Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin)

ndrz

Íránský film Rozchod.... Asghara Farhadiho byl oce­něn Oscarem (pocho­pi­tel­ně za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný sní­mek) a stal se tako­vým pří­jem­ným zje­ve­ním nedáv­né doby.
Proč? Dobrá otáz­ka...
Na írán­ské fil­my mám vel­ké štěs­tí, všech­ny, kte­ré jsem kdy viděl, pova­žu­ji za nesmír­ně pří­nos­né a kva­lit­ní. Pochopitelně, neznám tam­ní kine­ma­to­gra­fii v její celist­vos­ti, ale pokud čte­te ten­to blog pra­vi­del­ně, tak vám jis­tě růz­né klad­né zmín­ky bez­po­chy­by neu­nik­ly. Od Farhadiho jsem dosud nic nevi­děl, ale trouf­nu si říci, že ve svě­tě pohyb­li­vých obráz­ků neza­pad­ne.
V zása­dě se jed­ná o kon­ver­zač­ní dra­ma, kte­ré má ale mis­tr­ně napsa­né dia­lo­gy s bra­vur­ně klič­ku­jí­cím pří­bě­hem. Samotný roz­chod obou hlav­ních pro­ta­go­nis­tů tu není zase tou nej­ví­ce důle­ži­tou věcí, slou­ží jen jako odra­zo­vý můs­tek, kte­rý divá­ka vymrští do zají­ma­vé­ho sple­ten­ce mezi­lid­ských vzta­hů, kde domi­nu­jí zejmé­na pod­vo­dy a lži. Pozoruhodná je pro stře­do­ev­rop­ské­ho divá­ka i zají­ma­vá men­ta­li­ta postav. Velmi klad­ně bych hod­no­til i nečer­no­bí­lé cho­vá­ní postav. Film Rozchod... se ode­hrá­vá ve svě­tě, kde lze jen těž­ko na něko­ho uká­zat a říci, „ano, Ty ji ten čest­ný a správ­ný.“
Určitou zají­ma­vos­tí, na kte­rou je upo­zor­ně­no v čes­kých titul­cích, je i to, že žád­ná dospě­lá žena se ve fil­mu neob­je­ví bez šát­ku. Pochopitelně, ženy v Íránu doma tuto pokrýv­ku nor­mál­ně neno­sí, ale jeli­kož se film pro­mí­tá před veřej­nos­tí, tak musí být zaha­le­ny i při natá­če­ní. Celé to je ale poměr­ně doved­ně mas­ko­vá­no, tak­že napří­klad já osob­ně bych si bez oné zmín­ky v titul­cích dané sku­teč­nos­ti ani nevši­ml.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%]8. února 2016 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%] Michael Bay si vypěstoval pověst krále explozí v Hollywoodu. Není se moc čemu divit, stačí se podívat na jeho dosavadní filmovou kariéru. Nicméně už jej neuspokojuje jen ničit gigantické […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Iron Man 2 [60%]21. května 2010 Iron Man 2 [60%] Maturitní kolorit mi letošní pravidelnou dávku cinefilství zkrouhl na minimum po stránce nejen časové, ale především i finanční. Rovnou jsem tedy obešel už tolikatero způsoby zatracený […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Minirecenze: Faunův labyrint13. září 2007 Minirecenze: Faunův labyrint Faunův labyrint mě nevyšachoval a ani nestrhl tempem. Přesto mohu říci: „Líbil se… a moc.“ Del Toro si zase udělal výlet do míst, kde se mluví „po jeho“ (naposled když natáčel příbuznou […]
  • Image610. listopadu 2004 Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let Kenny Conran debutoval a natočil takový další díl Star Wars, neboli Hvězdných válek. Nevybral si ale dalekou galaxii a kdysi dávno, ale vybral si Zemi a čas po první světové válce, kdy […]
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…17. října 2006 Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava… Už jsme se společně s hrdiny z nul a jedniček vydali do Doby ledové, zjistili jsme, že strašení je tvrdý business (Příšerky, s.r.o.), že ani v pohádkové říši to není zrovna ideální […]
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […]