Maturita (2013)

Matr

Jaká to hrůza!

Pardon, musel jsem si tro­chu ule­vit...

Jsou fil­mo­vá před­sta­ve­ní, kde vám roz­dá­va­jí před pro­jek­cí růz­né dár­ko­vé před­mě­ty (před fil­mem Štěstí jsem dostal úhled­ný balí­ček kapes­níč­ků, prý se u toho bre­čí štěs­tím - nebre­čí...), ve 3D kině dokon­ce pro­půj­čí 3D brý­le... Před pro­jek­cí sním­ku Maturita se neroz­dá­va­lo nic, a to je sto­pro­cent­ně chy­ba! Dokáži si živě před­sta­vit, že leckterý zblou­di­lý divák by oce­nil pří­tom­nost čeho­si pro film tak prak­tic­ké­ho, jako je tře­ba pyt­lík na zvra­ce­ní, či něja­ké psy­cho­t­rop­ní lát­ky, kte­ré by mu umož­ni­ly ten­to 87 minu­to­vý stras­tipl­ný záži­tek smys­lu­pl­ně pro­žít.

Bohužel.

Schválně jsem se sna­žil na fil­mu najít něco pozi­tiv­ní, což bylo vel­mi těž­ké, ale nako­nec se mi jed­na věc nalézt poda­ři­la, a to závě­reč­né titul­ky. Skutečně, na těch se tvůr­cům nic zka­zit nepo­da­ři­lo (a zmín­ka o tom, že film byl nato­čen bez jaké­ho­ko­liv gran­tu a dota­ce také potě­ší, to mi tedy spa­dl kámen ze srd­ce..).
Těch nepo­da­ře­ných věcí je ovšem dale­ko víc.
Předně vůbec nemá smy­sl mlu­vit o něja­kém pří­bě­hu. Jakousi jed­no­tí­cí lin­ku film asi má, ale je bohu­žel tak blbá, že se s ní nemá ani smy­sl zao­bí­rat. Asi takhle: Parta žáků matu­ru­je. Nechce se jim učit. Mají spo­lu sex. Pijí alko­hol. Požívají psy­cho­t­rop­ní lát­ky (a na divá­ky nic nezby­de!!). Hackují počí­tač MŠMT. Hodně sní. Střílí se tam jako u Stalingradu. Maturují.

Pokud sku­teč­ně uva­žu­je­te na film jít, tak výše uve­de­ný seznam napsa­ný kur­zí­vou neber­te jako spo­i­ler. O něco tako­vé­ho tady sku­teč­ně nejde, tady se pohy­bu­je­me na zce­la jiném hřiš­ti (pokud jsme si tedy vůbec nespletli sport). Stejně tak se nemá smy­sl bavit o režii, prak­tic­ky nee­xis­tu­je. I sku­pi­na zfe­to­va­ných rasta­fa­ri­á­nů by asi odved­la pro­fe­si­o­nál­něj­ší prá­ci (a pokud ne, tak by aspoň zby­lo na ty psy­cho­t­rop­ní lát­ky pro divá­ky...). Chvilku jsem váhal, zda mezi pozi­ti­va dát „výkon“ kame­ra­ma­na, kte­rý občas svůj digi­tál pra­po­div­ně ostří a sví­tí, že mís­ty moc není poznat co se to děje - ano, to je totiž v mno­ha pří­pa­dech fil­mu sku­teč­ně pozi­tiv­ní aspekt, ale úmy­sl­né to asi neby­lo.

Jistě, u fil­mu se dá lec­če­mu zasmát. Bohužel, mám dojem, že je to na mís­tech, kde tvůr­ci žád­ný smích ani nepřed­po­klá­da­li. Naopak, mís­ta, kde by se smát mělo, stří­dá jen zou­fa­lý divá­kův výraz a tou­ha SKUTEČNĚ u toho vcho­du dostat pyt­lík na zvra­ce­ní. Ve sluš­né spo­leč­nos­ti se totiž na zem nezvra­cí, ne tedy, že by to nějak vadi­lo, kinosál byl prak­tic­ky prázd­ný...

Film Maturita je tak podob­nou „zába­vou“ jako je tře­ba nabo­dá­vá­ní sebe sama na kůl, či kávo­vý dýchá­nek s Hitlerovými. Za urči­tých okol­nos­tí to tedy může být cel­kem fajn.... :).

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Taxi 121 - 50 %2. září 2016 Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, […]
  • Krásno - 60%27. ledna 2014 Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šumperku, vrací se vzpomínkami zpět k dětským zážitkům a k neobjasněné smrti maminky Michala. […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]
  • Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer8. února 2017 Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer Koncem Ledna měla premiéru romantická komedie Miluji tě modře. Scénář vznikl před jedenácti lety a napsal ho Jaroslav Papoušek, který se jeho realizace už ale nedožil. A tak ležel v […]
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […]