[REC]³ Génesis - 60 %

REC3 GENESIS WEDDING www.whysoblu.com

 

Krvavá svat­ba s hro­ma­dou zom­bí­ků a nasra­nou nevěs­tou, kte­rá hle­dá s moto­ro­vou pilou v ruce na honos­ném pan­ství své­ho novo­man­že­la oble­če­né­ho do stře­do­vě­ké­ho brně­ní. Jatka, krev, ori­gi­na­li­ta, paro­die.

Třetí díl z doce­la úspěš­né horo­ro­vé série [REC] není prequel, jak vyplí­vá z podti­tu­lu, ale spí­še pokra­čo­vá­ní. Původně měl sní­mek objas­nit původ viru, mís­to toho si jede po vlast­ní odnož­né vět­vi pokra­ču­jí­cí­ho pří­bě­hu. Režie se ten­to­krát po doho­dě ujal Paco Plaza, což je jeden z dvo­ji­ce špa­něl­ských tvůr­ců prv­ních dvou dílů, dru­hý Jaume Balagueró při­jde se svým sním­kem [REC] Apocalypse patr­ně až příští rok (dosud není zná­mo datum pre­mi­é­ry).

Hororový sní­mek začí­ná pohle­dem na foto­gra­fie - svat­ba Kolda a Clare, vyrůs­ta­jí­cí Clare od naro­ze­ní až k sezná­me­ní s Koldem. Střich. Koldův bra­tra­nec natá­čí kame­rou celou rodi­nou sešlost před sva­teb­ním obřa­dem. Panuje buja­ré vese­lí a nála­da. Mezi nimi je i obtloust­lý vete­ri­nář Pepe, kte­ré­ho pokou­sal v ordi­na­ci pes (zná­mý pře­na­šeč viru z jed­nič­ky). Koldo a Clare si před kně­zem vymě­ní prstýn­ky, poli­bek a těší se na spo­leč­nou budouc­nost. Po obřa­du se sva­teb­ča­né i s novo­man­že­li pře­su­nou na honos­né síd­lo, kde vypuk­ne vel­ko­le­pá par­ty. Nikdo však netu­ší, že Pepe je naka­že­ný a mění se v zom­bí­ka (ďáb­la). Zatímco na par­ty vypuk­ne krva­vý masa­kr, ven­ku národ­ní gar­da uza­vře pro­stor do karan­té­ny.

Více na Kritiky.cz
Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat! Děj filmu zavede Petronela s Uriášem do malého města, kde se potkají s holčičkou Anežkou ...
Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme ...
Katovské vystoupení ...
Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské...
Osm hrozných / The Hateful Eight Screeny z prvního traileru nového filmu Quentina Tarantina....

Pokračování [REC] sklí­zí od skal­ních fanouš­ků série roz­po­ru­pl­né reak­ce, pře­va­žu­je spí­še roz­ča­ro­vá­ní a roz­pa­ky nad poje­tím sním­ku. Sami nevě­dí, jest­li mají tles­kat nebo se smát. Zatímco jed­nič­ka při­nes­la hut­nou atmo­sfé­ru v děsi­vém domě, dvoj­ka zase vymí­ta­če a více akce, troj­ka si dělá ze zaje­té­ho žán­ru spí­še legra­ci. Scénář je sice bri­lant­ně napsa­ný a není lep­ší­ho mís­ta na masa­kr než na svat­bě, přes­to fil­mu chy­bí ta roz­tře­se­ná kame­ra, stís­ně­ná atmo­sfé­ra a hlav­ně děsi­vost, jež jsme z před­cho­zí­ho [REC] zvyklí.

Mě osob­ně se film líbil - zají­ma­vé poje­tí a cool nevěs­ta, kte­ré ta krev na šatech váž­ně slu­ší 🙂  Dobrý scé­nář, kame­ra, nápa­dy a honos­né vel­ké pro­stře­dí na zabí­jač­ku. Je tu vyu­ži­to spous­tu vraž­dí­cích pro­střed­ků, kte­ré jsou zná­mé z jiných horo­rů a k masa­k­ru zkrát­ka pat­ří - např. moto­ro­vá pila, flin­ta, meč, pro­vaz, mixer na vajíč­ka až po stře­do­vě­ké brně­ní. Problém vidím u postav, kdy jim tu váž­nost a strach v obli­če­ji pros­tě moc nevě­ří­te. V duchu si říká­te, že se ten herec musí po kaž­dém zábě­ru uprs­kat smí­chy - co to vlast­ně hra­ju za kra­vi­nu?! :))))  Každopádně obsa­ze­ní je solid­ní, ale všech­ny zasti­ňu­je hlav­ně výkon a vizáž  nevěs­ty Clare v podá­ní Leticii Dolery, jenž  je až děsi­vě fas­ci­nu­jí­cí. Náhlou změ­nu v cho­vá­ní, kdy se z vystra­še­né dív­ky sta­ne nasra­ná nevěs­ta s moto­ro­vou pilou, ji pros­tě doce­la snad­no uvě­ří­te. Nejvíce, co sra­ží film ke dnu, je ztrá­ta děsi­vos­ti  z pře­de­šlých dílů a komic­ky poja­té akce. Masky zom­bí­ků jsou sice fajn, ale ta stří­ka­jí­cí krev fakt vypa­dá jako něja­ký mali­no­vý džus. Ve fil­mu je spous­ta vtip­ných scén, např. kdy Koldo rozšle­há mixe­rem na vajíč­ka Pepeho ksicht nebo když nevěs­ta v kata­kom­bách por­cu­je jed­no­ho zom­bí­ka za dru­hým. Bohužel těch komic­kých scén je na horor až moc a vy máte po chví­li dojem, že sle­du­je­te spí­še něja­kou kome­dii (nebo paro­dii na před­cho­zí [REC]). Hororu se spí­še smě­je­te, než se bojí­te! Závěr fil­mu, jak se dalo čekat , kon­čí tra­gic­ky, ale i v té zápla­vě krve a střel­né­ho pra­chu půso­bí smut­ně až roman­tic­ky. Dobrej konec. Jelikož [REC] 3 Génesis nebyl pojat moc váž­ně a vybo­ču­je z řady původ­ní série, dávám mu niž­ší hod­no­ce­ní - tj. tedy 60 %. Přesto se jed­ná o dob­rý sní­mek, ale legrá­cek je až moc!

Více na Kritiky.cz
O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech [adrotate banner="50"] Petr...
Život je jinde - kniha Tak se mi do rukou dostala další kniha od Milana Kundera, tentokrát Život je jinde. Byla jsem zv...
Československo – přání: ...
Marián Labuda Marián Labuda (28. října 1944 Hontianske Nemce, Slovenský stát – 5. ledna 2018, Bratislava) b...
S11E02: The Ghost Monument Trailer na druhou epizodu seriálu Doctor Who (Pán času)....

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • REVENANT Zmrtvýchvstání - 85 %16. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - 85 % Velmi zajímavou a napínavou kapitolou v dějinách amerického západu je první polovina 19. století, kdy se drsní muži živili lovem kožešinové zvěře ve Skalistých horách a zažívali […]
  • Prupurový vrch | Crimson Peak [60%]18. října 2015 Prupurový vrch | Crimson Peak [60%] Guillermo del Toro patří mezi nejvýraznější tvůrce současného Hollywoodu. I když se naposled podíval do kin s epickou řežbou Pacific Rim, jeho doménou jsou především temné fantasy a […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání11. června 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání Po předloňském hitu Birdmanovi natočil režisér Alejandro González Iñárritu další velehit. Do hlavní role si dal přírodu, medvěda a už Oscarového herce Leonarda DiCapria. Co to přineslo? […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - LEGENDA O HUGHU GLASSOVI5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - LEGENDA O HUGHU GLASSOVI Již po dvě století patří příběh Hugha Glasse k těm nejúžasnějším příběhům o lidech, kteří dokázali překonat všechny limity lidského těla a mysli. Narodil se v roce 1773 ve Philadelphii. O […]
  • Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí!30. dubna 2019 Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí! Tak máme za sebou největší bitvu v seriálovém prostředí, bitvu o Zimohrad, a já bohudík patřím k těm, kteří si poslední díl první půlky poslední sezóny seriálu Hra o trůny […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarnice Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný případ Benjamina Buttona) zajít za hranice […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU Historie amerického obchodu s kožešinou není dlouhá, avšak stěžejní, plná odvážných příběhů, ale také závažných destrukcí. I když obchod s kožešinami dal vzniknout romantickému předobrazu […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, kteří se usadili podél břehů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – přezdívaný lovci jednoduše […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - Kde špatné znamená dobré: filmová výprava5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - Kde špatné znamená dobré: filmová výprava Aby zachytil svět tak, jak vypadal v roce 1823, Iñárritu spolupracoval s filmovým výtvarníkem Jackem Fiskem. Fiskovi nejsou výpravné filmy cizí. Pracoval na snímku Až na krev Paula Thomase […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké nadmořské výšce, herci a filmový štáb čelili stejnému nebezpečí a podmínkám jako lidé žijící v tomto […]