Plynové lampy (Gaslight) 1944


Poetika fil­mu noir je něco, co uchva­cu­je fil­ma­ře již celá dese­ti­le­tí. I po ofi­ci­ál­ním kon­ci éry těch­to fil­mů se k nim tu a tam tvůr­ci vra­ce­jí, či se jimi inspi­ru­jí. Stačí při­po­me­nout napří­klad fil­my jako byl Blade Runner, či nové zpra­co­vá­ní Batmana.
Ačkoliv Plynové lam­py se mezi typic­ký­mi fil­my noir zrov­na čas­to neob­je­vu­jí, své opod­stat­ně­né mís­to ve fil­mo­vé his­to­rii čty­ři­cá­tých let beze­spo­ru mají.
Curokův film je vlast­ně adap­ta­cí poměr­ně úspěš­né diva­del­ní hry Patricka Hamiltona. Curok pro sní­mek sehnal doce­la sluš­ný roz­po­čet, což se pro­je­vi­lo na dob­rém herec­kém obsa­ze­ní. První hous­le hra­je v té době hvězda prv­ní veli­kos­ti Ingrid Bergman, její­ho man­že­la Charles Boyer (což je ten vese­lý, postar­ší labuž­ník z fil­mu Bosé nohy v par­ku) a detek­ti­va Joseph Cotten (byť je na plát­ně opro­ti ostat­ním posta­vám ani ne polo­vi­nu času).
Plynové lam­py je asi nej­lep­ší pus­tit si večer, navzdo­ry své­mu stá­ří si film stá­le ucho­val jakési děsi­vé napě­tí a i když vět­ši­na divá­ků jis­tě po něja­ké půl­ho­di­ně má z 90% ohled­ně všech záhad jas­no, tak závěr fil­mu je beze­spo­ru i pro ně fas­ci­nu­jí­cí (záměr­ně nepí­ši pře­kva­pu­jí­cí). Herecká strán­ka je na úrov­ni oněch slav­ných jmen. Bergman se na roli při­pra­vo­va­la vel­mi zod­po­věd­ně, dokon­ce něja­ký čas poby­la mezi psy­chic­ky nemoc­ný­mi oso­ba­mi, aby dosta­la do tvá­ře ten správ­ný psy­cho­pa­tic­ký výraz. Boyer něco podob­né­ho asi nedě­lal, ale tvář šílen­ce mu jde nemé­ně dob­ře a Cotten je cha­risma­tic­ký jako vždy, i když pod­le mého názo­ru se nic nevy­rov­ná jeho roli Charlieho z Hitchcockova sním­ku „Ani stín pode­zře­ní“.
Zápletka fil­mu je doce­la láka­vá. Paula (Bergman) se již léta zota­vu­je po smr­ti své tety v Itálii, tam se osu­do­vě zami­lu­je do Gregoryho Antona (Boyer) a vra­cí se s ním do své­ho bytu v Londýně, kde se prá­vě ona násil­ná teti­na smrt kdy­si sta­la. Netrvá to dlou­ho a Paula zjis­tí, že s jejich domem není něco v pořád­ku, začí­na­jí se jí ztrá­cet věci a z půdy jsou sly­šet zvlášt­ní zvu­ky...
Uzavřel bych ten­to skrom­ný pří­spě­vek slo­vy, Plynové lam­py pat­ří mezi vybrou­še­né kle­no­ty noir fil­mů čty­ři­cá­tých let a jejich odlesk může osl­nit i leckte­ré oko 21. sto­le­tí.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Under Capricorn (Pod obratníkem Kozoroha 1949)10. června 2012 Under Capricorn (Pod obratníkem Kozoroha 1949) Austrálie je zemí, která je plná Australanů. To platilo v na počátku 19. století, kdy tam spolu s novým guvernérem dorazil i Charles Adare (guvernérův bratranec, či co), kterého si zahrál […]
  • Útěk (Flukt) - 58%3. září 2013 Útěk (Flukt) - 58% V období středověku řádil v severských zemích několik let mor. Proto se na cestu za lepším životem vydává chudá rodina - matka, otec, dospívající dcera Signe a syn. Putují s povozem […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • PlayAllspoluprace418. května 2007 Vlajky našich otců - Recenze O válečném filmu Clinta Eastwooda Dopisy z Iwo Jimy už jsme zde psali. Teď ale přichází do kin druhý (nebo snad první?) film popisující bitvu o ostrov Iwo Jima z druhé strany barikády – […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • V/H/S (2012)7. dubna 2015 V/H/S (2012) Kdo mě zná, tak pravděpodobně celkem dobře ví, že pro hororový subžánr zvaný "found footage" mám jistou slabost. V angličtině se tomu říká "guilty pleasure", tedy vím, že se víceméně jedná […]
  • Město bohů13. března 2009 Město bohů Brousek. Ostří nože. Vyděšená slepice. Příprava jídla. Nebohý pták se stává součástí menu. A jiné slepici se zatím podaří utéct. „Chyťte tu slepici“ zařve mladík a náhle se usměje. V jeho […]
  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]
  • Pátek třináctého31. srpna 2003 Pátek třináctého Pátek třináctého je už klasickým horrorem.Respektive je to startér k již nesmírně klasické horrorové sérii, která si jednou pod režijním a desetkrát pod producentským dohledem Seana S. […]
  • Na dotek - Tak trochu jiný romantický film.3. května 2005 Na dotek - Tak trochu jiný romantický film. Je snadné psát recenzi na titul, kde se horečně vyprázdňují zásobníky pistolí, stejně tak je lehké rozplývat se nad propracovaností animovaných pohádek a kritizovat něco, kde je špatně […]