Sedm psychopatů - 60 %

7Psych

Jestli se scé­ná­ře píšou pod­le recep­tu, kte­rý nám před­vá­dí scé­náris­ta Marty (Colin Ferrell), pak to musí být dost stras­tipl­ná prá­ce. Teprve vlast­ní drs­né zážit­ky, hro­ma­da mrt­vol a psy­cho­pa­ti za kaž­dým rohem dáva­jí tu správ­nou míru inspi­ra­ce pro tvor­bu scé­ná­ře. Nebo to tak není?

Každopádně scé­náris­ta Marty nemá jed­no­du­chý život, zvláš­tě když mu ho kom­pli­ku­jí jeho kama­rá­di a přá­te­lé v nou­zi. Billy (Sam Rockwell) je herec bez angaž­má, ale s bláz­ni­vý­mi nápa­dy. Pořádně pro­říz­nu­tou pusou doká­že sobě i  Martymu zkom­pli­ko­vat život svou nátu­rou psy­cho­pa­ta. A dru­hý kama­rád Hans (Christopher Walken) půso­bí cel­kem seri­óz­ně, ale za tvá­ří milu­jí­cí­ho man­že­la je také poda­ře­né kvít­ko a tak tro­chu psy­cho­pat. Živí se kra­de­ním psů. Je to doce­la dob­rá zába­va ukrást psa a vrá­tit ho za odmě­nu maji­te­lům. Ale ukrást psa cho­le­ric­ké­mu psy­cho­pa­to­vi Charliemu (Woody Harrelson) se sku­teč­ně nevy­pla­tí. Začíná honič­ka a násled­ně stří­leč­ka, krev a mrt­vo­ly. Do toho vše­ho se při­mo­tá ješ­tě jeden psy­cho­pat na inze­rát a na jeden fil­mo­vý scé­nář  je nasbí­rá­no bláz­ni­vých i kru­tých scén dosta­tek..

Jestli se reži­sér a scé­náris­ta Martin McDonagh někde inspi­ro­val, pak jsou to fil­my Quentina Tarantina nebo Guye Ritchieho. Dokáže si dělat legra­ci v nejmé­ně vhod­ných chví­lích, hrdi­no­vé trou­sí slov­ní naráž­ky i vtíp­ky a smrt je jako chle­ba na krá­mě. Když ode­z­ní scé­na plná napě­tí a nási­lí, pak se děj pře­ne­se do klid­né tvůr­čí atmo­sfé­ry nad psa­ním scé­ná­ře. Nechybí kýčo­vi­tý západ slun­ce nad pus­tou kra­ji­nou, ani nacvi­če­ná pac od ukrad­nu­té­ho psí­ka.

Martin McDonagh je zku­še­ný autor diva­del­ních her a jeho dia­lo­gy umož­ňu­jí her­cům ve fil­mu balan­co­vat na hra­ně prav­dy a nad­sáz­ky. To dodá­vá fil­mu oso­bi­tý styl, kte­rý roz­dě­lí divá­ky na dvě sku­pi­ny. Na ty, kte­rým se film nebu­de líbit pro jeho drs­né scé­ny, uži­tí nási­lí i pro bláz­ni­vý námět s psy­cho­pa­ty. Autoři fil­mu však vsa­di­li na divá­ky, kte­ří na drs­né pří­běhy cho­dí, kte­ří umí oce­nit vtip­né hláš­ky, nad­sáz­ku a ve své fil­mo­vé pamě­ti najdou paro­do­va­né scé­ny z jiných fil­mů. Smrt není brá­na moc váž­ně. Všichni pře­ci vědí, že je to jen film.

Více na Kritiky.cz
Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejic...
Lincoln speciál - část 1 Velikost Abrahama Lincolna – jeho zanícení a lidskost – se plně projevila v posledních měs...
Princezna a pilot - 90% Díky Animefestu lze vidět japonskou animaci, která se moc často nevídí. . Prozatím jsem vidě...
Aquaman - Recenze - 80% Chlap co mluví s rybama....No tak trochu jo, ale rozhodně ještě mnohem víc. Aquaman je film ins...
Tomb Raider - Recenze - 70% Mladá naivní slečna Lara Croft (Alicia Vikander) se snaží postavit v 21 letech na vlastní nohy...

Film je nato­čen a sestři­hán v pří­jem­ném tem­pu. Divák nemá moc času se nudit a je nucen neu­stá­le sle­do­vat, jak se děj zauz­lu­je. Některé drs­né scé­ny zasko­čí svou rych­los­tí a pří­mo­ča­ros­tí, jiné už pře­dem divák oče­ká­vá. Do rolí psy­cho­pa­tů se poda­ři­lo reži­sé­ro­vi vybrat her­ce s leh­kou dáv­kou sebe­i­ro­nie i věro­hod­nos­ti. Psychopati jsou v jejich podá­ní pří­tul­ní a cel­kem sym­pa­tič­tí chla­pí­ci, jen nesmí mít při  ruce žád­nou zbrań. Colin Ferrell měl co dělat, pro­to­že jeho role scé­náris­ty mu dovo­li­la jen balan­co­vat mezi úna­vou po pořád­né opi­ci nebo bez­rad­nos­tí nad nepo­psa­ným papí­rem.

Sedm psy­cho­pa­tů je bláz­ni­vá tragi­ko­me­die, kte­rou nesmí­te brát moc váž­ně.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Messenger (2009)27. července 2014 The Messenger (2009) Válka je svinstvo, takřka nikdo ji nikdy nechce, přesto existuje a je stará asi jako lidstvo samo. Pozitivní vize humanitně uvažujících jedinců z počátku dvacátého století s poukazem na […]
  • Hugo a jeho velký objev (50%)15. února 2012 Hugo a jeho velký objev (50%) Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […]
  • True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)31. března 2014 True Detective (Temný případ, tv seriál 2014) Stane se dost odpudivá vražda, neznámá holka je nalezana nahá (a mrtvá) u jakéhosi hororově vyhlížejícího stromu s prapodivným parožím na hlavě. A kolem se povalují takové zvláštní, jakoby […]
  • RoboCop [80%]18. února 2014 RoboCop [80%] Málokterý snímek si zaslouží remake méně než kultovní klasika Robocop. Surové akční scifi Paula Verhoevena z roku 1987 patří dnes k těm největším klasikám žánru a to nejen díky i na svojí […]
  • Grimsby - 40 %7. března 2016 Grimsby - 40 % Nobby a Sebastian jsou bratři, které spojují radostné i smutné zážitky z dětství .  Po letech odloučení se jejich cesty opět setkávají a začíná období bláznivých dobrodružství, které jsou […]
  • Diktátor (2012)4. června 2012 Diktátor (2012) Zámožný herec, a bůhvíco ještě, pocházející z ortodoxní židovské rodiny - Sacha Baron Cohen - je zpět. Tentokráte se po svých inkarnací do těl Aliho G, Borata a homosexuální hvězdy Bruna […]
  • Kniha džunglí - 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí - 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]
  • vetrelec20. května 2012 Vetřelec „Je to dokonalý organismus, nezaťížený pocity, falešnou morálkou a podvědomím.Jeho dokonalosti se může vyrovnat jen jeho zrudnost.“ Budoucnost.nákladní remorkér 180 924 609 pluje tichým […]
  • WOODY HARRELSON6. června 2018 WOODY HARRELSON WOODY HARRELSON (Beckett) disponuje unikátní kombinací emocionálního projevu a charismatu, kterou diváky i kritiky vytrvale překvapuje svými pozoruhodnými výkony jak v mainstreamových, tak […]