JASMÍNINY SLZY - Blu-ray

Graf

Je tomu už více než půl roku, kdy šel posled­ní film Woodyho Allena do kin. Samozřejmostí bylo v této době i napsá­ní recen­ze k pre­mi­é­ře fil­mu v kinech. Filmové recen­ze se zhos­ti­la naše redak­tor­ka Karolína Černá. Zopakujte si tedy recen­zi v něko­li­ka cita­cích:

Scénář si napsal Woody Allen sám, tak jak to ostat­ně udě­lal u vět­ši­ny svých fil­mů. Ženy jsou pro něj inspi­ra­cí, o tom není pochyb. Příběh Jasmine a Ginger není pří­liš kom­pli­ko­va­ný a je hod­ně blíz­ko rea­li­tě. Allen osvěd­čil svou výbor­nou zna­lost žen, kte­ré se pohy­bu­jí ve svě­tě bohat­ství a sou­čas­ně se dostá­va­jí stá­le více mimo reál­ný svět.  Vztah k penězům, vztah k part­ne­rům, roze­znat svět snů od rea­li­ty a pře­de­vším umět si pora­dit v kri­tic­kých situ­a­cích a je to, co obě sest­ry odli­šu­je. Nejsou to jen zku­še­nos­ti a štěs­tí, ale jejich schop­nost pře­ko­ná­vat pro­blémy a umě­ní pou­čit se ze svých chyb.  Už to není jen pří­běh jed­né ženy a jejích pro­blé­mů, ale ukáz­ka dvo­jí­ho život­ní­ho pří­stu­pu.

Svět prak­tic­ké Ginger je nao­pak nedo­ko­na­lý, je tu prá­ce, málo peněz a muži, kte­ří pijí pivo a kou­ka­jí se na tele­vi­zi. Vypadá to tak oby­čej­ně, že to Jasmine nesná­ší.  Její názor však sest­ra Ginger nechá­pe. Co pro­ti její­mu nápad­ní­ku může někdo mít. “Je sexy a nekra­de“, říká na jeho obha­jo­bu. Je to krát­ké a výstiž­né.

Celá recen­ze je zde.

Teď tro­cha k Blu-ray. Je veli­kou ško­dou, že digi­tál­ní nosič obsa­hu­je pou­ze film, žád­né bonu­sy. Za ceny nece­lých 500Kč tedy dosta­ne­me to, co šlo v kině. Samozřejmostí je čes­ký dabing, kde je pou­ži­to zave­de­ných hla­sů, tj. Simona Postlerová pro hlav­ní posta­vu Jasmine hra­nou Cate Blanchett. Další her­ci v tom­to fil­mu nejsou až tak zná­mí, a tak není vel­kou ško­dou, že nejsou dabo­vá­ni ihned tím nej­za­ve­de­něj­ší­mi dabé­ry. Alec Baldwina mlu­ví Zdeněk Mahdal a samo­zřej­mos­tí je účast dabin­go­vé­ho cha­me­le­ó­na (mimo­zemš­ťa­na Alzáka) Bohdana Tůmy.

V obra­zu je krás­ně vidět ana­lo­go­vý zdroj fil­mu, a tak jsem veli­ce rád, že má film i na blu-ray fil­mo­vé zrno. Jde to k pro­spě­chu celé­ho sním­ku. Je to radost pohle­dět, když víme, že Woody Allen stá­le natá­čí na kame­ru se sta­rým fil­mem. I když při­znej­me, že film pro­šel něko­li­ka barev­ný­mi korek­ce­mi, kte­ré obraz zabar­vi­lo do zla­ta­vě žlu­té. Vše vidí­te ve scre­e­nech z fil­mu.

Pro fanouš­ky Woddyho Allena je tedy film nut­nos­tí i za cenu kolem 500 Kč. Je ale ško­da, že je blu-ray bez žád­ných bonu­sů, a tak si ho urči­tě  více lidi kou­pí, když se cena tro­cha sní­ží.

Bitrate

Graf

 

Screeny z blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

Za půj­če­ní toho­to Blu-ray děku­je­me spo­leč­nos­ti Music Stall s.r.o.

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % 28. července 2013 Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % Elegantní dáma Jasmine (Cate Blanchett), která přilétá ke své nevlastní sestře Ginger (Sally Hawkins) do San Franciska, chce začít nový život. Už v letadle však musí její spolucestující […]
  • Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego22. února 2019 Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny […]
  • Café society - 50 %19. září 2016 Café society - 50 % Nemohu si pomoci, ale mladíček Bobby Dorman mě ničím nezaujal a celkem nechápu, jak se tento nejistý a váhavý mladíček mohl stát majitelem prosperujícího podniku v New Yorku. Jeho rodiče […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Iracionální muž (Irrational Man) - 55%27. července 2015 Iracionální muž (Irrational Man) - 55% Abe Lucas(Joaquin Phoenix) bere své povolání profesora filosofie jako běžnou rutinu a život ho nebaví. Není to ale žádná výjimka. Filosofové už po mnoho let hledají marně teorii, která by […]
  • Pořád jsem to já - 75 %9. dubna 2015 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […]
  • Ant-Man - 90 %14. července 2015 Ant-Man - 90 % Po dlouhých odkladech. Po skoro desíti letech, 8, začíná fáze 3 filmech Marvelu. Druhý největší filmový pokus, po Strážcích Galaxie, je Ant-Man. Patří do vesmíru Avengers. Je kolegou […]
  • Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)24. ledna 2013 Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka) Odkud se vzala Vaše touha točit filmy? To je touha, která se se mnou táhne již od dětství. Vždy jsem ráda tvořila příběhy a mám ráda, když osloví i mě. Moje záliba ve fikci pramení […]
  • Kolo zázraků - O filmu9. ledna 2018 Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při natáčení filmu Annie Hallová (1977). Na toto místo má mnoho šťastných vzpomínek, když tam chodil […]
  • Kolo zázraků - 70 %22. prosince 2017 Kolo zázraků - 70 % Tento nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech 20. století v zábavním parku na Comey Islandu. Do kulis pestrobarevných atrakcí spolu s přeplněnou pláží zasadil Allen […]