Breathe In (2013)


Když je člo­věk ner­vóz­ní tak není na ško­du zavřít na chví­li oči..., zhlu­bo­ka se nadechnou,....a poslé­ze vydech­nout ústy. Prý to fun­gu­je, aspoň na Guye Pearce v roli živo­tem tro­chu otrá­ve­né­ho uči­te­le hud­by Keitha. Bodejď by také nebyl nále­ži­tě ner­vóz­ní, když se mu po bytě pro­me­ná­du­je mla­dá Sophie, kte­rou si zde zahrá­la sice už ne zrov­na mla­dá (Sophie by mělo být 18), ale stá­le vel­mi mla­dě vyhlí­že­jí­cí Felicity Jones, kte­rá se zde obje­vi­la na stu­dij­ním poby­tu. Co čert ješ­tě nechtěl, tak Sophie je vel­mi talen­to­va­ná kla­ví­rist­ka a na svůj věk půso­bí i cel­kem vyzrá­le a dospě­le, což vytvá­ří vel­ký kon­trast s Keithovou dce­rou (Mackenzie Davis), kte­rá se po vět­ši­nu fil­mu cho­vá jako puber­tál­ní telát­ko, a také se stár­nou­cí man­žel­kou (Amy Ryan).
Film Breathe In není sním­kem, kte­rý by bořil hra­ni­ce kine­ma­to­gra­fie, ale jed­ná se o poměr­ně komor­ní pří­běh zob­ra­zu­jí­cí slo­ži­té vzta­hy v jed­né rodin­ce, na kte­rou pří­chod Sophie zapů­so­bí tro­chu jako kata­ly­zá­tor dal­ších udá­los­tí. Co bych fil­mu tro­chu vyče­tl je snad jen let­mé nastí­ně­ní postav a vztah mezi nimi, pro­to­že to je téma, se kte­rým reži­sér Drake Doremus pra­cu­je jako se stě­žej­ním moti­vem. Velmi se mi ale líbi­la kame­ra, oce­nil bych i vhod­ně zvo­le­nou hud­bu. Největší plus bych ale spat­řo­val v her­cích, kte­ří jsou vel­mi pře­svěd­či­ví.
Ve výsled­ku byl pro mě film Breathe In vel­mi pří­jem­ných pře­kva­pe­ním, kte­ré se nebu­du zdrá­hat dopo­ru­čit komu­ko­li, kdo má rád tako­vé ty cit­li­věj­ší fil­my o lid­ském nit­ru. Snímek se zao­bí­rá otáz­kou, zda sou­čas­ný stav je tím koneč­ným štěs­tím, kte­ré jsme si přá­li tře­ba před dese­ti lety a zda na nás někde neče­ká něco lep­ší­ho....

 

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]
  • Birdman – óda na filmovou radost3. února 2015 Birdman – óda na filmovou radost Tu a tam, jen velmi výjimečně, se objeví film, který v nejlepším slova smyslu šokuje svým novátorstvím, příběhem, ztvárněním i hereckými výkony.  Birdman je přesně takový film a tudíž není […]
  • Teorie všeho - Jaké je být Jane26. února 2015 Teorie všeho - Jaké je být Jane Ke ztvárnění Jane Hawking potřebovali filmaři herečku, která bude sice bojovat s méně fyzickými překážkami, ale se značným počtem těch psychických, když bude ztělesňovat pilíř, který […]
  • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […]
  • Centrální inteligence - 45 %19. června 2016 Centrální inteligence - 45 % Když pracovat pro CIA, pak jedině s Bobem Stonem. Tenhle chlapík má v sobě schované trpké zkušenosti s šikanou na střední škole, ale jeho minulost dávno zmizela v propadlišti dějin a teď […]
  • Teorie všeho - Přehled26. února 2015 Teorie všeho - Přehled Ať už se zdá život být jakkoliv špatným, tam, kde je život, tam je naděje. – Stephen Hawking Teorie všeho je mimořádný a povznášející příběh jednoho z největších žijících mozků, […]
  • Likvidátor - Děj je ohraný jak deska Yesterday v motorestovém džuboxu21. března 2019 Likvidátor - Děj je ohraný jak deska Yesterday v motorestovém džuboxu Dejme tomu, že máte smlouvu s Arnoldem Schwarzeneggerem na titulní roli v akčním filmu, a vůbec žádný nápad. Co s tím? Nezbývá než opisovat, kde se dá, a stvořit tak slepenec. Eraser je v […]