Konec srpna v hotelu Ozon (1966)

8122

Film, o kte­rém jsem se na těch­to strán­kách už zmi­ňo­val. Do jis­té míry se jed­ná o oje­di­ně­lý zjev v čes­ko­slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fii, na nějž vzdá­le­ně nava­zu­je snad pou­ze Poslední pře­sun. Inspirací pro sní­mek byla jis­tě vyhro­ce­ná mezi­ná­rod­ně poli­tic­ká situ­a­ce v šede­sá­tých letech. Tehdy sku­teč­ně sta­či­lo málo a svět se mohl zmí­tat v kře­čích posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta. Onen pocit stra­chu se tak stal zdro­jem nápa­dů pro mno­hé uměl­ce. Režisér Schmidt - a Juráček jakož­to scé­náris­ta - (kte­rý mě uča­ro­val sním­kem Vracenky, pod­le mého názo­ru tro­chu neprá­vem opo­mí­je­ným dílem krát­ce pore­vo­luč­ní kine­ma­to­gra­fie) a jeho kolek­tiv se své­ho „úko­lu“ zhos­ti­li nad míru dob­ře. Atmosféra svě­ta situ­o­va­né­ho zhru­ba 30 let po jakési glo­bál­ní vál­ce je pře­svěd­či­vá. Na Zemi ješ­tě žijí lidé, moc jich není, ale žijí. Otázkou však je, jsou to ješ­tě vůbec lidé? Příběh se sou­stře­dí na sku­pi­nu osmi žen, kte­rá putu­je kra­ji­nou, loví (čas­to vel­mi bru­tál­ně) zvěř a hle­dá něja­ké jiné lidi (zejmé­na muže). Film je to spí­še mini­ma­lis­tic­ký, dia­lo­gů tu moc není, což může být pro lec­ko­ho tro­chu pře­káž­ka.
Film se mi líbil, mám rád tako­vé­to tajem­né a snad i tro­chu zapo­me­nu­té kou­ty čes­ko­slo­ven­ské - čes­ké kine­ma­to­gra­fie. Svoji sto­pu tu má i slav­ná Olga Scheinpflugová, kte­rá nada­bo­va­la sta­ře­nu oné sku­pi­ny mla­dých žen. Film však přes­to neměl zrov­na šťast­ný osud, teh­dej­ším odpo­věd­ným sou­dru­hům se asi moc nelí­bil (snad svým pro­ti­vá­leč­ným vyzně­ním?), tak­že puto­val (podob­ně jako jiné kous­ky „nové vlny“) do tre­zo­ru.
Má smy­sl vůbec zachra­ňo­vat lid­stvo, když to, co zby­lo, už s lid­stvím nemá sko­ro nic spo­leč­né­ho?

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Poslední přesun (1995)27. dubna 2012 Poslední přesun (1995) O filmu Poslední přesun jsem věděl hned v době jeho vzniku, jako vášnivý čtenář časopisů Nemesis a Ikarie mi něco podobného samozřejmě nemohlo uniknout. V té době jsem ovšem film neviděl a […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Škola superhrdinů - Sky High28. února 2006 Škola superhrdinů - Sky High Není vůbec lehké najít dobrou rodinou komedii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zábava pro hodně drsné rodinky, protože poslední filmy s pubertálním čarodějem atmosférou […]
  • 5x213. března 2005 5x2 Ve svém zatím posledním filmu zobrazuje a zachycuje francouzský režisér Francois Ozon nejsilnější chvíle v životě mladého páru Marion a Gillese. Film je, ale natočen pozpátku. Ne, […]
  • V/H/S (2012)7. dubna 2015 V/H/S (2012) Kdo mě zná, tak pravděpodobně celkem dobře ví, že pro hororový subžánr zvaný "found footage" mám jistou slabost. V angličtině se tomu říká "guilty pleasure", tedy vím, že se víceméně jedná […]
  • Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40%11. listopadu 2012 Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40% Není od věci, že jsem se dostal na prozatím posledního Asterixe v rámci nedělní slevy, kdy místo 249 Kč  stál 3D film pouze 100 Kč.. Ráno bylo kino plné dětí, fronty před pokladnami, […]
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]