Lollipop Monster (2011)

Snímek Lollipop Monster jsem shlé­dl vče­ra večer v pří­jem­ném pro­stře­dí kinosá­lu Oko, tak­že jsem snad ješ­tě pln dojmů a záro­veň mám již dosta­teč­ný odstup od vidě­né­ho.
Příběh se ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti v Německu a jeho hrdin­ka­mi jsou dvě mla­dé hol­ky věkem oko­lo 15, Oona a Ari, kte­ré nema­jí zrov­na leh­ké dospí­vá­ní (a kdo jej také má, že?). Obě totiž žijí v rodi­nách, kde je „cosi shni­lé­ho“, prá­vě nepo­cho­pe­ní svě­ta dospě­lých, jeho faleš­nos­ti a kla­mu vede ony děv­ča­ta k dost radi­kál­ním věcem, jež vyvr­cho­lí poměr­ně drs­ným závě­rem.
Na fil­mu mě vel­mi zau­ja­la jeho kame­ra, pou­ží­vá zají­ma­vé fil­try, semtam na plát­no vstou­pí i něja­ká ani­ma­ce. Pozoruhodný je i hudeb­ní výběr, kte­rý je tako­vou smě­si tvrd­ší­ho industri­a­lu, což pod­le mého názo­ru dost dob­ře demon­stru­je dospí­vá­ní, jeho ten­den­ci být ori­gi­nál­ní, ale záro­veň někam nále­žet, hle­dá­ní své image, apod. Toto pod­po­ru­jí i vel­mi dob­ré herec­ké výko­ny zejmé­na obou dívek, kte­ré půso­bí nenu­ce­ně, při­ro­ze­ně, kon­krét­ně pro­mě­na z „bar­bí­ny“ na takovou...ehm...dívku leh­čích mra­vů je udě­lá­na doce­la zda­ři­le.
S fil­mem jsem byl vel­mi spo­ko­je­ný, tro­chu mi při­po­mněl novo­ze­lánd­ská Nebeská stvo­ře­ní, švéd­ský Fucking Amal, či řec­ký sní­mek Hardcore. Každopádně jej dopo­ru­ču­ji všem lidem, kte­rým se líbi­ly výše jme­no­va­né dva fil­my, či lidem, kte­ří se rádi díva­jí na svět pohle­dem dospí­va­jí­cí­ho (a konec­kon­ců i těm, kte­ří se rádi ve fil­mech díva­jí na sex, pro­to­že toho je tam doce­la dost - i když nikdy není pou­žit bez­ú­čel­ně).

Lollipop Monster (2011)
Ohodnoťte článek

Libor Hejl

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 )23. srpna 2003 T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 ) Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylově houpajícím se poprsím. Tato velice úspěšná série čítá celkově pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Incendies (Požáry) 201013. února 2012 Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chvílí nevěřícně zíráte na mizející titulky. I po skončení ve vás něco zůstane, nutí klást otázky a vůbec […]
  • Stážista - 55 %11. října 2015 Stážista - 55 % Důchodce Ben Whittaker se v důchodu trochu nudí, a tak se rozhodne zúčastnit konkurzu na stážisty ve firmě, která se zabývá internetových obchodem. Firma je plná mladých lidí, kteří to […]
  • Přes noc třicítkou - 13 Going On 306. února 2005 Přes noc třicítkou - 13 Going On 30 Přes noc třicítkou je velmi povedenou variací na dnes již klasickou komedii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlavní zápletka, která spočívá v tom, že se přes noc z čerstvého […]
  • PUSINKY20. dubna 2007 PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama.První zamyšlení nad tímto filmem bych asi věnovala jeho přístupnosti, která je označna dvěma pé, tedy PP […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *