X-men: Poslední Vzdor

rev1

Poslední (??!) díl mutant­ské ságy roz­hod­ně má svá mínus. Ale upřím­ně řeče­no, je jich méně, než jsme moh­li čekat. Budu se v násle­du­jí­cích řád­cích sna­žit vyhnout srov­ná­ní s před­cho­zí­mi dvě­ma fil­my (nemluvě o srov­ná­vá­ní s napros­to nesou­vi­se­jí­cí­mi fil­my, že, paní Spáčilová?), jeli­kož k fil­mu při­stou­pil téměř napros­to odliš­ný štáb. Jiný reži­sér, jiní scé­náris­té, jiný film. Není vylo­že­ně špat­ný, ale roz­hod­ně je jiný.Ratner od začát­ku tvr­dil, že film je roz­hod­ně komik­so­věj­ší. Téměř kaž­dý obraz fil­mu má svou před­lo­hu v komik­su. Musím zod­po­věd­ně říct: To se mu poved­lo. Občas totiž máte pocit, že sle­du­je­te komiks, mís­to abys­te sle­do­va­li film. Odpovídá tomu sklad­ba scén i dia­lo­gů. Atmosféra barev­ných oké­nek na vás dých­ne hlav­ně v závě­reč­né bitvě o Alcatraz. Nástup X-menů jako by byl rov­nou vystři­že­ný z něja­ké­ho seši­tu Uncanny (Ultimate a podob­ně) X-men. Žádné sku­pi­no­vé foto, hez­ky jeden po dru­hém před­ve­de jak umí škrá­bat (kou­sat, mra­zit, třís­kat bleskem...) a zaujme své mís­to v prv­ní linii. (Wolverinea ve vele­ní kupo­di­vu všich­ni pře­ži­li). V tomhle ohle­du si tedy není na co stě­žo­vat. Snad jen občas bude­te mít pocit, že jste pří­liš rych­le oto­či­li strán­ku.

Asi nej­vět­ší pře­kva­pe­ní je ale nevy­u­ži­tí poten­ci­á­lu nových postav. Pravda, ono se v toho v tako­vé sto­pá­ži (jenom hodi­na a tři­čtvr­tě) stih­nout moc víc nedá, ale při tom, kolik mís­ta věno­va­li v pro­pa­ga­ci tře­ba Angelovi, zara­zí vás, že ve finá­le se vlast­ně jenom pár­krát pro­le­tí a odchyt­ne si tatín­ka. A to je na tom z nováč­ků ješ­tě dob­ře. Třeba Colossus totiž půso­bí dojmem, že fun­gu­je jenom do počtu.

Ratnerovi se navzdo­ry všem nega­tiv­ním pre­fe­ren­cím nedá upřít jed­na věc: jako fil­mo­vý řeme­sl­ník exce­lu­je. Tam, kde Singer (já vím, že mám slí­be­no nesrov­ná­vat, ale nako­nec si pře­ce rýpnu) zhlu­bo­ka hlou­bá nad tím být či nebýt mutant, Ratner při­jde a dělá věci po svém. Nesnaží se kopí­ro­vat původ­ní dva díly, a ačko­li se jeho film mno­hem víc než jeho před­chůd­ci blí­ží kate­go­rii typu Van Helsing (ze kte­ré­ho v závě­ru taky zaži­je­te malé deja-vu), vůbec se nedá říct, že dělá ostu­du.

Co tedy říct? Rattner Singera nepře­ko­nal. Ale záro­veň se o to ani nepo­kou­šel. Prostě ze sebe chtěl vydat to, co uměl a budiž mu za to díky. X3 by mohl být film lepší...ale záro­veň by veli­ce snad­no mohl být i mno­hem hor­ší. Takhle je veli­ce dob­rý. Jen má tu smůlu, že dva před­cho­zí byly nato­če­né jako prv­ní.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […]
  • Ples příšer (Monster´s Ball) 200119. srpna 2015 Ples příšer (Monster´s Ball) 2001 Když jste odsouzeni k smrti, tak se svět rozhodně nezdá jako milé místo. To by mohl potvrdit takový Lawrence Musgrove, který za blíže nespecifikovaný prohřešek dostal elektrické křeslo. Ne […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […]
  • RECENZE: The Umbrella Academy27. února 2019 RECENZE: The Umbrella Academy    Ještě než se nám naplno rozjede blockbusterově komiksová sezóna, svoji troškou do mlýna opět přispěl Netflix na seriálovém poli. The Umbrella Academy je komiksovou adaptací série, která […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • Star Trek: Nemesis4. června 2004 Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale na nejnovější "trekkie" film s podtitulem "Nemesis" (čili odplata) jsem se zlákat nechal. Je to […]
  • X-men11. března 2003 X-men Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […]
  • 25. hodina - Spike Lee divákům prostor pro úvahy1. dubna 2019 25. hodina - Spike Lee divákům prostor pro úvahy V psychologickém filmu 25. hodina se seznámíme s jedním odporným drogovým dealerem. Čím déle se ale na film budete dívat, tím více mu budete fandit… Monty (Edward Norton) je drogovým […]