Žena mého muže

Žena mého muže aneb jeho milen­ka a můj vztah k mému man­že­lo­vi a jeho milen­ce. Komorní dra­ma o vzta­zích v hlav­ních rolích stár­nou­cí man­že­lé a pro­sti­tut­ka.

Catherine (Fanny Ardant) a Bernard (Gérard Depardieu) již mají dobu nej­vět­ší lás­ky dáv­nou za sebou. Bernard se neta­jí tím, že čas od času poru­ší svá­tost man­žel­skou, ale nepo­va­žu­je to za nic, co by moh­lo nějak ohro­zit jeho man­žel­ství. Catherine to samo­zřej­mě není lhos­tej­né, ovšem oprav­du vadit jí to začne v momen­tě, kdy si pře­hra­je man­že­lo­vu hla­so­vou schrán­ku a s výmluv­ným vzka­zem od jakési žen­šti­ny…

Zvláštně maso­chis­tic­kým způ­so­bem se roz­hod­ne man­že­lo­vu nevě­ru „řešit“. Vyhledá pro­sti­tut­ku Marlene (Emmanuelle Béart) se zvlášt­ní prosbou, aby se poku­si­la sezná­mit s jejím mužem. Ve skry­tu duše asi dou­fá, že man­žel na Marlene neza­be­re, leč „chy­ba láv­ky“. Catherine poté po Marlene chce, aby jí podrob­ně líči­la, jak se jejich vztah vyví­jí. Podrobně zna­me­ná vyprá­vět vše do posled­ní­ho detai­lu, a to zejmé­na co se sexu týče. Kdo by ovšem díky pře­de­šlé větě čekal něja­kou vzru­šu­jí­cí podí­va­nou, bude zkla­mán. Na obna­že­né tělo zde téměř nena­ra­zí­te, o to více je však dán pro­stor slov­ní­mu pro­je­vu a tím pádem vaší fan­ta­zii a hlav­ně vzta­hům ústřed­ní tro­ji­ce.

Původní název fil­mu – Nathalie – je při­tom fik­tiv­ní jmé­no, pod kte­rým pro­sti­tut­ka před man­že­lem vystu­pu­je. Catherine je poně­kud zvlášt­ní oso­ba, kte­rou na jed­nu stra­nu trá­pí ale uspo­ko­ju­je záro­veň sly­šet, jak si její man­žel uží­vá s někým jiným. Už její potu­tel­ný úsměv po vět­ši­nu fil­mu svěd­čí o tom, že je „tro­chu jin­de“ než všich­ni ostat­ní. Pomocí Marlene/Nathalie a její­ho vyprá­vě­ní pro­ží­vá Catherine poci­ty, kte­ré s man­že­lem už dáv­no neza­ži­la a v pod­sta­tě tak jejich vztah obo­ha­cu­je.

Více na Kritiky.cz
Jordana Brewster Jordana se narodila 26.4.1980 v hlavním městě Panamy a do svých šesti let žila v Londýně, po...
MFF Karlovy Vary zahájí světová premiéra filmu Anthropoid V rámci slavnostního zahájení 51. ročníku MFF Karlovy Vary bude uvedena světová premiéra no...
SEGA Rally ...
Warcraft: První střet - PŘEDSTAVENÍ TĚCHTO SVĚTŮ Legendary Pictures a Universal Pictures vám přináší Warcraft, epické dobrodružství dvou stř...
Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil něk...

Všichni tři jsou svým způ­so­bem osa­mo­ce­ni. Catherine nejen díky Marlene man­že­la postup­ně ztrá­cí, ale záro­veň není schop­ná rea­go­vat pozi­tiv­ně na jeho sna­hu vrá­tit vztah do původ­ních kole­jí a nechce ho k sobě pus­tit k sobě zpát­ky. O osa­mě­los­ti Marlene jako pro­sti­tut­ky zřej­mě není pochyb. Tento zvlášt­ní pří­běh umož­ňu­je obě­ma ženám pro­ží­vat něco, co už dáv­no nebo pří­pad­ně nikdy nepo­ci­ťo­va­ly. Pravda, muž je v tom­to pří­bě­hu spí­še obě­tí a není tedy divu, že muž­ské pub­li­kum nemu­sí film úpl­ně oslo­vit.

Je prav­da, že si může­te říkat, kam tohle vlast­ně celé spě­je? Co tím ta Catherine sle­du­je a jak to může dopad­nout? Závěr je oprav­du doce­la pře­kva­pi­vý, osob­ně mě tako­vé rozuz­le­ní roz­hod­ně nena­padlo.…

O filmu:

Rok: 2003
Režie: Anne Fontaine
Scénář: Jacques Fieschi, Anne Fontaine, François-Olivier Rousseau
V hlav­ních rolích: Fanny Ardant, Emmanuelle Béart , Gérard Depardieu
Délka: 105 minut

Více na Kritiky.cz
Mary Poppins se vrací (Mary Poppins Returns) – Recenze – 50% Chůva Mary Poppins se skutečně vrací, a sice 54 let po uvedení původního, pěti Oscary oceně...
Téma: Nejlepší filmy roku 2004 (2/2) Omlouvám se všem, ale jsem spider-manofil, takže i když červenec nabídl minimálně dva hodnot...
Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková: Diktáty trochu jinak pro 5. třídu „Přečti si text – procvičuj gramatické jevy – napiš diktát na jedničku“ to je „mott...
Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web Lisbeth Salander je zpět. Špičková hackerka, která při svém posledním dobrodružství odhali...
Sony uvolnilo nadupaný seznam her pro PlayStation Vita (PSV) Někdo hraje na mobilu Angry Birds, někdo zase Pokémony na Nintendu 3DS. Já bych si raději zahr...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku23. května 2013 Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku „Máme měřit dvojím metrem? Jedním policii a druhým ty ostatní?“   Soudce Bernard Level vyšetřuje nejasnou smrt recidivisty Sogeata, který zemřel po výslechu na policejní […]
  • Luk13. dubna 2006 Luk Jihokorejský "drsňák" Kim Ki-duk nám představuje svůj zatím poslední (v pořadí již dvanáctý) film, jenž nese režisérův klasický výstřední rukopis, avšak mírně vybočuje z jeho zajetých […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Casino Royale18. prosince 2012 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […]
  • ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat6. dubna 2016 ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat Vladimír Kafka svou knihu Život naživo doprovodil i ilustracemi, které jsou  krásné svou jednoduchostí. Jednoduchý, nicméně o to hlubší je text. Více než třista stran knihy, jež připomíná […]
  • Zrůda4. srpna 2004 Zrůda Oscarem oceněné drama natočené podle skutečných událostí konce osmdesátých let přináší divákovi smutný příběh prostitutky Aileen Wuornos, kterou velmi zdařile zahrála Charlize […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *