Hvězdné války, epizoda III - Pomsta Sithů


Předem musím říci, že jako malý člo­ví­ček jsem STAR WARS vel­mi hltal. Nejdříve jsem četl kni­hu (kte­rou tuším pře­klá­dal Ondra Neff), pak skvě­lý comics a nako­nec jsem TO uvi­děl na otře­pa­né VHS s pomač­ka­ným oba­lem na kte­rém se skvě­ly tvá­ře mých hrdi­nů. Ano! Mluvím o úžas­né epi­zo­dě IV, kte­ré se pod­le mě už nic dal­ší­ho v sérii Star Wars nevy­rov­na­lo.
S veli­kým vzru­še­ním jsem si pus­til posled­ní část této pohád­ko­vé hexa­lo­gie (šíle­ný název, co?). A jaký je můj dojem? Inu, někdy je to hroz­né. Přijde mi, že ve fil­mu je mno­ho věcí uži­to jen tak, na efekt, ale fil­my tu nejsou kvů­li fil­mo­vým efek­tům, ale kvů­li fil­mům samým. Mnohé sou­bo­je Jediu mi při­šly už pros­tě pří­liš šíle­né, radě­ji se klo­ním k star­ší vari­an­tě poklid­něj­ších bitev ve sta­rých epi­zo­dách. Samozřejmě, vše vizu­ál­ně vypa­dá vel­mi pěk­ně, ale nějak mi to moc nese­dí.
Pan Lucas je ale svým způ­so­bem génius, když už už se mi chtě­lo jeho sní­mek zatra­tit a odho­dit do kul­tur­ní­ho bah­na, tak na mě vytá­hl něco oprav­du zaru­če­né­ho, co mě sku­teč­ně dosta­lo zpát­ky „do hry“ a já se jen díval a díval. Ono je to celé pros­tě skvě­lé, vzdě­la­ný divák v oblas­ti Star Wars ví, jak vše skon­čí, ale neví, jak kon­krét­ně k urči­tým situ­a­cím dojde a Lucas jej i zde doká­že vel­mi pře­kva­pit. Např. při postup­ném sklouzá­vá­ní Anakina do žhnou­cí lávy mi jej bylo i doce­la líto, chudá­ka. Silná scé­na je též útok na chrám Jediů, kdy klo­ny a Anakin nemi­lo­srd­ně vraž­dí vše, co mají před sebou a neza­sta­ví se ani před malý­mi dět­ský­mi učed­ní­ky. V tako­vé­to chví­le jste ochot­ni před­cho­zí nedů­vě­ru ke sním­ku odho­dit a začít se bavit. Jsou to pře­ci STAR WARS!!!!
Něco málo k herec­kým výko­nům, H. Christensen mi ve své roli při­šel poměr­ně dob­rý, pří­mo z něj čiše­lo sebe­vě­do­mí a jis­tá aro­gan­ce, zato ale N. Portman v roli Padmé tak dob­rá neby­la, ono to ale asi ani nešlo, neboť ve fil­mu moc pro­sto­ru nedo­stá­va­la. Tím se mohu opět vrá­tit k prv­ní­mu pro­blé­mu, kte­rý jsem tu na úvod nastí­nil. Film nedá­vá tolik pro­sto­ru her­cům, ale spí­še vizu­ál­ním efek­tům, což si ke sci-fi tak nějak pat­ří, ale zde je to již tro­chu pře­hna­né.
Celkové hod­no­ce­ní 75% (lidé, kte­ří nema­jí k Hvězdným vál­kám žád­ný vztah nechť si ode­čtou 15%)


Hvězdné války, epizoda III - Pomsta Sithů
Hodnocení: 3.7 - ‎3 hl.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • swlogo7. února 2012 Epizoda I:Skrytá hrozba Mohu Vám říci jedno, pokud jste viděli první (respektive poslední) tři díly, budete nadšeni. Skrytá hrozba nejen, že prokazuje stejné kvality jako její starší „sourozenci“, ale v určitých […]
  • Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)5. července 2005 Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) Revoluce v Matrixu skončily, vrátil se i král, a tak jediný filmový titul ke kterému se upínaly mé naděje ve výjimečný zážitek byl závěrečný (respektive třetí) díl Hvězdných válek. Je to […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]
  • Hvězdné války – příběh jednoho kultu18. srpna 2007 Hvězdné války – příběh jednoho kultu „Star Wars“, jeden z těch mála pojmů, o kterém by se dalo říct, že ho zná opravdu snad celý současný globalizovaný svět. Jistě, možná je přímo vyloženě neznáte, nevíte ani o čem […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Star Wars Epizoda I - Skrytá hrozba24. května 2005 Star Wars Epizoda I - Skrytá hrozba Hvězdné války se vracejí, s novým příběhem, novými efekty, novými postavami, ale se stejně skvělou strhující atmosférou a vynikající hudbou….Je až neuvěřitelné, co způsobil George Lucas […]
  • Star Wars: Síla se probouzí - 100 %17. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí - 100 % Dobré ráno světe. Další film, který nikdo nedoufal, měl půlnoční premiéru. Ti, kteří si o půlnoci vystáli frontu, tak už vědí. Pro ty normálnější mám recenzi nejnovějších Hvězdných Válek – […]
  • Škola superhrdinů - Sky High28. února 2006 Škola superhrdinů - Sky High Není vůbec lehké najít dobrou rodinou komedii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zábava pro hodně drsné rodinky, protože poslední filmy s pubertálním čarodějem atmosférou […]
  • MirrorMask - vizuálně originální dílo13. března 2006 MirrorMask - vizuálně originální dílo Tento, podle názvu pro vás dost možná neznámý nezávislý film z produkce pánů Davea McKeana a Neila Gaimana spatřil světlo světa celkem nedávno, přesto ale už obíhá nejrůznější […]
  • Poslední přesun (1995)27. dubna 2012 Poslední přesun (1995) O filmu Poslední přesun jsem věděl hned v době jeho vzniku, jako vášnivý čtenář časopisů Nemesis a Ikarie mi něco podobného samozřejmě nemohlo uniknout. V té době jsem ovšem film neviděl a […]