všech­ny, což jsem se tak nějak roz­ho­dl napra­vit...
A kde začít jin­de než u fil­mu Ararat, popi­su­jí­cí­ho udá­los­ti, kte­ré se sta­ly přes­ně před 100 lety (a v pod­sta­tě rezo­nu­jí spo­leč­nos­tí dodnes). Ano, mlu­vím tu o armén­ské geno­ci­dě.
Nebyl by to ale Egoyan, kdy­by se oné lát­ky necho­pil po svém - tedy cel­kem ori­gi­nál­ně. Snímek se ode­hrá­vá ve více časo­vých rovi­nách, není roz­hod­ně chro­no­lo­gic­ky poja­tý a v úrov­ni „rok 1915“ se v pod­sta­tě oci­tá­me vel­mi krát­ce... Přesto film vypo­ví­dá o geno­ci­dě vel­mi dob­ře a pře­svěd­či­vě. Výsledkem je hod­ně sil­ný pří­běh s pasá­že­mi, kde asi nebu­de­te mít dale­ko k slzám (i když to vše je samo­zřej­mě jen film - což tady pla­tí dvoj­ná­sob, pro­to­že se v tom­to pří­pa­dě jed­ná o „film ve fil­mu“).
Na plo­še při­bliž­ně dvou hodin jsem se vůbec nenu­dil (a to se mi zpr­vu chtě­lo doce­la spát a měl jsem v plá­nu, že si dru­hou polo­vi­nu fil­mu nechám na příš­tě). Ocenit musím také herec­ké výko­ny, kdy na mě vel­mi dob­ře půso­bil „vete­rán“ Christopher Plummer, ješ­tě vět­ší vete­rán Charles Aznavour (scé­na s jabl­ky...), i mla­dý David Alpay. Nejlepší mi ale při­šel kanad­ský herec Elias Koteas (poto­mek řec­kých při­stě­ho­val­ců), kte­rý si stři­hl dvoj­ro­li, z nichž jed­na polo­ha pat­ři­la sadis­tic­ké­mu turec­ké­mu vojá­ko­vi jmé­nem Jevdet Bey, roz­ho­vor jeho posta­vy s reži­sé­rem Saroyanem pova­žu­ji za pomy­sl­ný vrchol fil­mu.
Na „mod­ré“ hod­no­ce­ní u ser­ve­ru ČSFD moc nedej­te, ona kolon­ka „váleč­ný“ patr­ně k tomu­to sním­ku při­táh­la lidi, kte­rým film typu Ararat moc nekon­ve­nu­je.
A když už nic jiné­ho, tak vás ten­to film může aspoň při­vést k dílu malí­ře Gorkyho...
A to nej­lep­ší na konec, film se dá shléd­nout zde 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Charles Aznavour1. října 2018 Charles Aznavour Charles Aznavour (arménsky: Շառլ Ազնավուր, * 22. května 1924, Paříž -1. října 2018) byl arménsko-francouzský šansoniér, zpěvák, písničkář, textař, herec, diplomat a podnikatel. Hrál nebo […]
  • Let (Flight) - 70 %9. února 2013 Let (Flight) - 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip […]
  • Star Trek VI: Neobjevená země19. února 2016 Star Trek VI: Neobjevená země Kirkova posádka ze Star Treku odchází tak, jak by si svůj odchod představoval asi každý – s plným nasazením, hrdostí, uznáním a dokonce i s potleskem. Hned na začátku film vtáhl do děje […]
  • Star Trek: Do temnoty: 90%24. května 2013 Star Trek: Do temnoty: 90% A už je to tady. Další úspěšný film. J.J. Abrams jde od úspěchu k úspěchu. Po seriálu Ztraceni začal s Mission Imposibble III. A svojí aktuální hvězdnou Star dokázal návrat ke klasickým […]
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli?10. června 2019 Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli? Možná by byli šťastnější, možná ne. Ale co když se takhle narodí jediný chlapec? Co když se narodí jako zvláštní anomálie ve světě, kde všichni žijí a umírají podle obyčejných pravidel? To […]
  • Muži, kteří nenávidí ženy (The girl with Dragon Tatto) - 68 %31. prosince 2011 Muži, kteří nenávidí ženy (The girl with Dragon Tatto) - 68 % Režisér David Fincher vsadil na námět z knihy Stiega Larssona a udělal dobře. Knížku vydalo nakladatelství Host s fotografiií hlavních filmových hrdinů na obálce. Kniha má přes 500 […]
  • Prokletý ostrov - Martin Scorsese umí i horory20. června 2019 Prokletý ostrov - Martin Scorsese umí i horory Jestli se vám někdy stalo, že jste se těšili na dovolenou a pak v euforii a spěchu zapomněli zabalit půlku věcí, nezoufejte. Pokud byste totiž měli někdy skončit na ostrově Shutter, můžete […]
  • Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.10. února 2019 Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 2. Robot musí uposlechnout příkazu člověka, kromě těch případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě těch případů, kdy […]
  • 12 Opic24. března 2003 12 Opic Představte si, že v roce 1996 svět postihla strašlivá katastrofa, většina lidí vymřela, a vy musíte žít spolu s kdovíkolika dalšími nešťastníky kdesi pod zemí. Píše se rok 2035. Všichni […]
  • STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě 20. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě Po čtyřech televizních seriálech, 11 filmech a bezpočtu vesmírných snů, zažijí diváci poprvé Star Trek trojrozměrný. Ve filmu „Star Trek” z roku 2009 vyrazila skupina každopádně slibných, […]