X-men: Poslední Vzdor

rev1

Poslední (??!) díl mutant­ské ságy roz­hod­ně má svá mínus. Ale upřím­ně řeče­no, je jich méně, než jsme moh­li čekat. Budu se v násle­du­jí­cích řád­cích sna­žit vyhnout srov­ná­ní s před­cho­zí­mi dvě­ma fil­my (nemluvě o srov­ná­vá­ní s napros­to nesou­vi­se­jí­cí­mi fil­my, že, paní Spáčilová?), jeli­kož k fil­mu při­stou­pil téměř napros­to odliš­ný štáb. Jiný reži­sér, jiní scé­náris­té, jiný film. Není vylo­že­ně špat­ný, ale roz­hod­ně je jiný.Ratner od začát­ku tvr­dil, že film je roz­hod­ně komik­so­věj­ší. Téměř kaž­dý obraz fil­mu má svou před­lo­hu v komik­su. Musím zod­po­věd­ně říct: To se mu poved­lo. Občas totiž máte pocit, že sle­du­je­te komiks, mís­to abys­te sle­do­va­li film. Odpovídá tomu sklad­ba scén i dia­lo­gů. Atmosféra barev­ných oké­nek na vás dých­ne hlav­ně v závě­reč­né bitvě o Alcatraz. Nástup X-menů jako by byl rov­nou vystři­že­ný z něja­ké­ho seši­tu Uncanny (Ultimate a podob­ně) X-men. Žádné sku­pi­no­vé foto, hez­ky jeden po dru­hém před­ve­de jak umí škrá­bat (kou­sat, mra­zit, třís­kat bleskem...) a zaujme své mís­to v prv­ní linii. (Wolverinea ve vele­ní kupo­di­vu všich­ni pře­ži­li). V tomhle ohle­du si tedy není na co stě­žo­vat. Snad jen občas bude­te mít pocit, že jste pří­liš rych­le oto­či­li strán­ku.

Asi nej­vět­ší pře­kva­pe­ní je ale nevy­u­ži­tí poten­ci­á­lu nových postav. Pravda, ono se v toho v tako­vé sto­pá­ži (jenom hodi­na a tři­čtvr­tě) stih­nout moc víc nedá, ale při tom, kolik mís­ta věno­va­li v pro­pa­ga­ci tře­ba Angelovi, zara­zí vás, že ve finá­le se vlast­ně jenom pár­krát pro­le­tí a odchyt­ne si tatín­ka. A to je na tom z nováč­ků ješ­tě dob­ře. Třeba Colossus totiž půso­bí dojmem, že fun­gu­je jenom do počtu.

Ratnerovi se navzdo­ry všem nega­tiv­ním pre­fe­ren­cím nedá upřít jed­na věc: jako fil­mo­vý řeme­sl­ník exce­lu­je. Tam, kde Singer (já vím, že mám slí­be­no nesrov­ná­vat, ale nako­nec si pře­ce rýpnu) zhlu­bo­ka hlou­bá nad tím být či nebýt mutant, Ratner při­jde a dělá věci po svém. Nesnaží se kopí­ro­vat původ­ní dva díly, a ačko­li se jeho film mno­hem víc než jeho před­chůd­ci blí­ží kate­go­rii typu Van Helsing (ze kte­ré­ho v závě­ru taky zaži­je­te malé deja-vu), vůbec se nedá říct, že dělá ostu­du.

Co tedy říct? Rattner Singera nepře­ko­nal. Ale záro­veň se o to ani nepo­kou­šel. Prostě ze sebe chtěl vydat to, co uměl a budiž mu za to díky. X3 by mohl být film lepší...ale záro­veň by veli­ce snad­no mohl být i mno­hem hor­ší. Takhle je veli­ce dob­rý. Jen má tu smůlu, že dva před­cho­zí byly nato­če­né jako prv­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film7. června 2019 X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího scénáře a obsazení napomohl i zkušený režisér Bryan Singer. Jenže tento chlapík odmítl pracovat na […]
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […]
  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
  • John Wick 3 - Recenze - 85%14. května 2019 John Wick 3 - Recenze - 85% Zabijáci, kam se podíváš! Johnovi nedají odpočinout ani na chvilku a pokračuje se přesně tam, kde se skončilo. John Wick (Keanu Reeves) byl exkomunikován a zdá se, že po něm půjde […]
  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Star Trek: Nemesis4. června 2004 Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale na nejnovější "trekkie" film s podtitulem "Nemesis" (čili odplata) jsem se zlákat nechal. Je to […]
  • X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn)7. června 2019 X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn) Žádná akční řežba. Žádné hloupé dialogy sesmolené někde na koleni a napsané na umaštěný papír. Matthew Vaughn se pustil do zfilmování populárního „marveláckého“ komiksu a stvořil […]