Ďábel v těle

dabel1

Tak je tu moje dal­ší recen­ze, ten­to­krát na horor Ďábel v těle (The Devil Inside). Tento horor láká opět na hand-cam styl toče­ní, tedy to samé jako u Paranormal Activity, což v pří­pa­dě horo­ru o démo­nech nabí­rá na uvě­ři­tel­nos­ti..., tedy pokud se nám před kame­rou nezje­vu­jí úpl­ně totál­ní koko­ti­ny. Bude ten­to horor jeden z těch lep­ších, nebo nao­pak? Pro celou recen­zi klik­ni na celý člá­nek!
OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA
Isabella (Fernanda Andrade) má trau­ma. Z její mat­ky se před něko­li­ka lety tři lidé poku­si­li v ama­tér­ských pod­mín­kách vymést ďáb­la a ona (nebo zlá bytost v ní) je bru­tál­ně při­pra­vi­la o život. Jako mimo­řád­ně těž­ký pří­pad byla ze Spojených stá­tů pře­ve­ze­na do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny v Římě, kde od té doby živo­ří v neu­stá­lém utlu­me­ní seda­ti­vy. Isabella se roz­hod­ne vyře­šit tra­gic­kou kapi­to­lu v rodin­né his­to­rii a v dopro­vo­du kame­ra­ma­na se za mat­kou vydá, aby zjis­ti­la, co se teh­dy doo­prav­dy sta­lo. První setká­ní po letech ale její trau­ma ješ­tě víc pro­hlou­bí. Matka je oči­vid­ně nepří­čet­ná a nepo­zná­vá ji, a pro­to se Isabella roz­hod­ne pro­nik­nout do tajů exor­cis­mu, aby ji a také sebe zachrá­ni­la. Seznámí se se dvě­ma kně­zi, kte­ří navště­vu­jí před­náš­ky na vati­kán­ské cír­kev­ní ško­le, jež se tomu­to tem­né­mu obo­ru věnu­je. Ti se jí roz­hod­nou pomo­ci a díky tomu se ocit­nou v před­po­ko­ji míst, kde se dějí věci tak kru­té, že se jim lid­ský mozek zdrá­há uvě­řit. Oni dosta­nou šan­ci vyzkou­šet si je na vlast­ní kůži.

MŮJ NÁZOR
U horo­ru, jako je ten­to se recen­ze píšou nej­lé­pe - vždyc­ky je ten film cel­ko­vě prů­měr­ný, chví­le­ma se vám líbí a chví­le­ma je to buď­to děs­ná <->vina nebo se vám chce blejt. Jop, to přes­ně je horor Ďábel v těle. Ikdyž jsem viděl trai­ler, vůbec jsem neza­re­gis­tro­val, že se film točil v Říme, což mě tedy cel­kem pře­kva­pi­lo. Děj fil­mu se točí oko­lo pro­kle­té mat­ky a její dce­ry Isabelly, kte­rá z ní chce toho démo­na dostat. No tak­že jdem roze­brat nej­hlav­něj­ší scé­ny fil­mu! První scé­na v léčeb­ně s mat­kou byla děsi­vě vtip­ná, prv­ní vymí­tá­ní něja­ké hol­ky bylo děsi­vé, ale co tvůr­ci nevy­mys­lí - v žád­ném nor­mál­ním horo­ru jsem nevi­děl, aby démon nebo duch řval „chci vykou­řit tvý péro“ nebo aby vymí­ta­ná dív­ka dosta­la men­stru­a­ci v tom hlav­ním... - půso­bí to tro­chu jak začá­tek Scary Movie 2, pro­to se to nedá brát váž­ně (a dokud se tohle v tom pro­ce­su vymí­ta­ní nědě­lo, bylo to aspoň napí­na­vé) - potom nápi­sům „PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI“ uvě­ří fakt jen děc­ka. Dost dob­rá byla vymí­ta­cí scé­na té mat­ky, po kte­ré násle­do­va­la dost šoku­jí­cí scé­na s křes­tem dítě a závěr hod­no­tím taky klad­ně. Bohužel se ani ten­to film nevy­hnul oblí­be­né větě, kte­rá se v horo­rech toče­ných ruč­ní kame­rou obje­vu­je pros­tě vždy a tou je „Máme nato­če­ný skvě­lý mate­ri­ál...“. To je fakt hrůza, nechá­pu, jak by si tohle mohl nor­mál­ní člo­věk točit... V cel­ku by ten­to film byl dost dob­rý, ale ty věty o skvě­lým mate­ri­á­lu a démon, kte­rý chce vykou­řit vymí­ta­če spo­leč­ně s men­stru­a­cí ho o dost scha­zu­jí, a pro­to ode mne dostá­vá ten­to film 3* na ČSFD!
MOJE HODNOCENÍ: 55%


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Noe - 50 %30. března 2014 Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ji ubránit i před nebezpečím. Mouše by neublížil, ale zlé lidí dokáže udolat bez ohledu na […]
  • Rudý úsvit | Red Dawn [45%]21. února 2013 Rudý úsvit | Red Dawn [45%] Remaky to mají relativně těžké. I když je jich v poslední době požehnaně, málokterý dokázal dostát kvalitám předlohy, natož ji vůbec překonat. U remaku Rudého úsvitu z roku 1984 to platí […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • The Cabin in the Woods – 45 %14. července 2012 The Cabin in the Woods – 45 % Nový americký horor s festivalovým názvem Chata v horách si již sice odbyl svoji světovou premiéru v dubnu tohoto roku, zato v Čechách není vůbec jisté, zdali se do kin vůbec dostane. […]
  • Paranormal Activity (2007)27. prosince 2011 Paranormal Activity (2007) Zhruba před čtyřmi lety tento film slavil poměrně slušný komerční úspěch nejenom v našich kinech. Jak mám občas ve zvyku, tak jsem se na něj podíval až s určitým časovým odstupem. Jsem […]
  • Late Night – Recenze – 20%10. července 2019 Late Night – Recenze – 20% Tvrdá a arogantní Katherine (Emma Thompson) je úspěšnou moderátorkou televizní talk show Late Night, již před mnoha lety sama založila, leč které dlouhodobě klesá sledovanost a úroveň […]
  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […]
  • Zvětšenina (Blow up) 196612. března 2009 Zvětšenina (Blow up) 1966 Zvětšenina je asi nejslavnějším dílem režiséra Antonioniho. Tento jeho vrcholný kousek nás přivádí do poloviny šedesátých let, kde se nám tvůrci snaží zobrazit společnost té doby ve vší […]
  • Útěk (Flukt) - 58%3. září 2013 Útěk (Flukt) - 58% V období středověku řádil v severských zemích několik let mor. Proto se na cestu za lepším životem vydává chudá rodina - matka, otec, dospívající dcera Signe a syn. Putují s povozem […]