Dayereh (2000)


Do češ­ti­ny by název fil­mu snad šlo pře­lo­žit jako kruh, bylo by to tak správ­né a vzhle­dem k posel­ství fil­mu i logic­ké.
Příběh toho­to írán­ské­ho fil­mu se sou­stře­dí na posta­ve­ní žen v tam­ní spo­leč­nos­tí, kte­ré je - kulant­ně řeče­no - dost nedob­ré. Zajímavou for­mou je nám postup­ně před­sta­ve­no cel­kem sedm žen, kte­ré se navzá­jem všech­ny nezna­jí, ale v urči­tý moment vyprá­vě­ní se „oslím můst­kem“ v podo­bě náhod­né­ho setká­ní střet­ne jed­na s dru­hou, aby ta dru­há poslé­ze potka­la tře­tí a pří­běh se tak tedy postup­ně pře­sou­vá na všech­ny z nich. Zajímavé je, že děj začí­ná v nemoc­ni­ci a kon­čí ve věze­ní u takřka totož­ných dve­ří. Je to snad sym­bo­li­ka toho, že od naro­ze­ní je člo­věk v oné zemi doslo­va odsou­zen k tomu nemít takřka žád­nou svo­bo­du?
Film se mi líbil, i když při­zná­vám, že pro člo­vě­ka z naše­ho geo­po­li­tic­ké­ho pro­stře­dí může být někdy doce­la pro­blé­mem se zori­en­to­vat v tam­ní spo­leč­nos­ti a pocho­pit moti­va­ci někte­rých postav. Naštěstí to netr­vá moc dlou­ho. Nejsem znal­cem írán­ské kine­ma­to­gra­fie, krom Božských dětí a prá­vě sním­ku Dayereh jsem z oné země nic jiné­ho nevi­děl, nicmé­ně sou­hrn cen, kte­ré oba tyto fil­my na růz­ných mezi­ná­rod­ních sou­tě­žích zís­ka­ly (např. mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce fil­mo­vých kri­ti­ků ozna­či­la sní­mek Dayereh jako nej­lep­ší film roku!) si trou­fám tvr­dit, že írán­ská fil­mo­vá tvor­ba roz­hod­ně sto­jí za shléd­nu­tí.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • n200905221018 Vesnice The Village1. června 2009 Vesnice (The Village) M. Night Shyamalan přichází s dalším mysteriózním snímkem, jenž nás zavádí do klidné vesnice poblíž lesa. Všechno ale není tak poklidné, jak se zdá.   Rozebírat děj, aniž by se prozradila […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)18. června 2008 KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE) Pokud jste viděli filmy od tvůrce MR. BEANA, tak tento film Vás zaručeně pobaví ještě víc. Je to velmi známá komedie v řadách teenagerů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40%11. listopadu 2012 Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40% Není od věci, že jsem se dostal na prozatím posledního Asterixe v rámci nedělní slevy, kdy místo 249 Kč  stál 3D film pouze 100 Kč.. Ráno bylo kino plné dětí, fronty před pokladnami, […]
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […]
  • n200806141042 110. srpna 2008 Vlci (Skinwalkers) Otázka: „Co má společného tento film s filmem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykantropii.“ Příběh je, jak jste odhadli z úvodu, velmi prostý. Dvě skupiny vlkodlaků […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!12. prosince 2004 Král Artuš - Nuda, nuda, nuda! Král Artuš ve službách římského impéria? Tak tohle lze opravdu jen stěží strávit.Snad nikoho neurazím a nedotknu se jeho citů, když řeknu, že tento film je absolutní pič…..! Poslední dobou […]