Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013

f61fc80ce0 96558735 o2

Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v pod­sta­tě tím samým, co byla ta prv­ní, tak­že by o ní pla­ti­lo zhru­ba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v pod­sta­tě o jeden film roz­pů­le­ný - patr­ně z důvo­du divác­ké sne­si­tel­nos­ti - na dvě čás­ti.

Trier do fil­mu jis­tě hod­ně inves­to­val a beze­spo­ru jej lze pova­žo­vat za jeden z vrcho­lů tvor­by toho­to podiv­né­ho dán­ské­ho fil­ma­ře. S divá­kem hra­je zvlášt­ní hru, kdy mu dovyprá­ví pří­běh nym­fo­man­ky Joe, kte­rý si lze takřka libo­vol­ně inter­pre­to­vat. Chvílemi se zdá, že se jed­ná o pří­běh ženy, jejíž sexu­ál­ní život nahra­zu­je prázd­no­tu opuš­tě­ní, chví­le­mi o pří­běh boje se závis­los­tí na sexu, apod. Těžko říci, co je přes­něj­ší, mož­ná nic, ale také mož­ná od vše­ho něco.
Film je opět zvlášt­ním sou­hr­nem růz­ných život­ních scén, z nichž oprav­du důle­ži­tých pro děj je jen mini­mum. Kdyby Trier veš­ke­rý svůj takřka 5 hodi­no­vý mate­ri­ál sestří­hal do 2 hodi­no­vé­ho fil­mu, tak by se zase nic tak hroz­né­ho nesta­lo.
Nesestříhal však, což beru jako sou­čast urči­té hry s divá­ky, ve kte­ré pokra­ču­je dále i tře­ba vrstve­ním růz­ných odka­zů na své před­cho­zí fil­my (Antikrist - dítě na bal­kó­ně během sně­že­ní, vlo­že­ní zábě­ru ze seri­á­lu Království, apod...), je toho sku­teč­ně dost a Trier má podob­né „hry“ urči­tě rád.
Co ale říci pře­de­vším - film je nato­čen vel­mi odb­ře a o to konec­kon­ců v kine­ma­to­gra­fii jde až v prv­ní řadě, ne? 🙂

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru […]
  • Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze – 80%28. září 2018 Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze – 80% Když v roce 1890 vydal Oscar Wilde Obraz Doriana Graye, vyvolal tím rozruch a nevoli čtenářů, pohoršených nad amorálností románu. O rok později proto publikoval novou, mírně upravenou […]
  • Idioti (Idioterne 1998)20. června 2012 Idioti (Idioterne 1998) Film Idioti je snímkem, který režiséra Triera už nadobro proslavil (minimálně v mých očích). Jedná se pravděpodobně o vrcholné dílo manifestu Dogma 95 (upuštění od akčních scén, […]
  • Armageddon - Nový York dostává šutrákem7. srpna 2018 Armageddon - Nový York dostává šutrákem Taxem si bláhově myslel... ne, lepší výraz je doufal jsem, že oproti Drtivému dopadu se Bruce Willis vytáhne a předvede sice akční, ale v kramflecích festovní scifárnu. Teď, když jsem […]
  • Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray5. listopadu 2016 Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray Den nezávislosti vyšel na digitálních nosičích. Vyšel nejen druhý díl, ale i první. V tomto článku se budu věnovat druhému dílu. Recenzi film jsem ohodnotil celými 80 %, co značí, že to […]
  • Fantastická čtyřka5. dubna 2016 Fantastická čtyřka Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych zrecenzoval jeden z loňských neúspěšných filmů. Fantastická čtyřka je k tomu určená. Komiks, který má svojí slavnou historii, je konkurentem […]
  • Lék na život - 65 %14. února 2017 Lék na život - 65 % Každý chce ve svém životě mít úspěch a stejně tak to chce mít i Američan Lockhart. Je sice mladý, ale je také velmi ambiciózní manažer, který si je jist svými úspěchy a postupem v práci. […]
  • whitedot629. srpna 2002 DEVIL'S ADVOCATE - ĎÁBLŮV ADVOKÁT Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […]
  • Den nezávislosti: Nový útok - 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, […]
  • King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi10. srpna 2015 King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi Co si tak pustit v letním počasí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novinky v kinech nejsou až tak dobré. V multikině lehce nastydnete a chytnete rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *