Lollipop Monster (2011)


Snímek Lollipop Monster jsem shlé­dl vče­ra večer v pří­jem­ném pro­stře­dí kinosá­lu Oko, tak­že jsem snad ješ­tě pln dojmů a záro­veň mám již dosta­teč­ný odstup od vidě­né­ho.
Příběh se ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti v Německu a jeho hrdin­ka­mi jsou dvě mla­dé hol­ky věkem oko­lo 15, Oona a Ari, kte­ré nema­jí zrov­na leh­ké dospí­vá­ní (a kdo jej také má, že?). Obě totiž žijí v rodi­nách, kde je „cosi shni­lé­ho“, prá­vě nepo­cho­pe­ní svě­ta dospě­lých, jeho faleš­nos­ti a kla­mu vede ony děv­ča­ta k dost radi­kál­ním věcem, jež vyvr­cho­lí poměr­ně drs­ným závě­rem.
Na fil­mu mě vel­mi zau­ja­la jeho kame­ra, pou­ží­vá zají­ma­vé fil­try, semtam na plát­no vstou­pí i něja­ká ani­ma­ce. Pozoruhodný je i hudeb­ní výběr, kte­rý je tako­vou smě­si tvrd­ší­ho industri­a­lu, což pod­le mého názo­ru dost dob­ře demon­stru­je dospí­vá­ní, jeho ten­den­ci být ori­gi­nál­ní, ale záro­veň někam nále­žet, hle­dá­ní své image, apod. Toto pod­po­ru­jí i vel­mi dob­ré herec­ké výko­ny zejmé­na obou dívek, kte­ré půso­bí nenu­ce­ně, při­ro­ze­ně, kon­krét­ně pro­mě­na z „bar­bí­ny“ na takovou...ehm...dívku leh­čích mra­vů je udě­lá­na doce­la zda­ři­le.
S fil­mem jsem byl vel­mi spo­ko­je­ný, tro­chu mi při­po­mněl novo­ze­lánd­ská Nebeská stvo­ře­ní, švéd­ský Fucking Amal, či řec­ký sní­mek Hardcore. Každopádně jej dopo­ru­ču­ji všem lidem, kte­rým se líbi­ly výše jme­no­va­né dva fil­my, či lidem, kte­ří se rádi díva­jí na svět pohle­dem dospí­va­jí­cí­ho (a konec­kon­ců i těm, kte­ří se rádi ve fil­mech díva­jí na sex, pro­to­že toho je tam doce­la dost - i když nikdy není pou­žit bez­ú­čel­ně).

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 )23. srpna 2003 T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 ) Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylově houpajícím se poprsím. Tato velice úspěšná série čítá celkově pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Incendies (Požáry) 201013. února 2012 Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chvílí nevěřícně zíráte na mizející titulky. I po skončení ve vás něco zůstane, nutí klást otázky a vůbec […]
  • Stážista - 55 %11. října 2015 Stážista - 55 % Důchodce Ben Whittaker se v důchodu trochu nudí, a tak se rozhodne zúčastnit konkurzu na stážisty ve firmě, která se zabývá internetových obchodem. Firma je plná mladých lidí, kteří to […]
  • Přes noc třicítkou - 13 Going On 306. února 2005 Přes noc třicítkou - 13 Going On 30 Přes noc třicítkou je velmi povedenou variací na dnes již klasickou komedii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlavní zápletka, která spočívá v tom, že se přes noc z čerstvého […]
  • PUSINKY20. dubna 2007 PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama.První zamyšlení nad tímto filmem bych asi věnovala jeho přístupnosti, která je označna dvěma pé, tedy PP […]
  • Ledové království - 50 %2. prosince 2013 Ledové království - 50 % Jen v pohádce mohou postavy prožívat své příběhy s písní na rtech a neutuchající snahou zalíbit se sobě navzájem a také divákům. Ledové království Arendelle je sice kdesi na severu, kde […]
  • Osudové peníze (2010)23. ledna 2012 Osudové peníze (2010) Film Osudové peníze režiséra Jiřího Krejčíka jsem shlédl včera a musím uznat, že v tomto případě veřejnoprávní peníze padly na úrodnou půdu. Režisér Krejčík je klasikem českého (potažmo […]