Magický hlas rebelky (2014)

rebelka

Marta Kubišová, hudeb­ní sym­bol let šede­sá­tých (v Československu), něko­li­ka­ná­sob­ná zla­tá sla­vi­ce (z doby, kdy ta sou­těž - jak pev­ně věřím - ješ­tě měla něja­kou vypo­ví­da­cí hod­no­tu) a disi­dent­ka, se před­sta­vu­je v doku­men­tu Olgy Sommerové jako oso­ba mno­ha tvá­ří.

Částečně její osud může souznit s živo­tem Sidonie Nádherné, kte­rou v jed­nom před­sta­ve­ní hra­je, čás­teč­ně je její osud i para­le­lou k vývo­ji v Československu. Sommerová kva­lit­ní doku­men­tár­ní fil­my dělat umí, o tom nemů­že být spo­ru (Máňa, Sametoví lidé,..), nicmé­ně v pří­pa­dě Magického hla­su rebel­ky mi při­šlo, že by neby­lo zce­la od věci, kdy­by autor­ka šla tro­chu více Kubišové pod kůži a pood­kry­la více z její­ho živo­ta. Během sle­do­vá­ní doku­men­tu mi totiž v hla­vě naběh­lo něko­lik mož­ných otá­zek, na něž jsem ale odpo­věď bohu­žel nedo­stal. Jmenovitě se tře­ba Sommerová vyhnu­la vzta­hu Kubišová - Vondráčková. Celkem by mě také zají­ma­lo, čím se Kubišová živi­la za nor­ma­li­za­ce (vím, ve fil­mu zazní, že lepi­la pyt­lí­ky, ale to urči­tě nedě­la­la pořád, pro­to­že její dce­ra se zmi­ňu­je, že v osm­de­sá­tých letech byla v jakési kan­ce­lá­ři, o jakou prá­ci šlo?).

Z mého hle­dis­ka to tedy doko­na­lý por­trét osob­nos­ti není, záro­veň je to vše ale pozo­ru­hod­ně efek­tiv­ně nato­če­no a film tak Kubišovou - zce­la po prá­vu - před­sta­vu­je jako neú­nav­nou a nekom­pro­mis­ní bojov­ni­ci za život ve své morál­ní oprav­do­vos­ti.
O kom dal­ším to v čes­kém pro­stře­dí může­me říci?

Některé scé­ny mi při­šly až jako­by depre­siv­ně zábav­né. Jek vidět, že lec­če­mu se po letech zasmě­je i sama Kubišová, dob­rým pří­kla­dem je část, kdy vyprá­ví o tom, jak se v met­ru bavi­la setřá­sá­ním poli­cis­tů, kte­ří ji měli špe­ho­vat :).
A bez zají­ma­vos­ti jis­tě není, že film se čás­teč­ně finan­co­val i „crowd­fun­din­gem“.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Magický hlas rebelky - video z novinářské konference23. července 2014 Magický hlas rebelky - video z novinářské konference
  • Magický hlas rebelky - fotky z novinářské konference21. července 2014 Magický hlas rebelky - fotky z novinářské konference Fotky ve větším rozlišení najdete na našem partnerském serveru 10Mpix.cz.
  • Magický hlas rebelky - 80 %18. července 2014 Magický hlas rebelky - 80 % Režisérka dokumentárních filmů Olga Sommerová se po natočení úspěšného snímku Věra 68 pustila v roce 2013 do dalšího natáčení o výjimečné ženě, a to o Martě Kubišové. Ta je nejen známou […]
  • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […]
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]