3 (Drei, 2010)

  •  
3a

Tom Tykwer je beze­spo­ru zají­ma­vý zjev němec­ké kine­ma­to­gra­fie. Upoutal na sebe fil­mem „Lola běží o život“, zau­jal „Princeznou a bojov­ní­kem“ a defi­ni­tiv­ně se zapsal do pově­do­mí širo­ké veřej­nos­ti sním­kem „Parfém, pří­běh vra­ha“.
„Drei“ je jeho posled­ním poči­nem.
Dobrým?
Snad.
Tak jed­no­du­ché to totiž není.
Tykwer při­vá­dí na scé­nu bezdět­ný pár (věk cca 40 let) Hannu a Simona. Jsou už takří­ka­jíc „pře­cho­ze­ní“, ke svat­bě se moc nehr­nou, jeden z nich je evi­dent­ně neplod­ný (a ani je moc netrá­pí kdo), ale jinak sluš­ná ruti­na. Ta se změ­ní až v oka­mži­ku, kdy do jejich živo­tů vstou­pí Adam (skvě­lý David Striesow)...
Už z prv­ních zábě­rů lze poznat Tykwerův „ruko­pis“, tedy roz­dě­le­ná obra­zov­ka a ryt­mic­ká elek­tro­nic­ká hud­ba, na kte­ré se reži­sér rov­něž i čás­teč­ně autor­sky podí­lel. Přes slab­ší úvod má film doce­la zají­ma­vý spád a nou­ze zde není ani o komic­ké situ­a­ce. Také je tu hod­ně sexu, tak­že pokud se na něj někdo dívá nerad, tak „Drei“ asi nebu­de fil­mem zrov­na pro něj, mimo­cho­dem, zkus­te se zamys­let nad tím, proč se zrov­na jme­nu­je „3“ :-).
„Drei“ je urči­tě pozi­tiv­ním zážit­kem, jen bych podotkl, že tomu­to fil­mu by mož­ná neuško­di­ly sil­něj­ší stři­hač­ské nůž­ky....
P. S. A Sophie Rois ......, toto je mož­ná její nej­lep­ší film, hra­je tu cel­kem sluš­ně, nicmé­ně na její nahé tělo není zrov­na nej­lep­ší pohled (sub­jek­tiv­ní postoj).
P. P. S. A něco mi tam chy­bě­lo, něco, co by tu vše­ob­jí­ma­jí­cí mno­ho­vrs­tev­nost dalo tro­chu do pev­něj­ší vaz­by, ale to je asi vskut­ku věc názo­ru.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • n200902052011 Dav6. února 2009 Nepřítel před branami (Enemy at the Gates) 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války. Bojovalo se o průmyslové město na Volze, tehdejší Stalingrad a velení obou armád - sovětské i německé - si byla […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Krásno - 60%27. ledna 2014 Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šumperku, vrací se vzpomínkami zpět k dětským zážitkům a k neobjasněné smrti maminky Michala. […]
  • Paranormal Activity (2007)27. prosince 2011 Paranormal Activity (2007) Zhruba před čtyřmi lety tento film slavil poměrně slušný komerční úspěch nejenom v našich kinech. Jak mám občas ve zvyku, tak jsem se na něj podíval až s určitým časovým odstupem. Jsem […]
  • La Cara oculta (2011)8. října 2012 La Cara oculta (2011) La Cara oculta je pozoruhodným filmem režiséra Andrése Baize, který toho na svém kontě zrovna moc nemá. O to více tento snímek vynikne, neboť já osobně jsem od tohoto díla neměl pražádná […]
  • Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 %24. března 2016 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 % Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seriálů a samozřejmě i komiksů. Ve filmovém světě se setkali až teď v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti […]
  • Megan Is Missing (2011)29. října 2014 Megan Is Missing (2011) Megan is missing patří mezi hororový subžánr "found footage" (zkráceně FF), jehož prvními odvážnými pionýry byly takové úctyhodné kousky jako třeba filmy Kanibalové nebo Záhada Blairwitch. […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • PUSINKY20. dubna 2007 PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama.První zamyšlení nad tímto filmem bych asi věnovala jeho přístupnosti, která je označna dvěma pé, tedy PP […]
  • PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA13. prosince 2006 PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […]