Zápisník jedné lásky


Film nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho best­selle­ru Nicholase Sparkse, roz­hod­ně není bez­du­chou roman­tic­kou sláta­ni­nou. Pro deš­ti­vý či dlou­hý zim­ní večer je jako děla­ný ten­to pří­běh jed­né vel­ké lás­ky…

Lásky mezi Noahem (Ryan Gosling) a Allie (Rachel McAdamsová), jež z té nevin­né let­ní pře­rost­la v osu­do­vou. Zatímco on je oby­čej­ný kluk z ves­ni­ce, ona dív­ka z boha­té měst­ské rodi­ny. A tak to nemů­že dopad­nout jinak, než zása­hem Alliených rodi­čů, kte­ří nehod­la­jí při­hlí­žet tomu, jak se jejich sedm­nác­ti­le­tá dce­ra zaha­zu­je s „odpa­dem“…

Tento pří­běh před­čí­tá ze staré­ho zápis­ní­ku jeden sta­rý muž jed­né paci­ent­ce v sana­to­riu. My se spo­leč­ně s nimi vra­cí­me do minu­los­ti, respek­ti­ve do 40. let minu­lé­ho sto­le­tí, kde se ode­hrá­vá pří­běh našich hrdi­nů. Krátce poté, co byli od sebe násil­ně odlou­če­ni, vstu­pu­jí USA do dru­hé svě­to­vé vál­ky. Zatímco Noah boju­je na fron­tě, kam si smrt při­chá­zí pro jeho nej­lep­ší­ho pří­te­le, Allie jako dob­ro­vol­ná zdra­vot­ní sest­ra, potká­vá v nemoc­ni­ci svou dru­hou vel­kou lás­ku…

Jenže to by nebyl osud osu­dem, kdy­by se Noah s Allie už nikdy nepo­tka­li. A tak se v jejím nit­ru ode­hra­je vál­ka rozu­mu s citem, aby si nako­nec vybra­la jed­no­ho z nich… Jistě, tohle všech­no už tu mno­ho­krát bylo. Nepopírám. Avšak ten­to film zda­le­ka nevsá­zí jen na pří­běh jako vystři­že­ný z čer­ve­né knihov­ny. Působí téměř na všech­ny smys­ly. Bravurní vizu­ál­ní strán­ka, kdy nám tvůr­ci pří­mo pod nos ser­ví­ru­jí obra­zy krás­né a nespou­ta­né pří­ro­dy, je dokres­lo­vá­na pod­ma­ni­vým hudeb­ním dopro­vo­dem.

I ve svých rolích exce­lu­jí výbor­ní her­ci. Talentem nada­né­ho Ryana Goslinga jsme napo­sle­dy moh­li vidět v thrille­ru Hranice živo­ta, Rachel McAdamsovou zase ve fil­mu Wese Cravena Noční let. Nezapomínejme však na dru­hou linii fil­mu, v níž se nám před­sta­vu­jí hereč­tí vete­rá­ni James GarnerGena Rowlansová, jež si napo­sled zahrá­la v horo­ro­vém sním­ku Klíč. Takže... pře­ji pří­jem­nou podí­va­nou. 😉

O filmu:

The Notebook
Režie: Nick Cassavetes
Scénář: Jan Sardi
V hlav­ních rolích: Rachel McAdams, Ryan Gosling, Gena Rowlands, James Garner, Joan Allen, James Marsden, Kevin Connolly, Sam Shepard, Paul Johansson
USA, 2004, 115 min

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Zvětšenina3. listopadu 2005 Zvětšenina Chladně odtažité, komplikované podobenství o skutečnosti, jež nám neustále uniká; strhující profil fascinující doby; vizuální a hudební obžerství, fatální symbolismus kontra zdánlívá […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Terminál15. září 2004 Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké […]
  • Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding10. září 2018 Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dostala nová romantická komedie režiséra Victora Levina, která po letech před kamerou svedla opět […]
  • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]