Magický hlas rebelky (2014)

rebelka

Marta Kubišová, hudeb­ní sym­bol let šede­sá­tých (v Československu), něko­li­ka­ná­sob­ná zla­tá sla­vi­ce (z doby, kdy ta sou­těž - jak pev­ně věřím - ješ­tě měla něja­kou vypo­ví­da­cí hod­no­tu) a disi­dent­ka, se před­sta­vu­je v doku­men­tu Olgy Sommerové jako oso­ba mno­ha tvá­ří.

Částečně její osud může souznit s živo­tem Sidonie Nádherné, kte­rou v jed­nom před­sta­ve­ní hra­je, čás­teč­ně je její osud i para­le­lou k vývo­ji v Československu. Sommerová kva­lit­ní doku­men­tár­ní fil­my dělat umí, o tom nemů­že být spo­ru (Máňa, Sametoví lidé,..), nicmé­ně v pří­pa­dě Magického hla­su rebel­ky mi při­šlo, že by neby­lo zce­la od věci, kdy­by autor­ka šla tro­chu více Kubišové pod kůži a pood­kry­la více z její­ho živo­ta. Během sle­do­vá­ní doku­men­tu mi totiž v hla­vě naběh­lo něko­lik mož­ných otá­zek, na něž jsem ale odpo­věď bohu­žel nedo­stal. Jmenovitě se tře­ba Sommerová vyhnu­la vzta­hu Kubišová - Vondráčková. Celkem by mě také zají­ma­lo, čím se Kubišová živi­la za nor­ma­li­za­ce (vím, ve fil­mu zazní, že lepi­la pyt­lí­ky, ale to urči­tě nedě­la­la pořád, pro­to­že její dce­ra se zmi­ňu­je, že v osm­de­sá­tých letech byla v jakési kan­ce­lá­ři, o jakou prá­ci šlo?).

Z mého hle­dis­ka to tedy doko­na­lý por­trét osob­nos­ti není, záro­veň je to vše ale pozo­ru­hod­ně efek­tiv­ně nato­če­no a film tak Kubišovou - zce­la po prá­vu - před­sta­vu­je jako neú­nav­nou a nekom­pro­mis­ní bojov­ni­ci za život ve své morál­ní oprav­do­vos­ti.
O kom dal­ším to v čes­kém pro­stře­dí může­me říci?

Některé scé­ny mi při­šly až jako­by depre­siv­ně zábav­né. Jek vidět, že lec­če­mu se po letech zasmě­je i sama Kubišová, dob­rým pří­kla­dem je část, kdy vyprá­ví o tom, jak se v met­ru bavi­la setřá­sá­ním poli­cis­tů, kte­ří ji měli špe­ho­vat :).
A bez zají­ma­vos­ti jis­tě není, že film se čás­teč­ně finan­co­val i „crowd­fun­din­gem“.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Magický hlas rebelky - video z novinářské konference23. července 2014 Magický hlas rebelky - video z novinářské konference
  • Magický hlas rebelky - fotky z novinářské konference21. července 2014 Magický hlas rebelky - fotky z novinářské konference Fotky ve větším rozlišení najdete na našem partnerském serveru 10Mpix.cz.
  • Magický hlas rebelky - 80 %18. července 2014 Magický hlas rebelky - 80 % Režisérka dokumentárních filmů Olga Sommerová se po natočení úspěšného snímku Věra 68 pustila v roce 2013 do dalšího natáčení o výjimečné ženě, a to o Martě Kubišové. Ta je nejen známou […]
  • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […]
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […]
  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě28. března 2019 Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě Na novinářské projekci a následné tiskové konferenci představili tvůrci nový film s názvem “Teroristka“. Hlavní roli učitelky v důchodu, které se rozhodne k neobvyklému životnímu kroku, […]