Prázdniny

200702121859 zobraz

Tak tu máme zase sva­té­ho Valentýna a nedisponujete-li žád­ným vhod­ným pro­tějš­kem, se kte­rým bys­te jej osla­vi­li, tak hurá do kina na Prázdniny. Za a) ve fil­mu najde­te zaru­če­ný recept, jak si pro­těj­šek opat­řit a za b) si ho mož­ná opat­ří­te rov­nou v kině (když dob­ře zma­pu­je­te oko­lo­se­dí­cí jedin­ce 🙂 ).

Tak tedy žily byly dvě mla­dé dámy, kte­réž­to obě měly tra­ble s lás­kou. Jedna se prá­vě roze­šla s pří­te­lem, což ji vlast­ně zas až tak nemr­ze­lo, a dru­há se prá­vě dozvě­dě­la, že její vyvo­le­ný si bohu­žel za ženu své­ho srd­ce vyvo­lil něko­ho úpl­ně jiné­ho. Takže co teď? Utápět se doma v slzách? Zvlášť, když už jste od svých pat­nác­ti neu­ro­ni­la ani kapič­ku? Tak to roz­hod­ně ne. Je tře­ba vypad­nout z bará­ku, při­jít na nové myš­len­ky a tro­chu se roz­ptý­lit. Takže vyra­zit na prázd­ni­ny… A to ne na jen tak leda­ja­ké. Naše dvě hlav­ní hrdin­ky Iris, Angličanka (Kate Winslet) a Amanda, Američanka (Cameron Diaz) si kolem Vánoc na 14 dní vymě­ní domy, a vyda­ly se přes půl svě­ta, aby zde našly to, co jim v živo­tě chy­bí...

Amanda je zpr­vu poně­kud mimo z mini­a­tur­ní­ho ang­lic­ké­ho domeč­ku a chce se vrá­tit domů. Ale záhy se vrhá na prv­ní­ho chla­pa (Jude Law), kte­ré­ho jí osud při­va­ne, a kte­rý jí nako­nec pře­svěd­čí, že se v domě vypla­tí těch 14 dní pře­ci jenom zůstat. Iris nao­pak jásá nad roz­leh­los­tí ame­ric­ké vily a ze začát­ku se věnu­je hlav­ně „cha­ri­ta­tiv­ní“ pod­po­ře stár­nou­cí­ho holly­wo­od­ské­ho scé­náris­ty. Až poz­dě­ji nachá­zí své­ho prin­ce ve skla­da­te­li fil­mo­vé hud­by (Jack Black). Obě dámy jsou tak tro­chu praš­tě­né, páno­vé pak rádo­by seri­óz­něj­ší.

Prázdniny člo­vě­ka roz­hod­ně poba­ví, mís­ty se smě­je­te a díky někte­rým znač­ně úče­lo­vým scé­nám se mís­ty vlou­dí do oka i slza. Je to hod­ně pří­jem­ný, oddycho­vý, tak tro­chu naiv­ní film s hez­ký­mi roman­tic­ký­mi exte­ri­é­ry i inte­ri­é­ry (zejmé­na z „ang­lic­ké“ čás­ti fil­mu) a s pohled­ný­mi her­ci. Mno, pře­ce se v roman­tic­ké kome­dii nebu­dou pro­du­cí­ro­vat něja­ké oblu­dy, že? :-). Prostě vánoč­ní pohád­ka. A když se na to jako na pohád­ku dívá­te, tak nemů­že uško­dit. A pro­to­že já pohád­ky ráda a vět­ši­nou je taky nevi­dím jen jed­nou, patr­ně se v budouc­nu na „prázd­ni­ny“ ješ­tě vydám.

O filmu:

Rok: 2006
Oficiální strán­ka fil­mu: The Holiday
Scénář a režie: Nancy Meyers
V hlav­ních rolích: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black
Délka: 135 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Saw II2. února 2006 Saw II Ani ne po roce přichází do kin pokračování úspěšného thrilleru, v němž si smrtelně nemocný psychopat hraje svými oběťmi na schovávanou. - Žij nebo zemři. Vyber si. Skupinka osmi […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […]
  • Okno naproti14. ledna 2004 Okno naproti Oproti většinové americké produkci, která je v našich kinech běžně k vidění, představuje italský koprodukční film Okno naproti docela příjemnou změnu. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hledání Země Nezemě14. března 2005 Hledání Země Nezemě Hledání Země Nezemě vypráví o tom, jak divadelního dramatika políbila múza a on tak napsal jednu ze svých nejznámějších her. Je to také příběh o tom, jak se mu díky osudnému setkání změnil […]
  • Matka1. února 2006 Matka Ve variaci na (ne)klasický (ne)manželský trojúhelník se nejnověji objevuje matka-důchodkyně s dcerou a muž, který se mezi nimi nemůže rozhodnout. A hlavní mužskou roli v tom hraje známý […]
  • Sexbomba od vedle19. září 2004 Sexbomba od vedle Na konec léta tady máme jednu méně tuctovou teenagerskou komedii. Odehrává se sice tradičně v univerzitním prostředí, které je však, již méně tradičně, zkombinováno z prostředím porno […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Jeepers Creepers 226. ledna 2004 Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl premieru loni na podzim. Od původního filmu Jeepers Creepers uplynulo právě 23 let a Creeper […]