Bitevní loď - Battleship 20%


Nový Transformeři? No nevím, pros­tě se svět zbláz­nil a fil­mo­ví pro­du­cen­ti vymys­le­li dal­ší ždí­má­ní peněz fil­mo­vých fanouš­ků. Hlavně Američanů, kte­ří mají svo­jí hrdost a jsou šťast­ní, když pěk­ní ame­rič­tí hoši udě­la­jí pěk­né ame­ric­ké věci, hlav­ně pora­zí ame­ric­ké nepří­te­le, hlav­ně mimo­zemš­ťa­ny.

Ano, svět se oprav­du zbláz­nil a občas ame­ric­kou nátu­ru oprav­du nesná­ším, když udě­lá pou­ze jed­no­du­ché hry lodě film o tom, jak hez­ký hoši porá­ží zlo. Tou adap­to­va­nou hrou jsou lodě, kte­ré, jak všich­ni v Čechách zná­me, se hra­jí pou­ze na kos­tič­ko­va­ném papí­ru. I já jsem se je hrál, pro­to­že pra­vi­dla jsou veli­ce jed­no­du­chá. Tak jako papí­ro­vá ver­ze hry je i fil­mo­vé ver­ze hry napros­to jed­no­du­chou pre­zen­ta­cí ame­ric­ké pova­hy.

Americký reži­sér Peter Berg, kte­rý se vrá­til opět k akč­ní­mu fil­mu, po Hancockovi a Království se zno­vu vrá­til k ame­ric­ké obdo­bě dnu nezá­vis­los­ti. Je oprav­du vidět sna­ha pro­du­cen­tů dávat reži­sé­ro­vi, kte­rý je úspěš­ný a umí pro­sla­vit Ameriku, zno­vu nové úko­ly, jak sobě i ostat­ním doká­zat, že Amerika je oprav­du tím správ­nou zemí pro poráž­ku ostat­ních.

Jednoduchá záplet­ka, kdy zemi navští­ví mimo­zemš­ťa­ni a pátý kolo u vozu (hlav­ní posta­va) umí posta­vit zlým pro­tiv­ní­ků a zni­čit, i když se to na prv­ní pohled nezdá. Všichni, kte­ří ho můžou pře­chyt­ra­čit a být lep­ší než on, tak jsou buď­to mrt­ví, jako jeho úspěš­něj­ší bra­tr, nebo jsou zasta­ve­ni na okra­ji a nemů­žou do boje zasáh­nout.  Nejen, že boju­je o svo­jí čest, ale o svo­jí hol­ku, model­ku, ale o prá­ci, ale také pro své­ho budou­cí­ho tchá­na, kte­rá je „mimo­cho­dem“ armád­ní gene­rál.

Potom je veli­ce trap­ná záplet­ka s Japonským spo­lu­bo­jov­ní­kem, ke kte­ré­mu nako­nec hlav­ní posta­va zís­ká úctu, přes­to­že na něj zpr­vu veli­ce ****.

Když to vez­mu kolem a kolem, těž­ko je říct o tom fil­mu něco dob­ré­ho. Ani je dob­ře nato­čen, ale mno­ho věcí mi bylo ke smí­chu, jak her­ci, kte­ří tam tak sto­jí (Taylor Kitsch - John Carter: Mezi dvě­ma svě­ty, Brooklyn Decker - model­ka) jako kdy­by nevě­dě­li co dělat. Vůbec se mi nelí­bil soun­drack, kte­rý vlast­ně ani nebyl, pro­to se pou­ži­lo mno­ho pís­ní, kte­ré uka­zo­va­li ame­ric­kou nála­du.  Potom tri­ky, kte­ré sice byly dost zají­ma­vé a reál­né, ale v někte­rých oka­mži­cích nebyl obraz vůbec čis­tý a při­po­mí­nal mi špat­né ama­tér­ské fil­my, kte­ré se sna­ží o skry­tí nekva­lit­ních tri­ků v zrně­ní. Potom hlav­ní posta­vy mimo­zemš­ťa­nů mi při­po­mí­na­li recyklo­va­né posta­vy z fil­mů „Já Legenda“.

Potom pře­stá­vám chá­pat, proč mají v tom­to fil­mů hrát slav­ní her­ci, kte­ří evi­dent­ně mají i na lep­ší fil­my. Jmenovitě Liam Neeson, kte­rý věč­ně nemá na nájem, potom Peter MacNicol, kte­ré­ho zná­me jako Američana z Beana, či inge­lit­gent­ní­ho pro­fe­so­ra ze seri­á­lu Numb3rs a Krotitelů duchů.

Suma sumá­rum, pokud chce­te jít na typic­ky jed­no­du­chý ame­ric­ký film, tak Bojová Loď je lep­ší, než Transformeři, ale pro mě ten film není, je moc jed­no­du­chý a někte­rým pasá­žím jsem se napros­to smál.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hancock5. srpna 2008 Hancock Když se spojí bývalý herec z Chicago Hope a současně zručný režisér (Vítejte v džungli, Království) Peter Berg s největší černošskou hvězdou současnosti Willem Smithem, čekáte, že Vám […]
  • Divoši / Savages - 60 %12. září 2012 Divoši / Savages - 60 % Pomalu ztracející se režisér Oliver Stone natočil svůj další film - dramatický thriller okolo obchodu s drogami. SAVAGES, nebo-li v překladu DIVOŠI. Autor proslulé Čety a dramatu JFK […]
  • Hněv Titánů - 50 %28. března 2012 Hněv Titánů - 50 % Děj filmu sice začíná poklidně, aby se zanedlouho rozjela první z mnoha soubojů a bitev. Děj je dosti přímočarý, žádné velké převraty a změny se nekonají. Až na krátké oddychové […]
  • Zraněná srdce spolehlivě vyléčí láska27. března 2019 Zraněná srdce spolehlivě vyléčí láska Jedna žena a dva muži toužící po lásce ve válkou zničeném Hamburku si umí pořádně zkomplikovat život. Bolest v srdci před sebou sice uschovají dlouho, ale nic netrvá věčně. Někdo hledá […]
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […]
  • Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40%12. července 2018 Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40% Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]
  • Non-Stop [80%]28. února 2014 Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu objeven jako nový prototyp akčního hrdiny a myslím, že s tím nikdo nemá moc problém. Charisma […]
  • Noční běžec - film není jako laciná střílečka14. května 2019 Noční běžec - film není jako laciná střílečka Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spolu leccos zažili a spojuje je bouřlivý život v podsvětí, kde si každý vybudoval svou pevnou pozici. Ale jak už to v přátelství bývá, jsou […]
  • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […]