Andaluský pes (Un chien Andalou)


Bylo neby­lo… Noc. Muž brou­sí břitvu. Potom vyjde na bal­kon, kde chví­li pozo­ru­je měsíc. Pak se vrá­tí zpět do poko­je, kde sedí žena. Vezme ji za hla­vu a břitvou jí pro­říz­ne oko. Střih. Další záběr o tři roky poz­dě­ji. Na kole jede nezná­mý muž a z bal­ko­nu jej vyhlí­ží nezná­má žena. Vejde k ní do bytu a za chví­li sle­du­jí z bal­ko­nu podiv­nou věc. Uprostřed uli­ce sto­jí žena, kte­rá klac­kem rýpe do uře­za­né lid­ské ruky. Pak sto­jí na sil­ni­ci tak dlou­ho dokud ji nepře­je­de auto a pak střih… Ne, vzdá­vám to. Děj Andaluského psa se popsat nedá. I když má tohle vůbec něco čemu se dá říkat děj?

Andaluský pes je totiž surre­a­lis­tic­ký mani­fest, nebo krát­ká hříč­ka chcete-li. Tvůrci toho­hle krát­ké­ho 16 minu­to­vé­ho sním­ku jsou Louis Bunuel a Salvador Dalí což také mno­hé napo­ví­dá. Bunuel svo­ji fil­mař­skou tvor­bou pat­řil do surre­a­lis­mu a Dalí, to je snad kaž­dé­mu jas­né.

Zkusím aspoň osvět­lit slo­va mani­fest a surre­a­lis­mus. Surrealismus- výtvar­ný umě­lec­ký směr v znik­lý ve 20. letech 20. sto­le­tí ve Francii jako reak­ce na prv­ní svě­to­vou vál­ku, nava­zu­jí­cí na někte­ré roman­tic­ké, sym­bo­lis­tic­ké a ira­ci­o­na­lis­tic­ké prou­dy, vychá­ze­jí­cí z pod­vě­do­mých dušev­ních pocho­dů (v. psy­cho­a­na­lý­za), fan­tas­tic­kých před­stav, snů apod., více nebo méně pře­hlí­že­jí­cí obvyk­lá logic­ká sché­ma­ta, důvě­řu­jí­cí spí­še náho­dě, od níž oče­ká­vá pře­kva­pi­vé obra­zy. Manifest- veřej­né slav­nost­ní nebo pro­gra­mo­vé pro­hlá­še­ní, význam­ný úst­ní nebo písem­ný pro­jev.


Čili si může­te udě­lat obrá­zek o tom o čem to celé vlast­ně je. Musím při­znat, že když jsem z výše uve­de­né defi­ni­ce jakž takž pocho­pil co je to surre­a­lis­mus, je Andaluský pes v tomhle ohle­du doko­na­lý. Nicméně opět pla­tí: Je to dílo pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry, ostat­ní radě­ji do kina pro­sím nechoď­te. Budete totiž tvr­dit, že to celé nemá smy­sl a bude­te mít jis­tě svou prav­du. Jenže smy­sl se zde ukrý­vá pod povr­chem a je oprav­du základ­ní vědět co to byl surre­a­lis­mus a co sym­bo­li­zo­val.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Kouzelný park (Wonder Park) – Recenze – 60%12. března 2019 Kouzelný park (Wonder Park) – Recenze – 60% Animovaný film Kouzelný park, vzniklý v americko-španělské koprodukci, vypráví o zhruba desetileté holčičce June, která se svou maminkou už léta tráví volný čas fantazírováním o zábavním […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Revizoři2. února 2005 Revizoři Je ráno v budapešťském metru a party revizorů se rozjíždějí na stanoviště na všech trasách. Během dne se nejen setkají s cestujícími, ale možná taky svedou souboje mezi sebou. K ději […]
  • Divočina - recenze15. května 2006 Divočina - recenze Ve čtvrtek měl v kinech premiéru nový anomovaný gfilm Divočina a my jsme se mu podívali na zoubek. Jak dopadl? Upřímně - žádná sláva to tedy není... Recenze našeho partnera:  Viděli […]
  • Big Lebowski5. července 2003 Big Lebowski Big Lebowski je film, no prostě film o člověku jménem Jeff Lebowski. Tenhle Lebowski si ale raději říkal Dude. Takhle by si z míst, odkud já pocházim nikdo říkat nenechal, ale Dude dělal […]
  • Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 % 7. března 2013 Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 % Je krásné počasí a v malebné krajině ve Francii bloudí černé auto. Jeho řidič se ztratil, a tak volá paní Hortense (Catherine Frot). Po navigaci ji vyzvedává, doveze na nádraží a posílá do […]
  • V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje18. dubna 2016 V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje Na finále Plzeň je zařazen do programu snímek s názvem V paprscích slunce. Ruský režisér a scénárista Vitalij Manskij ho natočil jako sondu ze života komunistického režimu, protože chtěl […]
  • Eragon16. dubna 2007 Eragon Když si uvědomíte, že trilogie Pán prstenů vydělala takové množství peněz, že by z toho pár let přežila naše republika, pak je udivující, že fantasy příběhy se na plátně neobjevují každý […]
  • Nightcrawler - Jake Gylenhall v roli narušeného reportéra26. srpna 2015 Nightcrawler - Jake Gylenhall v roli narušeného reportéra Pro scénaristu Dana Gilroye premiéra v režisérském křesílku a pro Jakea Gylenhalla nominace na zlatý glób za nejlepší herecký výkon v kategorii drama. To je film Nightcrawler, který […]